Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки с имоти
Дата Акт Местоположение Вид и площ Начин на разпореждане Насрещна страна Вид собственост Предишни актове Разпоредителна сделка Оценка
19.3.2024 13:55:34 3771 / 19.3.2024 Населено място: Димитровград Улица: "Четиринадесета" №: 34 Местност: кв."Изток", м.Изгрев"
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 377 SquareMeter
Публично оповестен конкурс Алексавдър Атанасов Ангелов Частна общинска собственост • 1550/7.12.2010 продажба Пазарна: 4266 лв Данъчна: 3242,2 лв Общ. съвет: 4266 лв Крайна цена: 4270 лв
20.3.2024 13:22:23 2634 / 20.3.2024 Населено място: Димитровград Местност: м."Габера"
• нелесопригодна площ-дървесна растителност,храсти - 1494 SquareMeter
Публичен търг Пенка Георгиева Шишманова Частна общинска собственост - продажба Пазарна: 27863 лв Данъчна: 122,36 лв Общ. съвет: 27963 лв Крайна цена: 27864 лв
14.3.2024 11:54:50 276 / 14.3.2024 Населено място: Злато поле Квартал: 11 УПИ: VІІІ-общ.
• УПИ - 591 SquareMeter
Публичен търг Митка Тенчева Митева Частна общинска собственост - продажба Пазарна: 5460 лв Данъчна: 1489,3 лв Общ. съвет: 5460 лв Крайна цена: 5480 лв
19.3.2024 11:27:31 165 / 19.3.2024 Населено място: Воден Квартал: 47 УПИ: VII Номер: 239
• УПИ - 537 SquareMeter
Публичен търг Пенка Иванова Асенова Частна общинска собственост - продажба Пазарна: 4320 лв Данъчна: 1302,7 лв Общ. съвет: 4510,8 лв Крайна цена: 4513 лв
19.3.2024 10:49:19 71 / 19.3.2024 Населено място: Светлина Квартал: 30 УПИ: IV Номер: 114
• УПИ - 675,299987792969 SquareMeter
Публичен търг Елена Костадинова Петрова Частна общинска собственост - продажба Пазарна: 8103,6 лв Данъчна: 1620,7 лв Общ. съвет: 8103,6 лв Крайна цена: 8303,6 лв