Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
12/15/2022 382 / 10/13/2021 Брод Кв: 45 УПИ: VІІІ- общ.
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (619.68 кв.м.)
Решение на общинския съвет
12/13/2022 2226 / 7/21/2015 Димитровград Местност: кв."Черноконево" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1003.969
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (5142 кв.м.)
Публичен търг
7/4/2022 427 / 4/1/2022 Бряст Местност: м.Турското гробе Поземлен имот с идентификатор №: 06762.27.20
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (4271 кв.м.)
Публичен търг
6/23/2022 192 / 1/24/2012 Черногорово Кв: 51 УПИ: Х Номер: 567
• УПИ (420 кв.м.)
Публичен търг
6/21/2022 47 / 10/7/1997 Черногорово Кв: 46 УПИ: VIII
• ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО (370 кв.м.)
Решение на общинския съвет