Досие №170 на процедура "„Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."
Допълнително споразумение
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 10.11.2021 11:17

Допълнително споразумение към договор с рег. № Дог-МСП-451/11.11.2020 г.

Обявление за изменение
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 10.11.2021 11:16

Обявление за изменение

договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 20.11.2020 15:42
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 20.11.2020 15:42

обявление за възложена поръчка

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 29.09.2020 16:03

Решение за определяне на изпълнител

Утвърден протокол и протоколи на комисията
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 29.09.2020 16:03
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Деница Делчева / 21.09.2020 13:48

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 20.08.2020 13:47

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

разяснения
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 12.06.2020 16:21
Документация за обществена поръчка
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 03.06.2020 13:11

Документация за обществена поръчка:

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:

1. Документация за обществена поръчка с предмет: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

12Намерени са 11 записа