Municipality Administration

Dimitrovgrad

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
11/1/2019 1710 / 10/18/2011 Димитровград Кв: Вулкан Улица: Витоша №: 3 Вход: 1 Етаж: 1 Апартамент: 1 Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1004.9
• апартамент (69.97 кв.м.)
Публичен търг
10/21/2019 702 / 7/3/2019 Добрич Местност: м."Стопански двор" Поземлен имот с идентификатор №: 21539.137.42
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (4163 кв.м.)
Публичен търг
10/21/2019 815 / 8/20/2019 Крепост Кв: 44 УПИ: ХІІІ-812
• УПИ (2461 кв.м.)
Решение на общинския съвет
10/17/2019 1905 / 3/7/2013 Димитровград Кв: 32 УПИ: ІІ-6535 Местност: кв."Изток"
• УПИ (588.02 кв.м.)
Публичен търг
10/17/2019 536 / 8/20/2019 Черногорово Кв: 46 УПИ: ХІХ-586 Улица: "Димитровградска" №: 79
• УПИ (615.61 кв.м.)
Решение на общинския съвет