Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за приключване на договор
Открита процедура: „Външна експертна помощ за управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми за отопление“ договор досие
Пенка Грозева / 09.01.2024 16:05

Обявление за приключване на договор

обявление за приключване на договор
Публично състезание: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 08.01.2024 13:24

Обявление за приключване на договор

Допълнително споразумение № 3
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 20.12.2023 13:28

Допълнително споразумение № 3

Обявление за изменение № 3
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 20.12.2023 13:27

Обявление за изменение № 3

Допълнително споразумение № 3
Публично състезание: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 07.12.2023 16:29

Допълнително споразумение № 3

Обявление за изменение
Публично състезание: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 07.12.2023 16:29

Обявление за изменение

Обявление за приключване на договор ОП 1
Открита процедура: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали” Обособена позиция № 2. „Цимент” Обособена позиция № 3. „Асфалтобетон” Обособена позиция № 4. „Готови бетонови изделия – павета” Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – плочки и бордюри” договор досие
Пенка Грозева / 05.10.2023 15:04

Обявление за приключване на договор ОП 1

Обявление за приключване на договор по ОП2
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Димитровград по 2 обособени позиции” Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на Община Димитровград”; Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Димитровград” договор досие
Пенка Грозева / 22.08.2023 15:44

Обявление за приключване на договор по ОП2

Обявление за приключване на договор по ОП1
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Димитровград по 2 обособени позиции” Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на Община Димитровград”; Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Димитровград” договор досие
Пенка Грозева / 22.08.2023 15:43

Обявление за приключване на договор по ОП1

Допълнително споразумение № 2
Публично състезание: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 10.08.2023 16:27

Допълнително споразумение № 2

12345678Намерени са 79 записа