Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и модернизация Зеленчуков пазар Димитровград" досие
Пенка Грозева / 16.11.2017 11:44

Решение за определяне на изпълнител

Електронни документи:

решение_изпълнител.pdf [155,92 KБ | PDF]
протоколи и окончателен доклад на комисията за провеждане на процедурата
Открита процедура: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и модернизация Зеленчуков пазар Димитровград" досие
Пенка Грозева / 16.11.2017 11:43

Протоколи и окончателен доклад на комисията за провеждане на процедурата

Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Открита процедура: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и модернизация Зеленчуков пазар Димитровград" досие
Деница Делчева / 08.11.2017 14:41

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Електронни документи:

Съобщение цена.pdf [264,40 KБ | PDF]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект Изграждане на техническа инфраструктура, Община Димитровград, с 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на техническа инфраструктура (водопровод, асфалтиране) на булевард “Г.С.Раковски”, гр. Димитровград. Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на техническа инфраструктура (водопровод, асфалтиране) на булевард “Христо Ботев”, гр. Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 07.11.2017 13:47

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2

Протоколи по чл.54, ал. 7 от ППЗОП
Открита процедура: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и модернизация Зеленчуков пазар Димитровград" досие
Пенка Грозева / 01.11.2017 15:10

Протоколи по чл.54, ал. 7 от ППЗОП

Решение за откриване на процедура, обявление за обществена поръчка и документация за участие в открита процедура
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции досие
Пенка Грозева / 25.10.2017 16:20

Решение за откриване на процедура, обявление за обществена поръчка и документация за участие за обществена поръчка с предмет:
„Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции.


Процедурата е открита с Решение № ОК-10-52/25.10.2017 г. на Kмета на Община Димитровград.
Подаване на оферти - до 15.11.2017 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 16.11.2017 г. от 10:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;
3. Документация за обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 15
Публично състезание: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2016/2017 година”, с 16 обособени позиции. договор досие
Стефка Римпопова / 24.10.2017 16:55

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 15

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 12
Публично състезание: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2016/2017 година”, с 16 обособени позиции. договор досие
Стефка Римпопова / 24.10.2017 16:50

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 12

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2
Открита процедура: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 обособени позиции (втора част): Обособена позиция № 1 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, община Димитровград, ул. "Гео Милев", бл. № 18. Обособена позиция № 2 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, ул. "Простор", бл. № 1. Обособена позиция № 3 - сграда с административен адрес: гр. Димитровград, ул. Софроний Врачански, бл. № 1. Обособена позиция № 4 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, бул. "Христо Ботев", бл. № 40. Обособена позиция № 5 - сграда с административен адрес: гр. Димитровград, ул. Емилиян Станев, ж.к./кв.Славянски, бл. № 17. Обособена позиция № 6 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, кв. Каменец, бул.Стефан Стамболов, бл. № 11. Обособена позиция № 7 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, ул. "Захари Стоянов", бл. № 2. Обособена позиция № 8 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, ул. Неофит Бозвели, бл. № 2. Обособена позиция № 9 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, кв.Каменец, ул.Захари Зограф, бл. № 34. Обособена позиция № 10 - сграда с административен адрес: гр. Димитровград, ул. Простор, бл. № 13. Обособена позиция № 11 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, ул. Христо Смирненски бл. № 10. Обособена позиция № 12 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, бул. Георги С. Раковски, бл. № 39. договор досие
Стефка Римпопова / 24.10.2017 16:30

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 6
Открита процедура: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – сграда с административен адрес: гр. Димитровград, ул. Простор", бл. № 8. Обособена позиция № 2 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, бул. "Стефан Стамболов", бл. № 8. Обособена позиция № 3 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, ул."Захари Зограф", бл. № 31, ж.к Дружба, бл.31. Обособена позиция № 4 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, ул. "Простор", бл. № 19. Обособена позиция № 5 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, ул."Христо Смирненски", бл. № 12. Обособена позиция № 6 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, бул. "Димитър Благоев", бл. № 19. Обособена позиция № 7 - с административен адрес: гр.Димитровград, ул. "П.Евтимий", бл. № 8. Обособена позиция № 8 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, бул. "Стефан Стамболов", бл. № 9. Обособена позиция № 9 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, община Димитровград, ул. "Христо Смирненски", бл. № 2. Обособена позиция № 10 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, община Димитровград, ул. "Христо Смирненски", бл. № 4. Обособена позиция № 11 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, община Димитровград, бул. "Димитър Благоев", бл. № 24. Обособена позиция № 12 - сграда с административен адрес: гр.Димитровград, община Димитровград, ул. "Анри Барбюс", бл. № 4 . договор досие
Стефка Римпопова / 24.10.2017 16:25

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 6

12345678910...>>Намерени са 759 записа