Municipality Administration

Dimitrovgrad

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
10/25/2017 2736 / 8/17/2017 Димитровград Улица: "Дванадесета" №: 29 Местност: кв."Изток" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.455
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (636 кв.м.)
Решение на общинския съвет
9/29/2017 1553 / 12/7/2010 Димитровград Кв: 44 УПИ: VIII Местност: кв.Изток
• УПИ (375 кв.м.)
Публичен търг
9/4/2017 1501 / 9/29/2010 Димитровград Кв: 92 УПИ: I Местност: кв.Раковски Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1015.2321
• общинска земя (1187 кв.м.)
Публичен търг
8/23/2017 236 / 2/22/2013 Долно Белево Номер: 102002 Местност: м."Долай"
• изоставена нива (5005 кв.м.)
Публичен търг
8/23/2017 235 / 2/22/2013 Долно Белево Номер: 102001 Местност: м."Долай"
• изоставена нива (3192 кв.м.)
Публичен търг