Municipality Administration

Dimitrovgrad

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
5/4/2020 392 / 5/27/2019 Ябълково Кв: 12 УПИ: ІІ-203
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1392.32 кв.м.)
Решение на общинския съвет
4/22/2020 3373 / 2/7/2020 Димитровград Улица: "Първа" №: 1Е Местност: кв."Изток", м."Изгрев" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.309
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (710 кв.м.)
Решение на общинския съвет
4/10/2020 3114 / 6/26/2018 Димитровград Улица: "Тринадесета" №: 6 Местност: кв."Изток", м."Изгрев" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.338
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (353 кв.м.)
Публичен търг
4/10/2020 3161 / 10/4/2018 Димитровград Улица: "Осма" №: 4 Местност: м. "Изгрев" , кв."Изток" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.270
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (355 кв.м.)
Публичен търг
4/10/2020 67 / 10/23/1997 Черногорово Кв: 46 УПИ: ХІ-249
• ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО (450 кв.м.)
Решение на общинския съвет