Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
10/13/2021 3595 / 7/12/2021 Димитровград Улица: "Първа" №: 1Б Местност: кв."Изток", м."Изгрев" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.935
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (210 кв.м.)
Публичен търг
10/7/2021 1313 / 3/9/2009 Димитровград Кв: 204 УПИ: Х Местност: кв.Марийно Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1007.110
• ОБЩИНСКИ ТЕРЕН (8775.9 кв.м.)
Публичен търг
10/7/2021 1312 / 3/9/2009 Димитровград Кв: 204 УПИ: ІХ Местност: кв. Марийно Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1007.107
• ОБЩИНСКИ ТЕРЕН (5237.7 кв.м.)
Публичен търг
10/6/2021 163 / 2/23/2011 Воден Кв: 47 УПИ: V Номер: 237
• УПИ (655 кв.м.)
Публичен търг
9/14/2021 532 / 5/31/2021 Радиево Кв: 54 УПИ: ХІ-581
• УПИ (250 кв.м.)
Решение на общинския съвет