Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Вътрешни правила в сила от 04.01.2017 г.
Стефка Римпопова / 05.01.2017 12:50

Процедура за определяне Вътрешни правила за управление на цикъла обществените поръчки в община Димитровград.
(чл. 244, ал. 1 от ЗОП и чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП)

Електронни документи:

VP_04.01.2017g..pdf [3,13 МБ | PDF]
Вътрешни правила
Стефка Римпопова / 01.10.2014 14:25

Вътрешни правила

Намерени са 2 записа