Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции досие
Деница Делчева / 08.01.2018 13:05

Решение за определяне на изпълнител

Електронни документи:

Решение изпълнител.pdf [1,06 МБ | PDF]
Утвърдени протоколи на комисията за провеждане на процедурата
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции досие
Деница Делчева / 08.01.2018 13:04

Утвърдени протоколи на комисията за провеждане на процедурата

Договор за обществена поръчка (и приложения)
Открита процедура: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и модернизация Зеленчуков пазар Димитровград" договор досие
Пенка Грозева / 04.01.2018 10:36

Договор за обществена поръчка (и приложения)

обявление за възложена поръчка
Открита процедура: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и модернизация Зеленчуков пазар Димитровград" договор досие
Пенка Грозева / 04.01.2018 10:36

обявление за възложена поръчка

обявление за възложена поръчка (невъзлагане по ОП 7, ОП 8 и ОП 13)
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции досие
Пенка Грозева / 02.01.2018 14:39

Обявление за възложена поръчка (невъзлагане по ОП 7, ОП 8 и ОП 13).

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Открита процедура: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Димитровград.” Предметът на настоящата обществена поръчка е: Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Димитровград, в това число: 1. Изготвяне на предварителен проект на ОУП; 2. Изготвяне на окончателен проект на ОУП; 3. Изготвяне на Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл. 31 от ЗБР по обем и съдържание в съответствие с действащата нормативна база за устройство на територията и техническа спецификация - Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Димитровград. договор досие
Стефка Римпопова / 21.12.2017 11:43

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Електронни документи:

Ob za izp. dogovor.pdf [130,50 KБ | PDF]
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции досие
Деница Делчева / 19.12.2017 10:29

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Електронни документи:

Съобщение цена.pdf [274,96 KБ | PDF]
Решение за частично прекратяване на процедурата
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции досие
Деница Делчева / 19.12.2017 10:28

Решение за частично прекратяване на процедурата

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Открита процедура: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Спортна зала „Младост” в гр. Димитровград.” досие
Стефка Римпопова / 15.12.2017 11:44

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на
СМР на обект: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в Спортна зала „Младост” в гр. Димитровград.”

Електронни документи:

Ob. za prikl. na dog..pdf [128,74 KБ | PDF]
Допълнително споразумение
Открита процедура: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Димитровград” с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обектите на бюджетна издръжка на Община Димитровград” Обособена позиция № 2 „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на улично осветление на Община Димитровград” Обособена позиция № 3 „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина”, Димитровград, СУ „Васил Левски”, гр. Димитровград, ОУ „П.К.Яворов”, Димитровград, ОУ „Васил Левски” с. Ябълково, ОУ „Христо Смирненски” с. Радиево, ОУ „Христо Ботев с. Крепост, ОУ Св.Св. Кирил и Методий” Димитровград и ОУ „Димитър Матевски” гр. Меричлери”. договор досие
Пенка Грозева / 06.12.2017 16:55

Допълнително споразумение към Договор № Дог-ФС-246/06.04.2017 г.

Електронни документи:

Dop. sparazumenie.pdf [435,80 KБ | PDF]
12345678910...>>Намерени са 771 записа