Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Информация за приключване на договор
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: „Изграждане на детски площадки на територията на Община Димитровград” с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изграждане на детски площадки в обществени междублокови пространства, паркове на територията на Община Димитровград.” и Обособена позиция 2: „Изграждане на детски площадки в дворове на детски градини на територията на Община Димитровград.” договор досие
Деница Делчева / 14.02.2017 15:32

Информация за приключване на договор, сключен по реда на глава осма „а”
Номер на договора, даден от възложителя: Дог-ОСВ-871 /30.06.2015 г.
Предмет на договора: „Изграждане на детски площадки на територията на Община Димитровград” с 2 обособени позиции в частта за Обособена позиция 2: „Изграждане на детски площадки в дворове на детски градини на територията на Община Димитровград.”
Наименование на изпълнителя: „Козирог-Д” ООД
Дата на приключване на договора: 30.01.2017 г.

Информация за приключване на договор
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Димитровград за обект: Рехабилитация на общински път І – V от километър 275+372 м. до км. 278+720 м.”. договор досие
Пенка Грозева / 27.01.2017 10:09

Информация за приключване на договор, сключен по реда на глава осма „а”
Номер на договора, даден от възложителя: Дог-ФС-343/20.05.2013 г.
Предмет на договора: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Димитровград за обект: Рехабилитация на общински път І – V от километър 275+372 м. до км. 278+720 м”.
Наименование на изпълнителя: Райфайзенбанк (България) ЕАД
Дата на приключване на договора: 27.12.2016 г.
Основание за приключване на договора: изпълнение предмета на договора.

 

Информация за приключване на договор
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: „Изграждане на детски площадки на територията на Община Димитровград” с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изграждане на детски площадки в обществени междублокови пространства, паркове на територията на Община Димитровград.” и Обособена позиция 2: „Изграждане на детски площадки в дворове на детски градини на територията на Община Димитровград.” договор досие
Пенка Грозева / 26.01.2017 17:09

Информация за приключване на договор, сключен по реда на глава осма „а”
Номер на договора, даден от възложителя: Дог-ОСВ-870 /30.06.2015 г.
Предмет на договора: „Изграждане на детски площадки на територията на Община Димитровград” с 2 обособени позиции в частта за Обособена позиция 1: „Изграждане на детски площадки в обществени междублокови пространства, паркове на територията на Община Димитровград.”
Наименование на изпълнителя: „Козирог-Д” ООД
Дата на приключване на договора: 27.12.2016 г.

Информация за извършено окончателно плащане по договор за обществена поръчка (Обособена позиция № 1)
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: „Изграждане на детски площадки на територията на Община Димитровград” с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изграждане на детски площадки в обществени междублокови пространства, паркове на територията на Община Димитровград.” и Обособена позиция 2: „Изграждане на детски площадки в дворове на детски градини на територията на Община Димитровград.” договор досие
Галя Делчева / 09.01.2017 09:20

Информация за извършено окончателно плащане по договор за обществена поръчка с "Козирог-Д" ООД по Обособена позиция 1 с предмет "Изграждане на детски площадки в обществени междублокови пространства, паркове на територията на Община Димитровград"

Информация за приключване на договор сключен по реда на глава осем „а”
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Организиране на събития (Конференция, 2 пресконференции), 5 публикации в медиите, печатни издания (1000 флаера, 500 каталога), закупуване и брандиране на презентационни материали (500 чанти, 500 флашки, 500 химикали), изработване и монтаж на 1 билборд и 1 информационна табела по проект: Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център. договор досие
Пенка Грозева / 16.09.2016 12:59

Информация за приключване на договор сключен по реда на глава осем „а”

Номер на договора, даден от възложителя: МСП-1107/13.11.2015 г.
Предмет на договора: Организиране на събития (Конференция, 2 пресконференции), 5 публикации в медиите, печатни издания (1000 флаера, 500 каталога), закупуване и брандиране на презентационни материали (500 чанти, 500 флашки, 500 химикали), изработване и монтаж на 1 билборд и 1 информационна табела по проект: Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център.
Наименование на изпълнителя: Марица Консулт ЕООД
Дата на приключване на договора: 31.08.2016 г.
Основание за приключване на договора: изпълнение предмета на договора.

нформация за приключване на договор, сключен по реда на глава осма „а”
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Строителен надзор на обект: Строителни и монтажни работи на сграда общинска собственост - „Исторически музей - Димитровград и Градска библиотека „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград по проект: „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния европейски контекст чрез достъпност на Комплекс-Музей - Библиотека и превръщането му в културен център. договор досие
Пенка Грозева / 15.09.2016 11:34

Информация за приключване на договор, сключен по реда на глава осма „а”

Номер на договора, даден от възложителя: Дог-ИД-1026/05.10.2015 г.
Предмет на договора: Строителен надзор на обект „Строителни и монтажни работи на сграда общинска собственост - „Исторически музей - Димитровград и Градска библиотека „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград по проект: „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния европейски контекст чрез достъпност на Комплекс-Музей - Библиотека и превръщането му в културен център.
Наименование на изпълнителя: „Ен Ар Консулт” ЕООД
Дата на приключване на договора: 31.08.2016 г.
Основание за приключване на договора: изпълнение предмета на договора.

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка (Обособена позиция № 1)
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: „Изграждане на детски площадки на територията на Община Димитровград” с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изграждане на детски площадки в обществени междублокови пространства, паркове на територията на Община Димитровград.” и Обособена позиция 2: „Изграждане на детски площадки в дворове на детски градини на територията на Община Димитровград.” договор досие
Галя Делчева / 15.09.2016 09:08

Информация за извършено междинно плащане по договор за обществена поръчка с "Козирог-Д" ООД по Обособена позиция 1 с предмет "Изграждане на детски площадки в обществени междублокови пространства, паркове на територията на Община Димитровград"

Информация за извършено окончателно плащане по договор за обществена поръчка
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Организиране на събития (Конференция, 2 пресконференции), 5 публикации в медиите, печатни издания (1000 флаера, 500 каталога), закупуване и брандиране на презентационни материали (500 чанти, 500 флашки, 500 химикали), изработване и монтаж на 1 билборд и 1 информационна табела по проект: Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център. договор досие
Галя Делчева / 09.09.2016 16:30

Информация за извършено окончателно плащане по договор за обществена поръчка N Дог-МСП-1107/13.11.2015 г. с "МАРИЦА КОНСУЛТ" ЕООД с предмет: "Организиране на събития (конференция, 2 пресконференции), 5 публикации в медиите, печатни издания (1000 флаера, 500 каталога), закупуване и брандиране на презентационни материали (500 чанти, 500 флашки, 500 химикалки), изработване и монтаж на 1 билборд и 1 информационна табела по проект: „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център"

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Строителен надзор на обект: Строителни и монтажни работи на сграда общинска собственост - „Исторически музей - Димитровград и Градска библиотека „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград по проект: „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния европейски контекст чрез достъпност на Комплекс-Музей - Библиотека и превръщането му в културен център. договор досие
Галя Делчева / 09.09.2016 11:51

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка N Дог-ИД-1026/05.10.2015г. с "ЕН АР КОНСУЛТ" ЕООД с предмет “Строителен надзор на обект: Строителни и монтажни работи на сграда общинска собственост - „Исторически музей - Димитровград и Градска библиотека „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград”

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Организиране на събития (Конференция, 2 пресконференции), 5 публикации в медиите, печатни издания (1000 флаера, 500 каталога), закупуване и брандиране на презентационни материали (500 чанти, 500 флашки, 500 химикали), изработване и монтаж на 1 билборд и 1 информационна табела по проект: Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център. договор досие
Галя Делчева / 01.08.2016 10:16

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка N Дог-ИД-1107/13.11.2015 г. с "МАРИЦА КОНСУЛТ" ЕООД с предмет: "Организиране на събития (конференция, 2 пресконференции), 5 публикации в медиите, печатни издания (1000 флаера, 500 каталога), закупуване и брандиране на презентационни материали (500 чанти, 500 флашки, 500 химикалки), изработване и монтаж на 1 билборд и 1 информационна табела по проект: „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център"

12Намерени са 16 записа