Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
10/22/2020 1689 / 10/17/2011 Димитровград Кв: Вулкан Улица: Черно море №: 2 Вход: Б Етаж: 2 Апартамент: 8 Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1004.10
• апартамент (57.13 кв.м.)
Публичен търг
9/17/2020 540 / 7/13/2020 Черногорово Кв: 37 УПИ: ІІІ-609 Улица: "Канчо Митев" №: 15
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1507 кв.м.)
Решение на общинския съвет
9/11/2020 200 / 11/10/2008 Великан Номер: 27 Местност: Кайряка
• общинска земя (491.3 кв.м.)
Публичен търг
9/11/2020 201 / 11/10/2008 Великан Номер: 29 Местност: Кайряка
• общинска земя (982.4 кв.м.)
Публичен търг
9/11/2020 3236 / 4/16/2019 Димитровград Улица: "Четвърта" №: 3 Местност: кв."Изток", м."Изгрев" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.114
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (245 кв.м.)
Публичен търг