Municipality Administration

Dimitrovgrad

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
6/17/2019 3034 / 3/13/2018 Димитровград Улица: "Шеста" №: 13 Етаж: 1 Местност: кв."Изток" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.920
• жилище, апартамент (43 кв.м.)
Публичен търг
5/27/2019 3201 / 1/16/2019 Димитровград Местност: Източна индустр.зона Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1010.169
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (29991 кв.м.)
Решение на общинския съвет
5/23/2019 3025 / 3/13/2018 Димитровград Улица: "Шеста" №: 15 Етаж: 1 Местност: кв."Изток" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.920
• жилище, апартамент (43 кв.м.)
-
5/16/2019 3032 / 3/13/2018 Димитровград Улица: "Шеста" №: 13 Етаж: 1 Местност: кв."Изток" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.920
• жилище, апартамент (43 кв.м.)
Публичен търг
5/15/2019 468 / 1/16/2019 Радиево Кв: 58 УПИ: ІІ-572 отреден "за обществено обслужване"
• УПИ (1000 кв.м.)
Публичен търг