Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки с имоти
Дата Акт Местоположение Вид и площ Начин на разпореждане Насрещна страна Вид собственост Предишни актове Разпоредителна сделка Оценка
6.6.2024 11:30:28 5 / 6.6.2024 Населено място: Злато поле Квартал: 33 УПИ: VІІІ-285
• дворно място - 910 SquareMeter
Решение на общинския съвет Елена Иванова Тодорова Частна общинска собственост • 0/30.12.1899 (24) продажба Пазарна: 8472 лв Данъчна: 54600 лв Общ. съвет: 8472 лв Крайна цена: 8472 лв
1.5.2024 10:03:09 16 / 1.5.2024 Населено място: Ябълково Квартал: 52 УПИ: ХІІ
• дворно място - 650 SquareMeter
Публичен търг Христо Бончев Митев Частна общинска собственост - продажба Пазарна: 6036 лв Данъчна: 3118,5 лв Общ. съвет: 6036 лв Крайна цена: 6040 лв
3.6.2024 9:31:11 157 / 3.6.2024 Населено място: Радиево Квартал: 8 УПИ: VІІ-563 Улица: Чучулига №: 15
• УПИ - 631,590026855469 SquareMeter
Публичен търг Стефка Димитрова Иванова Частна общинска собственост - продажба Пазарна: 6685,2 лв Данъчна: 2621 лв Общ. съвет: 6685,2 лв Крайна цена: 6686,2 лв
31.5.2024 14:08:45 181 / 31.5.2024 Населено място: Добрич Номер: 117 Местност: Керешлика
• общинска земя - 600 SquareMeter
Публичен търг Станимир Тодоров Стоилов Частна общинска собственост - продажба Пазарна: 1298 лв Данъчна: 1536 лв Общ. съвет: 1536 лв Крайна цена: 1602 лв
31.5.2024 13:03:17 41 / 31.5.2024 Населено място: Каснаково Номер: 12 Местност: До село
• общинска земя - 889,799987792969 SquareMeter
Публичен търг Станимир Тодоров Стоилов Частна общинска собственост - продажба Пазарна: 1750 лв Данъчна: 1394,1 лв Общ. съвет: 1750 лв Крайна цена: 2002 лв