Municipality Administration

Dimitrovgrad

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
3/12/2019 769 / 11/9/2018 Горски извор Кв: 76 УПИ: ХІІІ-732 Улица: "Градинска" №: 3
• УПИ (1112.36 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/28/2019 1683 / 10/14/2011 Димитровград Кв: Вулкан Улица: Черно море №: 2 Вход: А Етаж: 1 Апартамент: 1 Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1004.10
• апартамент (57.13 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/22/2019 8 / 7/1/1997 Скобелево Кв: 54 УПИ: VІ-177
• дворно място (1080 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/21/2019 380 / 1/16/2019 Долно Белево Кв: 15 УПИ: ІХ-125
• УПИ (542.26 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/15/2019 3162 / 10/4/2018 Димитровград Улица: "Единадесета" №: 6 Местност: м."Изгрев", кв."Изток" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.433
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (640 кв.м.)
Публичен търг