ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Дата Акт за ОбС Вид собственост Предишни актове Разпоредителна сделка Начин на разпореждане Оценка Крайна цена Насрещна страна
12/16/2016 2690/10/21/2016 Частна
 • 1796/5/16/2012
продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 75321.6 лв
Данъчна: 11106 лв
Общ.съвет: 75321.6 лв
75321.6 лв Иван Павлов Павлов
 
Димитровград
Кв: 9 УПИ: ІІІ Поземлен имот №: 21052.1016.466

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване:Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване. (854 кв.м.)
10/31/2016 244/4/22/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 11976.58 лв
Данъчна: 3949.7 лв
Общ.съвет: 11976.58 лв
11980 лв Йордан Харалампиев Борисов
 
Крум
Кв: 36 УПИ: ХІІ-314

 • УПИ имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване-ниско застрояване (1801.53 кв.м.)
10/5/2016 125/7/18/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 770 лв
Данъчна: 121.9 лв
Общ.съвет: 770 лв
770 лв Чонка Господинова Димитрова
 
Каснаково
Номер: 135043 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (900 кв.м.)
10/5/2016 694/11/15/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1480 лв
Данъчна: 299.93 лв
Общ.съвет: 1480 лв
1516 лв Йордан Георгиев Маринов
 
Крепост
Номер: 013001 Местност: м."Криво дере"

 • нива четвърта категория (1861 кв.м.)
10/5/2016 243 /6/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3049 лв
Данъчна: 269.5 лв
Общ.съвет: 3049 лв
3124 лв Йордан Георгиев Маринов
 
Добрич
Номер: 042021 Местност: м-т"Кайряка"

 • нива осма категория (7700 кв.м.)
9/14/2016 349/5/12/2016 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2450 лв
Данъчна: 1592 лв
Общ.съвет: 2450 лв
20460 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 000357

 • местен път (1145 кв.м.)
9/14/2016 350/5/12/2016 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 7227 лв
Данъчна: 4695.4 лв
Общ.съвет: 7227 лв
50390 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 000527

 • местен път (3377 кв.м.)
9/14/2016 1514/12/1/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2126.46 лв
Данъчна: 2485.14 лв
Общ.съвет: 2486.64 лв
2487.5 лв Ева Янкова Манолова
 
Димитровград
Кв: 47 УПИ: V Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (305 кв.м.)
8/17/2016 2193/7/16/2015 Частна
 • 575/1/8/2003
  част от АОС№575/08.01.2003г.
продажба Публичен търг Пазарна: 1972.5 лв
Данъчна: 2261.8 лв
Общ.съвет: 2714.16 лв
2715 лв Ангел Георгиев Николов
 
Димитровград
Местност: кв."Изток" , м."Изгрев" Поземлен имот №: 21052.1019.169

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване:ниско застрояване (263 кв.м.)
8/9/2016 309/5/10/2016 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 211 лв
Данъчна: 334.2 лв
Общ.съвет: 334.2 лв
400 лв Атанас Костов Атанасов
 
Каснаково
Номер: 151070 Местност: м."До село"

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот с предназначение селскастопански фонд с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. (240.33 кв.м.)
7/21/2016 755/11/19/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 369 лв
Данъчна: 53.21 лв
Общ.съвет: 369 лв
370 лв Теодора Димчева Тодорова
 
Крепост
Номер: 183001 Местност: м."Поляни"

 • нива четвърта категория (330 кв.м.)
7/6/2016 123/4/15/2016 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 385 лв
Данъчна: 176.4 лв
Общ.съвет: 385 лв
385 лв Калоян Димитров Николов
 
Здравец
Кв: 2 УПИ: ІІ-5

 • УПИ Имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване - ниско застрояване, площ 70/938 ид.ч. от правото на собственост. (938 кв.м.)
6/29/2016 1896/10/23/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3224.65 лв
Данъчна: 3987.9 лв
Общ.съвет: 3987.9 лв
4787 лв Димитър Алексиев Сашев
 
Димитровград
Кв: 46 УПИ: IX Местност: кв.Изток

 • УПИ (532.85 кв.м.)
6/29/2016 2556/3/8/2016 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1786 лв
Данъчна: 645 лв
Общ.съвет: 1786 лв
1791 лв Марио Илиев Запрянов
 
Димитровград
Местност: м."Габера" Поземлен имот №: 21052.352.15

 • друг вид нива земеделска територия (189 кв.м.)
6/22/2016 1121/10/16/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 60200 лв
Данъчна: 17696.4 лв
Общ.съвет: 60200 лв
82175 лв "ЖЕЧКИН 2013" ЕООД и "ЗОЯ 91" ООД
 
Димитровград
Кв: 8 Улица: Патриарх Евтимий Местност: кв. Христо Ботев Поземлен имот №: 21052.1016.59.34

 • сграда Бивш фирмен магазин на АПК .Масивна сграда с метална покривна контрукция (148.9 кв.м.)
6/21/2016 2131/8/29/2014 Частна
 • 575/1/8/2003
  Част от АОС № 575
продажба Публичен търг Пазарна: 3015 лв
Данъчна: 3457.2 лв
Общ.съвет: 3457.2 лв
4150 лв Пенка Стефанова Симеонова
 
Димитровград
Улица: Втора №: 35 Местност: кв.Изток Поземлен имот №: 21052.1019.370

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия,с начин на трайно ползване-ниско застрояване (402 кв.м.)
6/14/2016 243/1/5/2016 Частна
 • 221/6/9/2014
 • 242/10/22/2015
продажба Публичен търг Пазарна: 4728 лв
Данъчна: 283.66 лв
Общ.съвет: 5403 лв
5411 лв Димитър Вълчев Димитров
 
Великан
Номер: 000070 Местност: м."КАЙРЯКА"

 • Др.селскостоп.територия Седма категория (5403 кв.м.)
6/14/2016 763/1/5/2016 Частна
 • 236/7/6/2012
продажба Публичен търг Пазарна: 9667 лв
Данъчна: 266.5 лв
Общ.съвет: 11035 лв
11050 лв Апрахам Секриз Джебиян
 
Горски извор
Номер: 000659 Местност: м."С.ГОРСКИ ИЗВОР"

 • Др.селскостоп.територия Девета категория (11035 кв.м.)
6/14/2016 202/12/11/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 457 лв
Данъчна: 84.53 лв
Общ.съвет: 457 лв
460 лв Делчо Тенев Делчев
 
Ябълково
Номер: 043010 Местност: м."ГЕРЕНЯ"

 • нива Трета категория (500 кв.м.)
6/14/2016 213/12/7/2015 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 282 лв
Данъчна: 44.18 лв
Общ.съвет: 282 лв
300 лв Славчо Колев Краев
 
Злато поле
Номер: 102001 Местност: м."БАСАМАКА"

 • нива четвърта категория (274 кв.м.)
6/7/2016 2187/7/15/2015 Частна
 • 575/1/8/2003
  част от 575/08.01.2003г.
продажба Публичен търг Пазарна: 3165 лв
Данъчна: 3629.2 лв
Общ.съвет: 3629.2 лв
4355.1 лв Сашо Евгениев Сашев
 
Димитровград
Улица: "Първа" №: 2Г Местност: кв."Изток" Поземлен имот №: 21052.1019.214

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване (422 кв.м.)
5/26/2016 1526/12/1/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2277.52 лв
Данъчна: 2697 лв
Общ.съвет: 3236.4 лв
3237 лв Иско Янков Йорданов
 
Димитровград
Кв: 47 УПИ: VIII Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (392 кв.м.)
5/18/2016 1894/10/23/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3279.1 лв
Данъчна: 4661.2 лв
Общ.съвет: 5593.44 лв
5595 лв Иван Михайлов Иванов
 
Димитровград
Кв: 46 УПИ: ХII Местност: кв."Изток"

 • УПИ (542.56 кв.м.)
4/11/2016 178/11/17/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6745 лв
Данъчна: 420.1 лв
Общ.съвет: 6745 лв
7570 лв Петьо Емилов Христов
 
Черногорово
Номер: 000189 Местност: м."Новата чешма"

 • ливада седма категория (16412 кв.м.)
3/17/2016 143/12/10/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2236 лв
Данъчна: 398.84 лв
Общ.съвет: 2236 лв
2401 лв Антони Христов Колев
 
Радиево
Номер: 166002 Местност: м."Карачки път"

 • нива пета категория (4284 кв.м.)
3/17/2016 151/6/19/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 7028 лв
Данъчна: 892.76 лв
Общ.съвет: 7028 лв
7030 лв Димитър Иванов Димитров
 
Странско
Номер: 000915 Местност: м."До село"

 • изоставена нива пета категория (8676 кв.м.)
3/17/2016 267 /8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 775 лв
Данъчна: 230.4 лв
Общ.съвет: 775 лв
1101 лв Антони Христов Колев
 
Добрич
Номер: 076056 Местност: м."Долмите"

 • нива четвърта категория (1786 кв.м.)
3/17/2016 282/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1275 лв
Данъчна: 406 лв
Общ.съвет: 1275 лв
2001 лв Антони Христов Колев
 
Добрич
Номер: 000087 Местност: м."Стоев кладенец"

 • нива четвърта категория (3147 кв.м.)
3/17/2016 369/7/10/2013 Частна
 • 368/4/10/2013
продажба Публичен търг Пазарна: 1463 лв
Данъчна: 108.75 лв
Общ.съвет: 1740 лв
4350 лв Димитър Иванов Димитров
 
Крепост
Номер: 000551 Местност: м."Ириките чеири"

 • Др.селскостоп.територия седма категория (1740 кв.м.)
3/10/2016 2191/7/16/2015 Частна
 • 575/1/8/2003
  част от АОС 575/08.01.2003г.
продажба Публичен търг Пазарна: 2182.5 лв
Данъчна: 2502.6 лв
Общ.съвет: 2502.6 лв
3020 лв Михаил Асенов Михайлов
 
Димитровград
Улица: "Десета" №: 30 Местност: кв."Изток" , м."Изгрев" Поземлен имот №: 21052.1019.428

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване (291 кв.м.)
3/7/2016 110/12/14/2004 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4951 лв
Данъчна: 514.5 лв
Общ.съвет: 4951 лв
4961 лв Данчо Данаилов Гешев
 
Крепост
Номер: 60011 Местност: "Кандаруша"

 • ИМОТ Овощна градина,VІ категория (4971 кв.м.)
3/7/2016 790/10/22/2015 Частна
 • 759/12/9/2013
продажба Публичен търг Пазарна: 3462 лв
Данъчна: 354.63 лв
Общ.съвет: 5674 лв
5675 лв "ВАЛДО СЕЛЕКТ" ЕООД гр.Хасково
 
Крепост
Номер: 001050 Местност: м."Чифлика"

 • Др.селскостоп.територия седма категория (5674 кв.м.)
3/7/2016 669/5/7/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1262 лв
Данъчна: 231.72 лв
Общ.съвет: 1262 лв
1300 лв Пеню Митев Пенев
 
Меричлери
Номер: 103019 Местност: Танева чука

 • нива ІV катгория (1562 кв.м.)
3/7/2016 314 /10/10/2006 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1129 лв
Данъчна: 157.44 лв
Общ.съвет: 1129 лв
1150 лв Пеню Митев Пенев
 
Меричлери
Номер: 103046 Местност: "Танева чука"

 • нива ІV категория (1397 кв.м.)
2/25/2016 1768/4/10/2012 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 9083 лв
Данъчна: 10414.6 лв
Общ.съвет: 15743 лв
15743 лв ЕТ"Демир Антонов"
 
Димитровград
Кв: 31 УПИ: ХIII Местност: кв."Изток-2"

 • УПИ 1211/1765 ид. части от УПИ ХIII в кв.31 в кв.Изток-2,целият с площ от 1765м2.
  Имот в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване-ниско застрояване. (1211 кв.м.)
12/18/2015 114/10/21/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 460 лв
Данъчна: 79.49 лв
Общ.съвет: 460 лв
470 лв Делчо Костатинов Вълев
 
Брод
Номер: 091001 Местност: Стоп. двор

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (515 кв.м.)
12/18/2015 309/9/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 11320 лв
Данъчна: 3857.8 лв
Общ.съвет: 11320 лв
11320 лв "ГЕРИ ЕНД КО" ЕООД
 
Сталево
Кв: 2 УПИ: I Номер: 505

 • ОБОР едноетажна монолитна сграда № 16 на дървен гредоред,находяща се в УПИ I-505 в кв.2 (452 кв.м.)
11/19/2015 308/9/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 15016 лв
Данъчна: 4122.4 лв
Общ.съвет: 15016 лв
15016 лв "ГЕРИ ЕНД КО" ЕООД
 
Сталево
Кв: 2 УПИ: I Номер: 504

 • ОБОР едноетажна сграда № 15,монолитна на дървен гредоред,находяща се в УПИ I-504 в кв. 2 (483 кв.м.)
11/19/2015 287/9/27/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 287 лв
Данъчна: 33.58 лв
Общ.съвет: 287 лв
290 лв Георги Николов Гюлев
 
Каснаково
Номер: 003439 Местност: м."До село"

 • нива пета категория (298 кв.м.)
10/28/2015 698/11/15/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1505 лв
Данъчна: 75.57 лв
Общ.съвет: 1505 лв
1510 лв Антония Райкова Сребрева
 
Крепост
Номер: 014021 Местност: м."Маята"

 • нива осма категория (2002 кв.м.)
10/28/2015 286/9/27/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 517 лв
Данъчна: 60.52 лв
Общ.съвет: 517 лв
520 лв Георги Николов Гюлев
 
Каснаково
Номер: 003436 Местност: м."До село"

 • нива пета категория (537 кв.м.)
10/28/2015 206/7/7/2015 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3491 лв
Данъчна: 453.28 лв
Общ.съвет: 3491 лв
4001 лв Георги Николов Атанасов
 
Странско
Номер: 038074 Местност: м."Герена"

 • нива пета категория (4022 кв.м.)
9/10/2015 441/11/3/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 5302 лв
Данъчна: 332.51 лв
Общ.съвет: 5302 лв
5305 лв "ГЕРИ ЕНД КО" ЕООД
 
Сталево
Номер: 000717 Местност: м."ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК"

 • изостав.тр.нас. девета категория (8120 кв.м.)
7/27/2015 668/5/7/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2169 лв
Данъчна: 467.42 лв
Общ.съвет: 2169 лв
2169 лв "АГРО ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 103059 Местност: Танева чука

 • нива ІV категория (2684 кв.м.)
7/24/2015 1025/4/12/2007 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 26600 лв
Данъчна: 23431.8 лв
Общ.съвет: 26600 лв
26600 лв Наим Мюмюн Мустафа
 
Димитровград
Кв: 170 Номер: 21052.1015.303.16.34 Улица: Димитър Благоев №: 5 Вход: В Етаж: ІІ Апартамент: 2 Местност: кв.Дружба Поземлен имот №: 21052.1015.303.16.34

 • апартамент Две стаи,хол,кухня,,санит.възел,мазе,таван, (79.69 кв.м.)
7/2/2015 359/5/16/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 7652 лв
Данъчна: 1606.89 лв
Общ.съвет: 7652 лв
7668 лв Даяна Руменова Димитрова
 
Бряст
Номер: 000328 Местност: м."Беженето/Дахлъ дере"

 • изоставена нива пета категория (15616 кв.м.)
7/2/2015 290/9/27/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2017 лв
Данъчна: 218.19 лв
Общ.съвет: 2017 лв
2020 лв Никалай Йорданов Стойчев
 
Каснаково
Номер: 004400 Местност: м."Церя"

 • нива пета категория (1936 кв.м.)
7/1/2015 2144/3/11/2015 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 344 лв
Данъчна: 69.47 лв
Общ.съвет: 344 лв
350 лв Димитър Янев Тумбалов и Миньо Янев Петров
 
Димитровград
Местност: м."ГОЛЯМАТА ЧУКА" Поземлен имот №: 21052.1.66

 • друг вид нива земеделска територия (359 кв.м.)
7/1/2015 134/10/22/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1615 лв
Данъчна: 311.73 лв
Общ.съвет: 1615 лв
1616 лв Валентин Костадинов Крайчев
 
Брод
Номер: 112001 Местност: Новите лозя

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (1844 кв.м.)
7/1/2015 135/10/22/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1433 лв
Данъчна: 270.65 лв
Общ.съвет: 1433 лв
1434 лв Валентин Костадинов Крайчев
 
Брод
Номер: 112002 Местност: Новите лозя

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (1601 кв.м.)
7/1/2015 137/10/22/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 876 лв
Данъчна: 169.05 лв
Общ.съвет: 876 лв
877 лв Валентин Костадинов Крайчев
 
Брод
Номер: 112004 Местност: Новите лозя

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (1000 кв.м.)
7/1/2015 138/10/22/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1409 лв
Данъчна: 478.49 лв
Общ.съвет: 1409 лв
1410 лв Валентин Костадинов Крайчев
 
Брод
Номер: 112005 Местност: Новите лозя

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (1608 кв.м.)
7/1/2015 136/10/22/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1225 лв
Данъчна: 236.33 лв
Общ.съвет: 1225 лв
1226 лв Валентин Костадинов Крайчев
 
Брод
Номер: 112003 Местност: Новите лозя

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (1398 кв.м.)
5/28/2015 209/4/15/2015 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 1777.66 лв
Данъчна: 641.5 лв
Общ.съвет: 1777.66 лв
1777.66 лв Румяна Асенова Кисьова
 
Светлина
Кв: 16 УПИ: І-7

 • УПИ Имат в урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застрояване.Площ 322.04/945.34 ид.части от правото на собственост.(За Община Димитровград - 322.04кв.м) (945.34 кв.м.)
5/28/2015 210/4/15/2015 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 598.09 лв
Данъчна: 215.8 лв
Общ.съвет: 598.09 лв
598.09 лв Румяна Асенова Кисьова
 
Светлина
Кв: 16 УПИ: Х-7

 • УПИ Имот в урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застрояване.Площ 108.35/843.50 ид.части от правото на собственост.(За Община Димитровград - 108.35 кв.м.) (843.5 кв.м.)
5/21/2015 204/3/5/2015 Частна
 • 77/12/13/2011
продажба Публичен търг Пазарна: 2062 лв
Данъчна: 447.62 лв
Общ.съвет: 2062 лв
2063 лв Искра Бонева Иванова
 
Странско
Номер: 038014 Местност: м."ДОЛНИ ЧЕИРИ"

 • нива трета категория (2900 кв.м.)
5/19/2015 2134/11/17/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2442 лв
Данъчна: 235.7 лв
Общ.съвет: 2442 лв
2450 лв Живко Тончев Тончев
 
Димитровград
Местност: м."ЧАЛЛЪКА" Поземлен имот №: 21052.309.36

 • друг вид нива (1220 кв.м.)
5/19/2015 454/11/3/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3243 лв
Данъчна: 152.13 лв
Общ.съвет: 3243 лв
3245 лв "ЕМАТИЯ" ЕООД
 
Сталево
Номер: 000743 Местност: м."ОРТА ГЕРЕН"

 • изостав.тр.нас. девета категория (4876 кв.м.)
5/19/2015 61/2/27/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2365 лв
Данъчна: 79.14 лв
Общ.съвет: 2365 лв
2366 лв " ЕМАТИЯ" ЕООД
 
Сталево
Номер: 000752

 • нива Нива,ІХ категория,3,622 дка (3622 кв.м.)
5/19/2015 446/11/3/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2635 лв
Данъчна: 123.61 лв
Общ.съвет: 2635 лв
2636 лв "ГЕРИ ЕНД КО" ЕООД
 
Сталево
Номер: 000722 Местност: м."ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК"

 • изостав.тр.нас. девета категория (3962 кв.м.)
5/19/2015 201/6/20/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 612 лв
Данъчна: 598.55 лв
Общ.съвет: 612 лв
613 лв Ваня Петкова Николова
 
Странско
Номер: 201003 Местност: м."Стопански двор"

 • нива пета категория (990 кв.м.)
5/19/2015 176/6/20/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 330 лв
Данъчна: 59.39 лв
Общ.съвет: 330 лв
331 лв Ваня Петкова Николова
 
Странско
Номер: 045117 Местност: м."Пладнището"

 • нива трета категория (505 кв.м.)
5/19/2015 239/2/27/2015 Частна
 • 91/5/30/2005
 • 159/6/25/2008
продажба Публичен търг Пазарна: 1259 лв
Данъчна: 222.41 лв
Общ.съвет: 1642 лв
1850 лв Деан Нейков Денчев
 
Великан
Номер: 000166 Местност: м."ГОРЕН ЧАЛЛЪК"

 • Др.селскостоп.територия Четвърта категория (1642 кв.м.)
5/8/2015 175/9/11/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 652 лв
Данъчна: 63.59 лв
Общ.съвет: 652 лв
660 лв Георги Димитров Динков
 
Каснаково
Номер: 011206 Местност: м."Лочката"

 • нива пета категория (618 кв.м.)
4/29/2015 761/4/1/2015 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 9474 лв
Данъчна: 6150 лв
Общ.съвет: 9474 лв
9474 лв "Текстилни влакна" АД
 
Горски извор
Номер: 046032 Местност: "КОКАРДЖА"

 • друг вид земеделска земя Стопански двор 4314 / 16447 ид.части от правото на собственост .(За Община Димитровград - 4.314 дка.) (16447 кв.м.)
4/29/2015 2071/4/8/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1042 лв
Данъчна: 302.63 лв
Общ.съвет: 1042 лв
1051 лв Евгени Стоилов Колев
 
Димитровград
Местност: м."Чуките" Поземлен имот №: 21052.39.46

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ имот в земдлска територя; начин на трайно ползване-нелесопригодна площ-дървесна раститлност,хрсти. (1462 кв.м.)
4/27/2015 781/2/26/2015 Частна
 • 665/11/13/2013
продажба Публичен търг Пазарна: 813 лв
Данъчна: 27.39 лв
Общ.съвет: 813 лв
815 лв "Лайт комерс" ООД
 
Крепост
Номер: 001171 Местност: м."ДАЛЪМАЗАР"

 • Др.селскостоп.територия седма категория (498 кв.м.)
3/19/2015 38/1/15/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 633 лв
Данъчна: 251.11 лв
Общ.съвет: 633 лв
633 лв "ГЕРИ ЕНД КО"
 
Светлина
 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ лозе,1.022 дка,ІV категория, (1022 кв.м.)
3/19/2015 40/1/15/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 650 лв
Данъчна: 257.99 лв
Общ.съвет: 650 лв
650 лв "ГЕРИ ЕНД КО" ЕООД
 
Светлина
 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ лозе,1.051 дка,ІV категория (1051 кв.м.)
2/27/2015 307/2/26/2015 Частна
 • 285/9/27/2013
продажба Публичен търг Пазарна: 486 лв
Данъчна: 79.81 лв
Общ.съвет: 538 лв
540 лв Димитър Василев Стефанов
 
Каснаково
Номер: 001012 Местност: м."ДРАНАКА"

 • Др.селскостоп.територия четвърта категория (538 кв.м.)
12/15/2014 1622/7/12/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2356.54 лв
Данъчна: 3034.68 лв
Общ.съвет: 3034.68 лв
3035 лв Динко Йорданов Демирев
 
Димитровград
Кв: 25 УПИ: IV Местност: кв.Изток

 • УПИ Имот в урбанизирана територия,предназначен за индивидуално жилищно застрояване (338 кв.м.)
11/25/2014 2127/8/29/2014 Частна
 • 575/1/8/2003
  Част от АОС 575
продажба Публичен търг Пазарна: 1087.5 лв
Данъчна: 1247 лв
Общ.съвет: 1247 лв
1500 лв Симеон Стефанов Симеонов
 
Димитровград
Местност: кв.Изток Поземлен имот №: 21052.1019.151

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия,с начин ва трайно ползване- ниско застрояване (145 кв.м.)
10/23/2014 306/6/6/2014 Частна
 • 145/12/15/2011
продажба Публичен търг Пазарна: 15632 лв
Данъчна: 4005.3 лв
Общ.съвет: 26999 лв
26999 лв Динко Стефанов Динков
 
Каснаково
Номер: 000500 Местност: м."Банетския път"

 • Др.селскостоп.територия четвърта категория (26999 кв.м.)
10/22/2014 695/11/15/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3254 лв
Данъчна: 547.49 лв
Общ.съвет: 3254 лв
3573 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 013013 Местност: м."Криво дере"

 • нива четвърта категория (4042 кв.м.)
10/22/2014 696/11/15/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 396 лв
Данъчна: 67.73 лв
Общ.съвет: 396 лв
413 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 013019 Местност: м."Криво дере"

 • нива четвърта категория (500 кв.м.)
10/22/2014 697/11/15/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 356 лв
Данъчна: 60.95 лв
Общ.съвет: 356 лв
387 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 013020 Местност: м."Криво дере"

 • нива четвърта категория (450 кв.м.)
10/22/2014 773/6/12/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 422 лв
Данъчна: 166.58 лв
Общ.съвет: 422 лв
455 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 013021 Местност: м."Криво дере"

 • храсти четвърта категория (678 кв.м.)
10/22/2014 774/6/12/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 685 лв
Данъчна: 270.02 лв
Общ.съвет: 685 лв
715 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 013022 Местност: м."Криво дере"

 • храсти четвърта категория (1100 кв.м.)
10/22/2014 705/11/15/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1530 лв
Данъчна: 261.82 лв
Общ.съвет: 1530 лв
1635 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 038005 Местност: м."Кайряка"

 • нива четвърта категория (1933 кв.м.)
10/22/2014 772/6/12/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1583 лв
Данъчна: 270.76 лв
Общ.съвет: 1583 лв
1697 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 038009 Местност: м."Кайряка"

 • нива четвърта категория (1999 кв.м.)
10/22/2014 708/11/15/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2346 лв
Данъчна: 437.19 лв
Общ.съвет: 2346 лв
2537 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 039005 Местност: м."Кайряка"

 • нива четвърта категория (2947 кв.м.)
10/22/2014 709/11/15/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3225 лв
Данъчна: 594.29 лв
Общ.съвет: 3225 лв
3535 лв Станка Деянова Панева
 
Крепост
Номер: 039006 Местност: м."Кайряка"

 • нива четвърта категория (4006 кв.м.)
10/22/2014 249/4/22/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3047.44 лв
Данъчна: 2263.4 лв
Общ.съвет: 3047.44 лв
3657 лв "Гери енд ко" ЕООД
 
Крум
Кв: 36 УПИ: ІІ-304

 • УПИ имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване-ниско застрояване (550.08 кв.м.)
10/16/2014 2066/3/31/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1377 лв
Данъчна: 343.28 лв
Общ.съвет: 1377 лв
1380 лв Давид Иванов Груев
 
Димитровград
Местност: м."Лозята" Поземлен имот №: 21052.14.49

 • друг вид нива четвърта категория (2314 кв.м.)
10/16/2014 2078/6/3/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 498 лв
Данъчна: 240.32 лв
Общ.съвет: 498 лв
499 лв Жеко Тонев Жеков
 
Димитровград
Местност: м."Чуките" Поземлен имот №: 21052.43.1

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ земеделска територия,начин на трайно ползване -нелесопригодна площ-дървесна растителност,храсти -пета категория. (1027 кв.м.)
10/16/2014 2079/6/4/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 259 лв
Данъчна: 124.96 лв
Общ.съвет: 259 лв
260 лв Жеко Тонев Жеков
 
Димитровград
Местност: м."Чуките" Поземлен имот №: 21052.43.2

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ земеделска територия,начин на трайно ползване-нелесопригодна площ-дървесна растителност; V категория (534 кв.м.)
10/16/2014 2080/6/4/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 480 лв
Данъчна: 188.62 лв
Общ.съвет: 480 лв
481 лв Жеко Тонев Жеков
 
Димитровград
Местност: м."Чуките" Поземлен имот №: 21052.43.3

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ земеделска територия,начин на трайно ползване -нелесопригодна площ-дървесна растителност,храсти -V категория (998 кв.м.)
10/16/2014 2081/6/4/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 365 лв
Данъчна: 99.6 лв
Общ.съвет: 365 лв
366 лв Жеко Тонев Жеков
 
Димитровград
Местност: м."Чуките" Поземлен имот №: 21052.43.4

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ земеделска територия; начин на трайно ползване-нелесопригодна площ-дървесна растителност,храсти- V категория (527 кв.м.)
10/15/2014 2069/4/2/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 25468.8 лв
Данъчна: 13037.6 лв
Общ.съвет: 25468.8 лв
30700 лв "Катека транс" ЕООД
 
Димитровград
Поземлен имот №: 21052.1012.21

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ имот в урбанизирана територия с недефиниран начин на трайно ползване (1516 кв.м.)
10/10/2014 37/1/15/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 612 лв
Данъчна: 242.75 лв
Общ.съвет: 612 лв
620 лв Ангел Тенчев Ангелов
 
Светлина
 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ лозе,0.988 дка,ІV категория (988 кв.м.)
10/10/2014 36/1/15/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 819 лв
Данъчна: 370.52 лв
Общ.съвет: 819 лв
830 лв Ангел Тенчев Ангелов
 
Светлина
 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ лозе,1.508 дка,ІV категория (1 кв.м.)
10/7/2014 1740/1/10/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1575.58 лв
Данъчна: 2127.32 лв
Общ.съвет: 2127.32 лв
2130 лв Албена Георгиева Атанасова
 
Димитровград
Кв: 7 УПИ: I Номер: 65 Местност: кв.Изток-2

 • УПИ УПИ I-65 в кв.7 по кадастралния и регулационен план на кв.Изток-2,отреден за жилищно строителство. (237 кв.м.)
10/7/2014 625/7/1/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4932 лв
Данъчна: 916.12 лв
Общ.съвет: 4932 лв
9000 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 138005 Местност: м."Батакли"

 • нива пета категория (8903 кв.м.)
10/7/2014 1515/12/1/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4438.84 лв
Данъчна: 5256.3 лв
Общ.съвет: 6307.56 лв
6308 лв Зорница Йосифова Делева
 
Димитровград
Кв: 47 УПИ: ХV Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (764 кв.м.)
10/7/2014 1523/12/1/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2120.65 лв
Данъчна: 2511.2 лв
Общ.съвет: 3013.44 лв
3014 лв Зорница Йосифова Делева
 
Димитровград
Кв: 47 УПИ: ХIII Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (365 кв.м.)
10/7/2014 1522/12/1/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2149.7 лв
Данъчна: 2545.6 лв
Общ.съвет: 3054.72 лв
3055 лв Зорница Йосифова Делева
 
Димитровград
Кв: 47 УПИ: ХII Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (370 кв.м.)
9/29/2014 212/7/11/2014 Частна
 • 94/6/3/2008
продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 1529.6 лв
Данъчна: 3585.6 лв
Общ.съвет: 3585.6 лв
4302.72 лв ЕТ "Диан Тенчев"
 
Злато поле
Кв: 45 УПИ: ІІІ-382

 • УПИ урбанизирана територия; начин на трайно ползване- ниско застрояване (607 кв.м.)
7/30/2014 247/4/22/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4574.95 лв
Данъчна: 1508.7 лв
Общ.съвет: 4574.95 лв
4575 лв "Гери енд ко" ЕООД
 
Крум
Кв: 36 УПИ: І-303

 • УПИ имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване-ниско застрояване (688.17 кв.м.)
6/23/2014 113/10/21/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 295 лв
Данъчна: 80.13 лв
Общ.съвет: 295 лв
295 лв Валентин Костадинов Крайчев
 
Брод
Номер: 090002 Местност: Стоп. двор

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (474 кв.м.)
5/28/2014 1766/4/9/2012 Частна
 • 138/9/19/2005
  на Агенция по вписванията
продажба Публичен търг Пазарна: 2573.83 лв
Данъчна: 3805.8 лв
Общ.съвет: 3805.8 лв
4569 лв Божидар Иванов Михайлов
 
Димитровград
Кв: 32 УПИ: ІІІ Номер: 6536 Улица: Марбас Местност: кв."Изток-1"

 • УПИ имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване - ниско застрояване (442.53 кв.м.)
5/22/2014 305/12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 295 лв
Данъчна: 51.46 лв
Общ.съвет: 295 лв
300 лв Изпитателна лаборатория-Бургас
 
Сталево
Номер: 000615 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (1466 кв.м.)
5/22/2014 303/12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 190 лв
Данъчна: 22.53 лв
Общ.съвет: 190 лв
200 лв Изпитателна лаборатория-Бургас
 
Сталево
Номер: 000613 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (933 кв.м.)
5/22/2014 296/12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 174 лв
Данъчна: 26.89 лв
Общ.съвет: 174 лв
180 лв Изпитателна лаборатория-Бургас
 
Сталево
Номер: 000606 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (862 кв.м.)
5/22/2014 1517/12/1/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1940.54 лв
Данъчна: 2880.1 лв
Общ.съвет: 2880.1 лв
3457 лв Анета Янкова Манолова
 
Димитровград
Кв: 47 УПИ: III Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (335 кв.м.)
5/19/2014 1534/12/3/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3300.08 лв
Данъчна: 3907.8 лв
Общ.съвет: 3907.8 лв
4700 лв Антоанета Демирева Атанасова
 
Димитровград
Кв: 13 УПИ: ХХIII Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (568 кв.м.)
5/12/2014 112/10/21/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 440 лв
Данъчна: 119.35 лв
Общ.съвет: 440 лв
445 лв Валентин Костадинов Крайчев
 
Брод
Номер: 090001 Местност: Ст.двор

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (706 кв.м.)
5/8/2014 346/1/14/2014 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 400 лв
Данъчна: 53.78 лв
Общ.съвет: 400 лв
450 лв ОЗИ МИЛК ЕООД
 
Брод
Номер: 000658

 • полски път пета категория (686 кв.м.)
5/8/2014 341/11/23/2012 Частна
 • 325/5/2/2012
продажба Публичен търг Пазарна: 15276 лв
Данъчна: 3039.24 лв
Общ.съвет: 15276 лв
15300 лв ОЗИ МИЛК ЕООД
 
Брод
Номер: 000321 Местност: м."Белия бряг"

 • Др.селскостоп.територия пета категория/20975м2/ и трета категория/8989м2/ (29964 кв.м.)
4/16/2014 1498/8/16/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1957.97 лв
Данъчна: 2898.2 лв
Общ.съвет: 2898.2 лв
3479 лв Ана Христова Колева
 
Димитровград
Кв: 32 УПИ: V-6538 Местност: кв."Изток"

 • УПИ V-6538 (337 кв.м.)
4/14/2014 301/12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4915 лв
Данъчна: 883.94 лв
Общ.съвет: 4915 лв
4920 лв Изпитателна лаборатория Бургас ЕООД
 
Сталево
Номер: 000611 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (23858 кв.м.)
4/4/2014 2067/4/2/2014 Частна
 • 575/1/8/2003
  част от АОС №575
продажба Публичен търг Пазарна: 2471.54 лв
Данъчна: 3032 лв
Общ.съвет: 3032 лв
3640 лв Минка Демирева Илиева
 
Димитровград
Улица: Четиринадесета №: 2 Местност: кв.Изток Поземлен имот №: 21052.1019.398

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия, начин на трайно ползване -ниско застрояване (330 кв.м.)
4/1/2014 304/12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 489 лв
Данъчна: 75.88 лв
Общ.съвет: 489 лв
505.27 лв Руси Делчев Иванов
 
Сталево
Номер: 000614 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (2432 кв.м.)
3/31/2014 300/12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 487 лв
Данъчна: 75.63 лв
Общ.съвет: 487 лв
490 лв Изпитателна лаборатория-Бургас ЕООД
 
Сталево
Номер: 000610 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (2424 кв.м.)
3/31/2014 302/12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 634 лв
Данъчна: 114.6 лв
Общ.съвет: 634 лв
640 лв Изпитателна лаборатория-Бургас
 
Сталево
Номер: 000612 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (3093 кв.м.)
3/31/2014 12/2/18/1997 Частна
 • 60/7/5/1984
продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 2015.42 лв
Данъчна: 1991.7 лв
Общ.съвет: 1991.7 лв
2390.04 лв Петко Димитров Михов
 
Брод
Кв: 45 УПИ: ІХ

 • ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО зворно място,770 м2 (770 кв.м.)
3/24/2014 1930/10/17/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6204.36 лв
Данъчна: 2835 лв
Общ.съвет: 6204.36 лв
6204.36 лв ЕЛИС ООД
 
Димитровград
Местност: Източна индустриална зона Поземлен имот №: 21052.1010.170

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ От които 347/9832 ид.ч. - общински.Имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване-за хранително -вкусова промишленост (347 кв.м.)
2/18/2014 197/11/10/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 391 лв
Данъчна: 796.9 лв
Общ.съвет: 796.9 лв
800 лв Ивайло Найденов Димитров
 
Великан
Номер: 15 Местност: Кайряка

 • общинска земя VІІІ кат; кад.район 80 (603.7 кв.м.)
2/13/2014 411/10/11/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 122 лв
Данъчна: 125.4 лв
Общ.съвет: 122 лв
150 лв РС АУТО ЕООД
 
Крепост
Номер: 001236 Местност: м."Чучките"

 • местен път (59 кв.м.)
2/13/2014 752/10/17/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1934 лв
Данъчна: 111.04 лв
Общ.съвет: 4590 лв
4600 лв Господин Кръстев Господинов
 
Горски извор
Номер: 000447 Местност: м."С.Горски извор"

 • Др.селскостоп.територия девета категория (4593 кв.м.)
2/13/2014 753/10/17/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 15780 лв
Данъчна: 1531.28 лв
Общ.съвет: 15780 лв
15790 лв Господин Кръстев Господинов
 
Горски извор
Номер: 000449

 • храсти девета категория (37394 кв.м.)
2/13/2014 331/10/16/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1860 лв
Данъчна: 109.05 лв
Общ.съвет: 4122 лв
4125 лв ГЕЛИ ЕООД
 
Сталево
Номер: 000500 Местност: м."Белия бряг"

 • Др.селскостоп.територия девета категория (4123 кв.м.)
2/13/2014 412/10/11/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1395 лв
Данъчна: 1369 лв
Общ.съвет: 1395 лв
1400 лв Емил Пенчев Пенев
 
Крепост
Номер: 797010 Местност: м."Чобан баир"

 • местен път (677 кв.м.)
12/13/2013 659/4/9/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3976 лв
Данъчна: 238.17 лв
Общ.съвет: 10355 лв
10455 лв Каолин АД
 
Добрич
Номер: 050038 Местност: м."Кирешлика"

 • Др.селскостоп.територия девета категория (10355 кв.м.)
12/12/2013 196/11/10/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 355 лв
Данъчна: 723.4 лв
Общ.съвет: 723.4 лв
730 лв Цонка Илиева Карагьозова
 
Великан
Номер: 14 Местност: Кайряка

 • общинска земя VІІІ кат; кад. район 80 (547.8 кв.м.)
12/11/2013 1917/5/13/2013 Частна
 • 1827/6/27/2012
продажба Публичен търг Пазарна: 276 лв
Данъчна: 22.84 лв
Общ.съвет: 502 лв
550 лв Каолин АД
 
Димитровград
Местност: м."Дядо Грозево кладенче" Поземлен имот №: 21052.24.26

 • друг вид земеделска земя трайно предназначение на територията-земеделска (502 кв.м.)
12/11/2013 1916/5/13/2013 Частна
 • 1826/6/27/2012
продажба Публичен търг Пазарна: 22309 лв
Данъчна: 5800.24 лв
Общ.съвет: 34587 лв
34787 лв Каолин АД
 
Димитровград
Местност: м."Меричлерски лозя" Поземлен имот №: 21052.356.87

 • друг вид земеделска земя трайно предназначение на територията-земеделска (34587 кв.м.)
12/5/2013 384/5/18/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6317 лв
Данъчна: 1695.69 лв
Общ.съвет: 6317 лв
6333 лв Желязко Костадинов Желязков
 
Бряст
Номер: 025078 Местност: м."Карач баши"

 • наводнена нива трета категория (10986 кв.м.)
12/5/2013 159/5/31/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 237 лв
Данъчна: 35.5 лв
Общ.съвет: 237 лв
250 лв Хубен Петков Хубенов
 
Каснаково
Номер: 008244 Местност: м."Батманката"

 • нива пета категория (315 кв.м.)
12/5/2013 304/7/10/2013 Частна
 • 229/6/5/2012
продажба Публичен търг Пазарна: 16934 лв
Данъчна: 1038.08 лв
Общ.съвет: 32440 лв
32440 лв Неохим АД
 
Черногорово
Номер: 000173 Местност: м."Курталан"

 • Др.селскостоп.територия шеста категория (32440 кв.м.)
12/5/2013 660/7/10/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4135 лв
Данъчна: 455.19 лв
Общ.съвет: 6172 лв
6200 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 036014 Местност: м."Над каваците"

 • Др.селскостоп.територия трета категория (6172 кв.м.)
12/5/2013 118/7/10/2013 Частна
 • 115/10/11/2012
продажба Публичен търг Пазарна: 13428 лв
Данъчна: 2931.14 лв
Общ.съвет: 13428 лв
13450 лв Николай Станиславов Стоянов
 
Ябълково
Номер: 150017 Местност: м."Самаклъка"

 • нива четвърта категория (22721 кв.м.)
11/20/2013 1023/4/12/2007 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 16813 лв
Данъчна: 9893 лв
Общ.съвет: 16813 лв
16813 лв Гинка Господинова Веришапкова
 
Димитровград
Кв: 179 Улица: Казинцбарцика №: 8 Вход: А Етаж: ІІІ Апартамент: 8 Местност: кв.Дружба Поземлен имот №: 21052.1015.297.1.38

 • апартамент Стая,кухня,санит.възел,мазе (40.8 кв.м.)
10/28/2013 241/4/22/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 5303.44 лв
Данъчна: 2098.8 лв
Общ.съвет: 5303.44 лв
6365 лв Митко Асенов Самуилов
 
Крум
Кв: 36 УПИ: ІХ-311

 • УПИ имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване-ниско застрояване (957.3 кв.м.)
8/19/2013 1558/12/7/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1847.58 лв
Данъчна: 2187.8 лв
Общ.съвет: 2625.36 лв
2630 лв Демир Демирев Асенов
 
Димитровград
Кв: 45 УПИ: I Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (318 кв.м.)
7/25/2013 1544/12/3/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1578.98 лв
Данъчна: 1864.5 лв
Общ.съвет: 1864.5 лв
2240 лв Галя Иванова Иванова
 
Димитровград
Кв: 44 УПИ: IV Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (271 кв.м.)
7/8/2013 99/5/13/2013 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 3364.08 лв
Данъчна: 1061.6 лв
Общ.съвет: 4970 лв
4970 лв Величка Иванова Грозева
 
Странско
Кв: 30 УПИ: ХІІІ-255,551

 • УПИ В това число общинско място 497м2 в урбанизирана територия с начин на трайно ползване -ниско застряване. (1119 кв.м.)
7/8/2013 117/4/8/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2840.81 лв
Данъчна: 1178.3 лв
Общ.съвет: 2840.81 лв
3410 лв Росана ООД
 
Ябълково
Кв: 56 УПИ: І-988

 • УПИ Имот в урбанизирана територия,начин на трайно ползване-ниско застрояване,прилежащ терен към "Метален павилион-магазин за пакетирани хранителни стоки". (299.98 кв.м.)
7/8/2013 658/4/9/2013 Частна
 • 407/11/12/2012
продажба Публичен търг Пазарна: 3352 лв
Данъчна: 201.8 лв
Общ.съвет: 8744 лв
8844 лв Каолин АД
 
Добрич
Номер: 050033 Местност: м."Кирешлика"

 • Др.селскостоп.територия девета категория (8774 кв.м.)
6/28/2013 345/3/14/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 8232 лв
Данъчна: 4058.87 лв
Общ.съвет: 8232 лв
8250 лв Ангел Тодоров Ангелов
 
Брод
Номер: 000287 Местност: м."Киликя"

 • Др.селскостоп.територия трета категория (14317 кв.м.)
6/28/2013 654/3/25/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 242 лв
Данъчна: 31.39 лв
Общ.съвет: 242 лв
360 лв Тоню Николов Тонев
 
Добрич
Номер: 000310 Местност: м."Мерите"

 • полски път (310 кв.м.)
6/28/2013 656/3/25/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3622 лв
Данъчна: 428.68 лв
Общ.съвет: 3622 лв
4702 лв Тоню Ноколов Тонев
 
Добрич
Номер: 001024 Местност: м."Дръбака"

 • полски път (4602 кв.м.)
6/28/2013 655/3/25/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2090 лв
Данъчна: 267.81 лв
Общ.съвет: 2090 лв
2745 лв Тоню Николов Тонев
 
Добрич
Номер: 002030 Местност: м."Дръбака"

 • полски път (2645 кв.м.)
6/28/2013 657/3/25/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 136 лв
Данъчна: 17.62 лв
Общ.съвет: 136 лв
224 лв Тоню Николов Тонев
 
Добрич
Номер: 005006 Местност: м."Дръбака"

 • полски път (175 кв.м.)
6/25/2013 244/3/25/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 210 лв
Данъчна: 47.33 лв
Общ.съвет: 210 лв
230 лв Михаил Михалев Михалев
 
Горски извор
Номер: 122006 Местност: м."Батакли"

 • нива пета категория (460 кв.м.)
6/19/2013 307/5/29/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 11296 лв
Данъчна: 2491.87 лв
Общ.съвет: 11296 лв
13013.72 лв Димитър Борисов Белчев
 
Крепост
Местност: Поляни Поземлен имот №: 116013

 • нива ІV категория (18397 кв.м.)
6/19/2013 1913/4/9/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1467 лв
Данъчна: 541.8 лв
Общ.съвет: 1467 лв
1480 лв Митьо Георгиев Иванов
 
Димитровград
Местност: м."Големия хълм" Поземлен имот №: 21052.111.67

 • Гори и храсти в земеделска земя Трайно предназначение на територията-земеделска (3000 кв.м.)
6/19/2013 151/1/14/2013 Частна
 • 125/9/19/2011
продажба Публичен търг Пазарна: 2239 лв
Данъчна: 594.76 лв
Общ.съвет: 2239 лв
2270 лв Тодор Демирев Тодоров
 
Радиево
Номер: 000229 Местност: м."Карачки път"

 • Др.селскостоп.територия четвърта категория (4391 кв.м.)
5/30/2013 152/12/6/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3422 лв
Данъчна: 64.84 лв
Общ.съвет: 3422 лв
3450 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 149007 Местност: м."Хаджиангелова кория"

 • храсти девета категория (9006 кв.м.)
5/30/2013 114/3/13/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1204 лв
Данъчна: 137.81 лв
Общ.съвет: 1204 лв
1234 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 199001 Местност: "Язмата"

 • нива VІІІ категория (3750 кв.м.)
5/30/2013 154/12/6/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3420 лв
Данъчна: 64.81 лв
Общ.съвет: 3420 лв
3445 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 149021 Местност: м."Хаджиангелова кория"

 • храсти девета категория (9001 кв.м.)
5/30/2013 153/12/6/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2280 лв
Данъчна: 43.2 лв
Общ.съвет: 2280 лв
2305 лв Апрахам СаркисДжебиян
 
Горски извор
Номер: 149017 Местност: м."Хаджиангелова кория"

 • храсти девета категория (6000 кв.м.)
5/29/2013 87/5/26/2005 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4190 лв
Данъчна: 846.24 лв
Общ.съвет: 4190 лв
4210 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 135016 Местност: "Интеша"

 • нива ІV категория (8200 кв.м.)
5/29/2013 140/6/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1568 лв
Данъчна: 364.9 лв
Общ.съвет: 1568 лв
1580 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 103060 Местност: м-т"Марков бюлюк"

 • нива четвърта категория (3143 кв.м.)
5/28/2013 150/1/14/2013 Частна
 • 125/9/19/2011
продажба Публичен търг Пазарна: 988 лв
Данъчна: 270.9 лв
Общ.съвет: 988 лв
1030 лв Калчо Емилов Здравков
 
Радиево
Номер: 000227 Местност: м."Карачки път"

 • Др.селскостоп.територия четвърта категория (2000 кв.м.)
5/28/2013 147/1/14/2013 Частна
 • 125/9/19/2011
продажба Публичен търг Пазарна: 988 лв
Данъчна: 270.9 лв
Общ.съвет: 988 лв
1020 лв Румяна Сашева Стамова
 
Радиево
Номер: 000221 Местност: м."Карачки път"

 • Др.селскостоп.територия четвърта категория (2000 кв.м.)
5/28/2013 146/1/14/2013 Частна
 • 125/9/19/2011
продажба Публичен търг Пазарна: 988 лв
Данъчна: 270.9 лв
Общ.съвет: 988 лв
1030 лв Тодор Стамов Тошев
 
Радиево
Номер: 000220 Местност: м."Карачки път"

 • Др.селскостоп.територия четвърта категория (2000 кв.м.)
5/28/2013 1902/2/8/2013 Частна
 • 955/5/30/2005
продажба Публичен търг Пазарна: 20396 лв
Данъчна: 541.8 лв
Общ.съвет: 20396 лв
24500 лв Химтекс ООД
 
Димитровград
Кв: 152 Местност: източна индустриална зона Поземлен имот №: 21052.1012.141

 • незастроен имот за производствен,складов обект имот в урбанизирана територия (1225 кв.м.)
5/28/2013 277/2/8/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 386 лв
Данъчна: 76.63 лв
Общ.съвет: 386 лв
402 лв Милко Пасков Милков
 
Черногорово
Номер: 002011 Местност: м."Памуците"

 • нива шеста категория (901 кв.м.)
5/28/2013 256/7/3/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 424 лв
Данъчна: 89.85 лв
Общ.съвет: 424 лв
510 лв Пресиян Кирилов Петков
 
Черногорово
Номер: 080177 Местност: м."Юркиден"

 • нива пета категория (1146 кв.м.)
5/27/2013 1832/7/9/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 987 лв
Данъчна: 329.2 лв
Общ.съвет: 987 лв
1000 лв ДАВИД ИВАНОВ ГРУДЕВ
 
Димитровград
Местност: м."Лозята" Поземлен имот №: 21052.10.53

 • друг вид нива четвърта категория;трайно предназначение на територията-земеделска (1963 кв.м.)
5/27/2013 1892/10/11/2012 Частна
 • 1483/5/20/2010
продажба Публичен търг Пазарна: 160000 лв
Данъчна: 43200 лв
Общ.съвет: 160000 лв
192060 лв ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД
 
Димитровград
Местност: Източно промишлена зона Поземлен имот №: 21052.1012.140

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ имот в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- за електроен4ергийно производство (4000 кв.м.)
5/27/2013 114/2/1/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1740 лв
Данъчна: 331.65 лв
Общ.съвет: 1740 лв
1742 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 002037 Местност: м."Карлъка"

 • врем.неизп.нива пета категория (3223 кв.м.)
5/27/2013 112/2/1/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1476 лв
Данъчна: 410.45 лв
Общ.съвет: 1476 лв
1480 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 002002 Местност: м."Карлъка"

 • нива трета категория (2428 кв.м.)
5/27/2013 113/2/1/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1748 лв
Данъчна: 331.65 лв
Общ.съвет: 1748 лв
1750 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 002033 Местност: м."Карлъка"

 • врем.неизп.нива пета категория (3237 кв.м.)
5/27/2013 115/2/1/2013 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6955 лв
Данъчна: 1957.86 лв
Общ.съвет: 6955 лв
7000 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 025016 Местност: м."До село"

 • нива трета категория (10651 кв.м.)
5/21/2013 311 /10/4/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2220 лв
Данъчна: 445.05 лв
Общ.съвет: 2220 лв
3221.1 лв Миза ООД
 
Добрич
Номер: 136006 Местност: м."Стопански двор"

 • нива четвърта категория (3000 кв.м.)
4/29/2013 138 /7/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 550 лв
Данъчна: 155.29 лв
Общ.съвет: 550 лв
1053 лв Здравко Атанасов Запрянов
 
Каснаково
Номер: 107001 Местност: м."Лочката"

 • нива м."Лочката" (1509 кв.м.)
4/29/2013 114/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 689 лв
Данъчна: 194.69 лв
Общ.съвет: 689 лв
734 лв ЕТ"Витен-Тенчо Златев"
 
Каснаково
Номер: 078014 Местност: м."Дранака"

 • нива пета категория (1892 кв.м.)
4/29/2013 135/7/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 643 лв
Данъчна: 181.72 лв
Общ.съвет: 643 лв
679 лв ЕТ "Витен-Тенчо Златев"
 
Каснаково
Номер: 112011 Местност: м."Чуките"

 • нива пета категория (1766 кв.м.)
4/29/2013 252/6/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 832 лв
Данъчна: 212.59 лв
Общ.съвет: 832 лв
858 лв ЕТ"Витен-Тенчо Златев"
 
Добрич
Номер: 148028 Местност: м-т"Попката"

 • нива четвърта категория (1648 кв.м.)
4/29/2013 93/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 429 лв
Данъчна: 121.32 лв
Общ.съвет: 429 лв
478 лв ЕТ"Витен-Тенчо Златев"
 
Каснаково
Номер: 108001 Местност: м-т"Лочката"

 • нива пета категория (1179 кв.м.)
4/29/2013 191/8/12/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1560 лв
Данъчна: 388.68 лв
Общ.съвет: 1560 лв
1610 лв ЕТ"Витен-Тенчо Златев"
 
Добрич
Местност: Кадиер Поземлен имот №: 071018

 • нива ІV категория (3013 кв.м.)
4/29/2013 86/1/23/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1167 лв
Данъчна: 186.24 лв
Общ.съвет: 1167 лв
1175 лв Данчо Георгиев Данев
 
Горски извор
Номер: 194157 Местност: м-т "До село"

 • нива IV категория (1375 кв.м.)
4/29/2013 281/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 466 лв
Данъчна: 72.9 лв
Общ.съвет: 466 лв
467 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 118004 Местност: м."Каратопрак"

 • нива шеста категория (1000 кв.м.)
4/29/2013 289/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 258 лв
Данъчна: 79.96 лв
Общ.съвет: 258 лв
259 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 126017 Местност: м."Гърбавела"

 • нива трета категория (473 кв.м.)
4/1/2013 1736/12/16/2011 Частна
 • 1506/11/11/2010
  Акт за публ.общ.с-ст,вписан под № 131,том 11,рег.3555 от 17.11.2010г.от Служба по вписвания
продажба Публичен търг Пазарна: 5670 лв
Данъчна: 7776 лв
Общ.съвет: 7776 лв
7779 лв Христо Димитров Атанасов
 
Димитровград
Местност: м."Белия бряг" Поземлен имот №: 21052.95.66

 • друг вид земеделска земя трайно предназначение на територията- земеделска (3000 кв.м.)
3/25/2013 366/8/14/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4568 лв
Данъчна: 4218.2 лв
Общ.съвет: 4568 лв
5020 лв Хеликс ООД
 
Крепост
Номер: 584006 Местност: м."Иринж.лозя"

 • полски път полски път (2197 кв.м.)
3/18/2013 1833/7/9/2012 Частна - продажба - Пазарна: 522 лв
Данъчна: 174.07 лв
Общ.съвет: 522 лв
530 лв ДАВИД ИВАНОВ ГРУДЕВ
 
Димитровград
Местност: м."Лозята" Поземлен имот №: 21052.10.55

 • друг вид нива четвърта категория;трайно предназначение на територията-земеделска (1038 кв.м.)
3/18/2013 342/11/23/2012 Частна
 • 244/4/20/2012
продажба Публичен търг Пазарна: 15047 лв
Данъчна: 3262.87 лв
Общ.съвет: 15047 лв
15200 лв "ОЗИ МИЛК"
 
Брод
Номер: 000106 Местност: м."Белия бряг"

 • Др.селскостоп.територия пета категория/ 9772м2/ и трета категория/18148м2/ (27920 кв.м.)
3/18/2013 152/8/20/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 800 лв
Данъчна: 230.54 лв
Общ.съвет: 800 лв
830 лв Татяна Иванова Атанасова
 
Каснаково
Номер: 001006 Местност: м."Дранака"

 • нива четвърта категория (1702 кв.м.)
3/18/2013 151/8/20/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1140 лв
Данъчна: 328.6 лв
Общ.съвет: 1140 лв
1170 лв Татяна Иванова Атанасова
 
Каснаково
Номер: 001005 Местност: м."Дранака"

 • нива четвърта категория (2426 кв.м.)
3/11/2013 295 /12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 9855 лв
Данъчна: 8672.4 лв
Общ.съвет: 9855 лв
9860 лв Атанас Йорданов Атанасов
 
Сталево
Номер: 000308 Местност: Ургането

 • спортен терен предназначен за лека атлетика , футбол и др. спорни занимания (6570 кв.м.)
3/11/2013 151/12/6/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 11193 лв
Данъчна: 234.4 лв
Общ.съвет: 11193 лв
11206 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 149001 Местност: м."Хаджиангелова кория"

 • храсти девета категория (29301 кв.м.)
3/11/2013 143/6/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 882 лв
Данъчна: 64.15 лв
Общ.съвет: 882 лв
900 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 179008 Местност: м-т" Чешмянско дере"

 • нива осма категория (2291 кв.м.)
3/11/2013 142/6/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2953 лв
Данъчна: 670.83 лв
Общ.съвет: 2953 лв
2965 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 042015 Местност: м-т"Аладжовия бунар"

 • нива четвърта категория (5778 кв.м.)
3/7/2013 126/7/18/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2373 лв
Данъчна: 375.9 лв
Общ.съвет: 2373 лв
2393 лв Атанас Златков Леков
 
Каснаково
Номер: 135044 Местност: м."До село"

 • нива Четвърта категория (2775 кв.м.)
3/5/2013 36/2/27/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 80144 лв
Данъчна: 14844 лв
Общ.съвет: 80144 лв
82535 лв Калин Стойчев Стойчев
 
Брод
Кв: 7 УПИ: ХХV Местност: стопански двор

 • ОБОР Сгради-2 бр../бивши краварници/,1840 м2,1975 год.,1 етаж,монолитна,2 бр. халета,стая за кравара,хладилна вана,стая за компресора,тоалетна, (1796 кв.м.)
3/4/2013 1287/1/20/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 417 лв
Данъчна: 52.05 лв
Общ.съвет: 417 лв
430 лв Галина Колева Недева
 
Димитровград
Местност: м-т "Голямата Чука" Поземлен имот №: 21052.1.2

 • друг вид нива ІV категория (268.6 кв.м.)
3/4/2013 365/8/14/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 615 лв
Данъчна: 628.9 лв
Общ.съвет: 300 лв
690 лв "РС АУТО"ЕООД
 
Крепост
Номер: 001057 Местност: м."Чучките"

 • местен път местен път (296 кв.м.)
3/4/2013 306/1/12/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1039 лв
Данъчна: 1349.2 лв
Общ.съвет: 1349.2 лв
1360 лв "ВАЛДО СЕЛЕКТ"ЕООД
 
Крепост
Номер: 000793 Местност: До село

 • извор -каптиран VІІ категория (635 кв.м.)
3/3/2013 348/3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 626 лв
Данъчна: 49.1 лв
Общ.съвет: 626 лв
650 лв "АГРОЗОО-ИНВЕСТ" ООД
 
Крепост
Номер: 016017 Местност: м-т"Юртето"

 • нива категория на земята -осма/822 м2/,седма/ 210 м2/ (1032 кв.м.)
1/4/2013 1786/5/10/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 18730 лв
Данъчна: 7195.5 лв
Общ.съвет: 18370 лв
22055 лв "Химтекс" ООД
 
Димитровград
Местност: Източна индустриална зона Поземлен имот №: 21052.1012.24

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия с недифиниран начин на трайно ползване. (1107 кв.м.)
12/18/2012 288/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 818 лв
Данъчна: 253.6 лв
Общ.съвет: 818 лв
825 лв Добромир Коев Якимов
 
Добрич
Номер: 125024 Местност: м."Гърбавела"

 • нива трета категория (1500 кв.м.)
12/18/2012 1540/12/3/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3218.62 лв
Данъчна: 3804.6 лв
Общ.съвет: 3804.6 лв
4566 лв Михаил Митков Митев
 
Димитровград
Кв: 46 УПИ: VI Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (553 кв.м.)
12/4/2012 58/3/25/2002 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 437 лв
Данъчна: 75.8 лв
Общ.съвет: 437 лв
437 лв Гергана Младенова Грозкова
 
Горски извор
Номер: 194160 Местност: "До село"

 • нива IV категория (511 кв.м.)
11/29/2012 95/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 376 лв
Данъчна: 96.93 лв
Общ.съвет: 376 лв
378 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 052041 Местност: м."До могилата"

 • нива пета категория (1099 кв.м.)
11/20/2012 96/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 31 лв
Данъчна: 8.51 лв
Общ.съвет: 31 лв
31 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 060052 Местност: м."Старите лозя"

 • нива шеста категория (100 кв.м.)
10/8/2012 39/7/7/2005 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3543 лв
Данъчна: 1110.96 лв
Общ.съвет: 3543 лв
6155 лв КОКО ООД
 
Длъгнево
Номер: 12029 Местност: "Новата чешма"

 • нива ІV категория (8202 кв.м.)
10/8/2012 34/6/15/2005 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2858 лв
Данъчна: 562.98 лв
Общ.съвет: 2858 лв
6520 лв КОК ООД
 
Длъгнево
Номер: 9001 Местност: "Азмаците"

 • нива VІ категория (8688 кв.м.)
10/8/2012 40/7/7/2005 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 19839 лв
Данъчна: 4885.68 лв
Общ.съвет: 19839 лв
27055 лв КОКО ООД
 
Длъгнево
Номер: 13001 Местност: "Баира"

 • нива ІV категория, (36070 кв.м.)
8/17/2012 171/11/6/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 576 лв
Данъчна: 4387.4 лв
Общ.съвет: 4387.4 лв
4500 лв Каолин АД
 
Добрич
Номер: 358 Местност: Керешлика

 • общинска земя V кат; кад. район 191 (2285.1 кв.м.)
8/17/2012 167/11/6/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 157 лв
Данъчна: 1194 лв
Общ.съвет: 1194 лв
1300 лв Каолин АД
 
Добрич
Номер: 199 Местност: Керешлика

 • общинска земя V категория; кад. район 191 (621.9 кв.м.)
8/17/2012 695/4/17/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4495 лв
Данъчна: 3770 лв
Общ.съвет: 4495 лв
5394 лв "Никон метал" ЕООД
 
Меричлери
Кв: 12 УПИ: II Номер: 1065

 • УПИ 580/4980 ид.ч. от УПИ II-1065,отрден за "Промишленост" (580 кв.м.)
8/10/2012 179/11/7/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 937.3 лв
Данъчна: 488.1 лв
Общ.съвет: 937.3 лв
938 лв Костадин Димитров Кабзималев
 
Добрич
Номер: 104 Местност: Керешлика

 • общинска земя V кат; кад. район 191 (488.2 кв.м.)
8/8/2012 1490/6/17/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4423 лв
Данъчна: 1378.66 лв
Общ.съвет: 4423 лв
4423 лв Доню Господинов Донев
 
Димитровград
Кв: Марийно Местност: "Лозята" Поземлен имот №: 21052.227.81

 • земеделска земя Друг вид земеделска земя.
  трайно предназначение-земеделски фонд (8221 кв.м.)
7/26/2012 146/3/27/2012 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 9020 лв
Данъчна: 4182.4 лв
Общ.съвет: 9020 лв
10824 лв Христо Цветков Христов
 
Каснаково
Кв: 12 УПИ: V

 • УПИ терен определен за промишленост (1804 кв.м.)
7/19/2012 1496/7/13/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1394.4 лв
Данъчна: 2064 лв
Общ.съвет: 2064 лв
2477 лв Анета Янкова Манолова
 
Димитровград
Кв: 20 УПИ: ХХVІ Местност: кв. Изток

 • УПИ за индивидуално жилищно застррояване (240 кв.м.)
7/16/2012 140/10/22/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 8827 лв
Данъчна: 2954.82 лв
Общ.съвет: 8827 лв
8830 лв Валентин Костадинов Крайчев
 
Брод
Номер: 113004 Местност: Новите лозя

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (17479 кв.м.)
7/16/2012 37/4/14/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4256 лв
Данъчна: 1112.99 лв
Общ.съвет: 4256 лв
4260 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 019001 Местност: "Гробето"

 • нива ІV категория (8217 кв.м.)
7/12/2012 139/3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4403 лв
Данъчна: 892.41 лв
Общ.съвет: 10000 лв
10000.99 лв Петър Енчев Петров
 
Горски извор
Номер: 197061 Местност: м-т"Тикерлички дорук"

 • нива категория на земята -шеста/9338м2/,четвърта /662 м2/ (10000 кв.м.)
7/4/2012 1741/3/22/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 328 лв
Данъчна: 18.02 лв
Общ.съвет: 328 лв
401 лв Никлай Иванов Тенев
 
Димитровград
Местност: м."До гробето" Поземлен имот №: 21052.3.13

 • друг вид нива трайно предназначение на територията-земеделска (396 кв.м.)
6/29/2012 63/3/12/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2405 лв
Данъчна: 645.15 лв
Общ.съвет: 2405 лв
2408 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010119 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (4763 кв.м.)
6/29/2012 62/3/12/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 659 лв
Данъчна: 181.37 лв
Общ.съвет: 659 лв
660 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010118 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (1339 кв.м.)
6/29/2012 61/3/12/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 335 лв
Данъчна: 92.11 лв
Общ.съвет: 335 лв
338 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010114 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (680 кв.м.)
6/29/2012 76 /3/14/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 715 лв
Данъчна: 151.89 лв
Общ.съвет: 715 лв
718 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 072094 Местност: м."Сулджика"

 • нива шеста категория (2344 кв.м.)
6/29/2012 75 /3/14/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 609 лв
Данъчна: 145.58 лв
Общ.съвет: 609 лв
610 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 072092 Местност: м."Сулджика"

 • нива шеста категория (1997 кв.м.)
6/29/2012 73 /3/14/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1248 лв
Данъчна: 359.74 лв
Общ.съвет: 1248 лв
1250 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 092004 Местност: м."Припека"

 • нива пета категория (3496 кв.м.)
6/29/2012 79/3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2030 лв
Данъчна: 283.55 лв
Общ.съвет: 2030 лв
2032 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 001080 Местност: м."До село"

 • нива пета категория (2516 кв.м.)
6/29/2012 78/3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 230 лв
Данъчна: 68.43 лв
Общ.съвет: 230 лв
232 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 000109 Местност: м."До село"

 • нива пета категория (665 кв.м.)
6/29/2012 56 /3/12/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1083 лв
Данъчна: 298.13 лв
Общ.съвет: 1083 лв
1600 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 009151 Местност: м."Белите герени"

 • нива четвърта категория (2201 кв.м.)
6/29/2012 72 /3/14/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 896 лв
Данъчна: 247.27 лв
Общ.съвет: 896 лв
900 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 091010 Местност: м."Бузалъка"

 • нива четвърта категория (2396 кв.м.)
6/29/2012 70/3/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 787 лв
Данъчна: 240.33 лв
Общ.съвет: 787 лв
790 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 036013 Местност: м."Гоганица"

 • нива четвърта категория (2070 кв.м.)
6/29/2012 58/3/12/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 493 лв
Данъчна: 135.86 лв
Общ.съвет: 493 лв
500 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 009155 Местност: м."Белите герени"

 • нива четвърта категория (1003 кв.м.)
6/29/2012 55 /3/12/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1407 лв
Данъчна: 387.39 лв
Общ.съвет: 1407 лв
1408 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 009142 Местност: м."Белите герени"

 • нива четвърта категория (2860 кв.м.)
6/29/2012 54/3/12/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2051 лв
Данъчна: 430.73 лв
Общ.съвет: 2051 лв
2052 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 008218 Местност: м."Белите герени"

 • нива четвърта категория (3180 кв.м.)
6/29/2012 69/3/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 307 лв
Данъчна: 107.41 лв
Общ.съвет: 307 лв
310 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 031001 Местност: м."До свинарника"

 • нива четвърта категория (793 кв.м.)
6/29/2012 53/3/9/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4678 лв
Данъчна: 735.9 лв
Общ.съвет: 4678 лв
4680 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 007246 Местност: м."Герените"

 • нива четвърта катгерия (5433 кв.м.)
6/29/2012 68/3/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 435 лв
Данъчна: 99.09 лв
Общ.съвет: 435 лв
438 лв Братя Желева ООд
 
Върбица
Номер: 023030 Местност: м."Юртвето"

 • нива пета категория (963 кв.м.)
6/29/2012 52 /3/9/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 8236 лв
Данъчна: 1295.71 лв
Общ.съвет: 8236 лв
8238 лв Братя Желеви
 
Върбица
Номер: 007243 Местност: м."Герените"

 • нива четвърта категория (9566 кв.м.)
6/29/2012 51/3/9/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2947 лв
Данъчна: 466.9 лв
Общ.съвет: 2947 лв
2949 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 007242 Местност: м."Герените"

 • нива четвърта категория (3447 кв.м.)
6/29/2012 50/3/9/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2705 лв
Данъчна: 428.56 лв
Общ.съвет: 2705 лв
2706 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 007238 Местност: м."Герените"

 • нива четвърта категория (3164 кв.м.)
6/29/2012 67/3/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 385 лв
Данъчна: 117.49 лв
Общ.съвет: 385 лв
387 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 018017 Местност: м."Тенчиния бюлюк"

 • нива четвърта категория (1012 кв.м.)
6/29/2012 80/3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 546 лв
Данъчна: 75.17 лв
Общ.съвет: 546 лв
547 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 001090 Местност: м."До село"

 • нива пета категория (677 кв.м.)
6/29/2012 66/3/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 773 лв
Данъчна: 212.79 лв
Общ.съвет: 773 лв
775 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010140 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (1571 кв.м.)
6/29/2012 81/3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2871 лв
Данъчна: 559.72 лв
Общ.съвет: 2871 лв
2872 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 002049 Местност: м."Цера"

 • нива четвърта категория (3773 кв.м.)
6/29/2012 65/3/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 828 лв
Данъчна: 227.96 лв
Общ.съвет: 828 лв
830 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010124 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (1683 кв.м.)
6/29/2012 97/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 152 лв
Данъчна: 41.59 лв
Общ.съвет: 152 лв
153 лв Братя Жекови ООД
 
Върбица
Номер: 062010 Местност: м."Картовата воденица"

 • нива шеста категория (489 кв.м.)
6/29/2012 71/3/14/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 492 лв
Данъчна: 199.65 лв
Общ.съвет: 725 лв
725 лв "Братя Желеви" ООД
 
Върбица
Номер: 010120 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (1474 кв.м.)
6/29/2012 49/3/9/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2098 лв
Данъчна: 282.28 лв
Общ.съвет: 2098 лв
3000 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 005367 Местност: м."Гьоловете"

 • нива шеста категория (3319 кв.м.)
6/29/2012 101/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 635 лв
Данъчна: 86.24 лв
Общ.съвет: 635 лв
636 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 004384 Местност: м."Гьоловете"

 • нива шеста категория (1014 кв.м.)
6/29/2012 94/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 214 лв
Данъчна: 43.8 лв
Общ.съвет: 214 лв
215 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 045028 Местност: м."Алчака"

 • нива шеста категория (515 кв.м.)
6/29/2012 57/3/12/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 802 лв
Данъчна: 220.92 лв
Общ.съвет: 802 лв
1201 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 009153 Местност: м."Белите герени"

 • нива четвърта категория (1631 кв.м.)
6/29/2012 86/3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1959 лв
Данъчна: 315.19 лв
Общ.съвет: 1959 лв
1960 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 003462 Местност: м."Бальовия бунар"

 • нива четвърта категория (2327 кв.м.)
6/29/2012 87/3/20/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 801 лв
Данъчна: 88.96 лв
Общ.съвет: 801 лв
802 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 004389 Местност: м."Гьоловете"

 • нива шеста категория (1047 кв.м.)
6/29/2012 99/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1355 лв
Данъчна: 286.05 лв
Общ.съвет: 1355 лв
1356 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 077053 Местност: м."Шумака"

 • нива шеста категория (4399 кв.м.)
6/29/2012 84/3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1852 лв
Данъчна: 324 лв
Общ.съвет: 1852 лв
1853 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 002059 Местност: м."Цера"

 • нива четвърта категория (2184 кв.м.)
6/29/2012 90/3/20/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 380 лв
Данъчна: 104.84 лв
Общ.съвет: 380 лв
381 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010137 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (774 кв.м.)
6/29/2012 91/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 403 лв
Данъчна: 70.47 лв
Общ.съвет: 403 лв
404 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010172 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (475 кв.м.)
6/29/2012 93/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 392 лв
Данъчна: 102.22 лв
Общ.съвет: 392 лв
393 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 039093 Местност: м."Ур боба"

 • нива пета категория (1159 кв.м.)
6/29/2012 92/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 444 лв
Данъчна: 114.22 лв
Общ.съвет: 444 лв
445 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 039074 Местност: м."Ур боба"

 • нива пета категория (1296 кв.м.)
6/29/2012 89/3/20/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1933 лв
Данъчна: 233.25 лв
Общ.съвет: 1933 лв
1935 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 005362 Местност: м."Бодровско шосе"

 • нива шеста категория (2504 кв.м.)
6/29/2012 103/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 679 лв
Данъчна: 186.92 лв
Общ.съвет: 679 лв
680 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010204 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (1380 кв.м.)
6/29/2012 83/3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1684 лв
Данъчна: 294.62 лв
Общ.съвет: 1684 лв
1685 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 002057 Местност: м."Цера"

 • нива четвърта категория (1986 кв.м.)
6/29/2012 82/3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 68 лв
Данъчна: 14.24 лв
Общ.съвет: 68 лв
68 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 002054 Местност: м."Цера"

 • нива четвърта категория (96 кв.м.)
6/26/2012 64/3/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1267 лв
Данъчна: 348.78 лв
Общ.съвет: 1267 лв
1270 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Номер: 010122 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (2575 кв.м.)
6/18/2012 362/12/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 707 лв
Данъчна: 110.4 лв
Общ.съвет: 707 лв
710 лв Здравко Русков Велчев
 
Крепост
Номер: 001005 Местност: м."Еф.лозе"

 • нива седма категория (1920 кв.м.)
6/18/2012 36/2/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 417 лв
Данъчна: 52.7 лв
Общ.съвет: 417 лв
420 лв Красимир Гочев Желев
 
Малко Асеново
Номер: 000083 Местност: м."Текитски лозя"

 • пуст.необр.земя (1317 кв.м.)
6/18/2012 37 /2/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1122 лв
Данъчна: 325.2 лв
Общ.съвет: 1122 лв
120000 лв Красимир Гочев Желев
 
Малко Асеново
Номер: 005023 Местност: м."Текитски лозя"

 • врем.неизп.нива четвърта категория (1444кв.м.), пета категория (2247кв.м.) (3691 кв.м.)
6/18/2012 85 /3/19/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 242 лв
Данъчна: 50.74 лв
Общ.съвет: 242 лв
273 лв Анка Димитрова Георгиева
 
Върбица
Номер: 003451 Местност: м."Бальовия бунар"

 • нива четвърта категория (342 кв.м.)
6/18/2012 101/2/13/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1240 лв
Данъчна: 348.9 лв
Общ.съвет: 1240 лв
1240 лв Гочо Лозев Желев
 
Голямо Асеново
Номер: 030010 Местност: м."Янчова воденица"

 • врем.неизп.нива трета категория (2967 кв.м.)
6/14/2012 1737/12/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2630 лв
Данъчна: 277 лв
Общ.съвет: 2630 лв
2730 лв Андон Георгиев Вълчев
 
Димитровград
Местност: м."Ропите" Поземлен имот №: 21052.249.74

 • друг вид нива трайно предназначение на територията- земеделска (6088 кв.м.)
6/14/2012 150/5/30/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 641 лв
Данъчна: 106.28 лв
Общ.съвет: 641 лв
641 лв Здравко Атанасов Запрянов
 
Каснаково
Номер: 009001 Местност: м."Батманката"

 • нива пета категория (943 кв.м.)
6/14/2012 74 /3/14/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6804 лв
Данъчна: 1614.25 лв
Общ.съвет: 6804 лв
9887 лв Живка Янкова Ганева
 
Върбица
Номер: 091053 Местност: м."Бузалъка"

 • нива четвърта категория (15642 кв.м.)
6/14/2012 102/3/21/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1960 лв
Данъчна: 226.06 лв
Общ.съвет: 1960 лв
2010.99 лв Руси Жеков Иванов
 
Върбица
Номер: 004345 Местност: м."Гьоловете"

 • нива шеста категория (3101 кв.м.)
6/11/2012 242 /12/2/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 480 лв
Данъчна: 114 лв
Общ.съвет: 480 лв
480 лв Мария Иванова Господинова
 
Бодрово
Номер: 161014 Местност: м."Метоха"

 • нива шеста категория (1480 кв.м.)
6/8/2012 82/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2350 лв
Данъчна: 604.54 лв
Общ.съвет: 2350 лв
2831.7 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 039040 Местност: м."Юртето"

 • нива пета категория (5875 кв.м.)
5/10/2012 354/9/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 529 лв
Данъчна: 124.31 лв
Общ.съвет: 850 лв
960 лв РС Ауто ЕООД
 
Крепост
Номер: 001212 Местност: м."Чучките"

 • Др.селскостоп.територия четвърта категория (425 кв.м.)
5/10/2012 177/7/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 157 лв
Данъчна: 32.44 лв
Общ.съвет: 157 лв
160 лв Христо Тончев Колев
 
Черногорово
Номер: 094001 Местност: м."Новата чешма"

 • нива седма категория (811 кв.м.)
5/10/2012 95/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1135 лв
Данъчна: 347.55 лв
Общ.съвет: 1135 лв
2320 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 017011 Местност: м."Халтакова чешма"

 • врем.неизп.нива пета катег./1733м2/,трета кат./1800м2/ (3533 кв.м.)
5/8/2012 1738/1/10/2012 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 5156 лв
Данъчна: 3207.9 лв
Общ.съвет: 5156 лв
5156 лв Мартин Юлиянов Стоянов
 
Димитровград
Улица: "Балкан" №: 9 Вход: А Етаж: 1 Апартамент: 2 Местност: кв."Вулкан" Поземлен имот №: 21052.1004.32

 • апартамент С идентификатор 21052.1004.32.4.2, масивна конструкция на дървен гредоред и прилежащо мазе с площ 23.56м2 (55.82 кв.м.)
4/27/2012 1536/12/3/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3839 лв
Данъчна: 3839 лв
Общ.съвет: 3839 лв
4606.8 лв Милка Стоянова Василева
 
Димитровград
Кв: 3 УПИ: VIII Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (558 кв.м.)
4/27/2012 107/12/5/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 769 лв
Данъчна: 177.5 лв
Общ.съвет: 769 лв
769 лв Нели Георгиева Атанасова
 
Ябълково
Номер: 178001 Местност: м."Хайважика"

 • нива пета категория (2011 кв.м.)
4/27/2012 109/12/5/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 506 лв
Данъчна: 116.8 лв
Общ.съвет: 506 лв
507 лв Нели Георгиева Атанасова
 
Ябълково
Номер: 176001 Местност: м."Хайважика"

 • нива пета категория (1324 кв.м.)
4/27/2012 110/12/5/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 654 лв
Данъчна: 165 лв
Общ.съвет: 654 лв
655 лв Нели Георгиева Атанасова
 
Ябълково
Номер: 178024 Местност: м."Хайважика"

 • нива четвърта категория (1599 кв.м.)
4/27/2012 108/12/5/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 13440 лв
Данъчна: 2746.8 лв
Общ.съвет: 13440 лв
13440 лв Нели Георгиева Атанасова
 
Ябълково
Номер: 178022 Местност: м."Хайважика"

 • нива четвърта категория (26615 кв.м.)
4/25/2012 78/2/8/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4361.45 лв
Данъчна: 2352.2 лв
Общ.съвет: 4361.45 лв
9802.99 лв Димка Желязкова Кисьова
 
Светлина
Кв: 30 УПИ: I Номер: 111

 • УПИ (980.1 кв.м.)
4/25/2012 97/2/10/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 9072 лв
Данъчна: 2177.3 лв
Общ.съвет: 9072 лв
9073.35 лв Димка Желязкова Кисьова
 
Светлина
Кв: 30 УПИ: II Номер: 112

 • УПИ (907.2 кв.м.)
4/25/2012 205/1/25/2012 Частна
 • 170/2/8/2010
  и АОС № 171/08.02.2010г.
продажба Публичен търг Пазарна: 2822.74 лв
Данъчна: 962.6 лв
Общ.съвет: 2822.74 лв
2825 лв Атанас Ангелов Ангелов
 
Черногорово
Кв: 46 УПИ: ХIХ Номер: 586

 • УПИ новообразуван имот в кв.46 (402.1 кв.м.)
4/25/2012 185 /1/24/2012 Частна
 • 87/3/6/2009
  и АОС № 88/06.03.2009г.
продажба Публичен търг Пазарна: 3910.84 лв
Данъчна: 1333.7 лв
Общ.съвет: 3910.84 лв
3911 лв Георги Бориславов Георгиев
 
Черногорово
Кв: 51 УПИ: ХVII Номер: 574

 • УПИ новообразуван имот в кв.51 (557.1 кв.м.)
4/25/2012 1739/1/10/2012 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3393.04 лв
Данъчна: 4369.5 лв
Общ.съвет: 4368.32 лв
5245 лв Ружа Михайлова Демирева
 
Димитровград
Кв: 46 УПИ: III Местност: кв.Изток-2

 • УПИ УПИ III в кв.46 по кадастралния и регулационен план на кв.Изток-2,отреден за жилищно строителство. (584 кв.м.)
4/20/2012 143/12/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1870 лв
Данъчна: 203.4 лв
Общ.съвет: 1870 лв
1870 лв Стефан Динков Динков
 
Каснаково
Номер: 000251 Местност: м."Юртето"

 • храсти четвърта категория (3874 кв.м.)
4/20/2012 144 /12/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4726 лв
Данъчна: 1309.1 лв
Общ.съвет: 4726 лв
4726 лв Стефан Динков Динков
 
Каснаково
Номер: 135005 Местност: м."До село"

 • нива четвърта категория (9665 кв.м.)
4/20/2012 85/1/23/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1184 лв
Данъчна: 189 лв
Общ.съвет: 1184 лв
1192 лв Виоилета Тончева Данева
 
Горски извор
Номер: 194028 Местност: м-т"До село"

 • нива IV категория (1.395 кв.м.)
4/2/2012 87/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3732 лв
Данъчна: 940.41 лв
Общ.съвет: 3732 лв
5421.6 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 017007 Местност: м."Шейтан баир"

 • врем.неизп.нива пета категория (11995 кв.м.)
4/2/2012 96/7/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4787 лв
Данъчна: 1206.73 лв
Общ.съвет: 4787 лв
7018.7 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 017009 Местност: м."Халтакова чешма"

 • врем.неизп.нива пета категория (15392 кв.м.)
4/2/2012 57/9/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1195 лв
Данъчна: 405.33 лв
Общ.съвет: 1195 лв
1541.6 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 022001 Местност: м."Мъртавицата"

 • нива четвърта категория (3273 кв.м.)
4/2/2012 94/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2008 лв
Данъчна: 548.41 лв
Общ.съвет: 2008 лв
2804.6 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 017003 Местност: м."Халтакова чешма"

 • врем.неизп.нива пета категория (6995 кв.м.)
4/2/2012 85 /7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 7826 лв
Данъчна: 2359.88 лв
Общ.съвет: 7826 лв
10495.8 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 018001 Местност: м."Халтакова чешма"

 • нива трета зона (20067 кв.м.)
4/2/2012 90/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 581 лв
Данъчна: 230.73 лв
Общ.съвет: 581 лв
758.7 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 031013 Местност: м."Мерята"

 • врем.неизп.нива м."Мерята" (1744 кв.м.)
4/2/2012 86/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2553 лв
Данъчна: 809.09 лв
Общ.съвет: 2553 лв
3512.6 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 019012 Местност: м."Халтакова чешма"

 • врем.неизп.нива пета категория /1086м2/,Трета категория /6156м2/ (7242 кв.м.)
4/2/2012 92 /7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 902 лв
Данъчна: 309.42 лв
Общ.съвет: 902 лв
1220.8 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 037009 Местност: м."Под гробето"

 • врем.неизп.нива пета категория (3007 кв.м.)
4/2/2012 91/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1098 лв
Данъчна: 409.2 лв
Общ.съвет: 1098 лв
1317.8 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 031018 Местност: м."Мерята"

 • врем.неизп.нива трета категория (3093 кв.м.)
4/2/2012 89/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1588 лв
Данъчна: 526.02 лв
Общ.съвет: 1588 лв
2133.6 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 030015 Местност: м."Янчова воденица"

 • врем.неизп.нива трета категория (4473 кв.м.)
4/2/2012 98/7/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 464 лв
Данъчна: 154.8 лв
Общ.съвет: 464 лв
615.2 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 123016 Местност: м."Майсторова кория"

 • нива четвърта категория (1500 кв.м.)
4/2/2012 100/7/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 471 лв
Данъчна: 157.48 лв
Общ.съвет: 471 лв
625.4 лв АГРО ММ
 
Голямо Асеново
Номер: 127001 Местност: м."Есетата"

 • нива четвърта категория (1526 кв.м.)
4/2/2012 61/1/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2363 лв
Данъчна: 596.07 лв
Общ.съвет: 2363 лв
3115.6 лв АГРО ММ
 
Долно Белево
Местност: Къра Поземлен имот №: 052002

 • нива ІV категория (6601 кв.м.)
4/2/2012 49/9/7/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 8695 лв
Данъчна: 2995.62 лв
Общ.съвет: 8695 лв
10519.6 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 039080 Местност: м."Долни лозя"

 • нива трета категория (19408 кв.м.)
4/2/2012 91/12/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 554 лв
Данъчна: 124.16 лв
Общ.съвет: 554 лв
628.3 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 049029 Местност: м."Корията"

 • нива четвърта категория (1375 кв.м.)
4/2/2012 66/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2215 лв
Данъчна: 569.76 лв
Общ.съвет: 2215 лв
2668.8 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 029020 Местност: м."Друма"

 • нива пета категория (5537 кв.м.)
4/2/2012 79/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3084 лв
Данъчна: 1002.19 лв
Общ.съвет: 3084 лв
3324.7 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 038061 Местност: м."Белия бряг"

 • нива трета категория (6493 кв.м.)
4/2/2012 87/12/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2908 лв
Данъчна: 731.47 лв
Общ.съвет: 2908 лв
3271.2 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 043031 Местност: м."Долни чеири"

 • нива трета категория (6220 кв.м.)
4/2/2012 88/12/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1726 лв
Данъчна: 441.24 лв
Общ.съвет: 1726 лв
1973.6 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 043032 Местност: м."Долни чеири"

 • нива трета категория (3752 кв.м.)
4/2/2012 67/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 548 лв
Данъчна: 133.95 лв
Общ.съвет: 548 лв
594.6 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 030019 Местност: м."Дядо Славова речка"

 • нива четвърта категория (1298 кв.м.)
4/2/2012 93/12/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 902 лв
Данъчна: 224.05 лв
Общ.съвет: 902 лв
1013.8 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 031001 Местност: м."Баръка"

 • нива четвърта категория (2171 кв.м.)
4/2/2012 71/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 923 лв
Данъчна: 244.02 лв
Общ.съвет: 923 лв
1004.3 лв Агро ММ
 
Странско
Номер: 036094 Местност: м."Среден път"

 • нива трета категория (2075 кв.м.)
4/2/2012 73 /12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 607 лв
Данъчна: 180.32 лв
Общ.съвет: 607 лв
625.6 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 036145 Местност: м."Средните юртя"

 • нива трета категория (1363 кв.м.)
4/2/2012 86/12/14/2011 Частна - Надстрояване и пристрояване Публичен търг Пазарна: 1380 лв
Данъчна: 352.92 лв
Общ.съвет: 1380 лв
1548.6 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 043029 Местност: м."Долни чеири"

 • нива трета категория (3001 кв.м.)
4/2/2012 63/9/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2482 лв
Данъчна: 699.72 лв
Общ.съвет: 2482 лв
3312.7 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 026053 Местност: м."Арка"

 • нива пета категория (6801 кв.м.)
4/2/2012 46/9/7/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1688 лв
Данъчна: 601.66 лв
Общ.съвет: 1688 лв
1874.96 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 018019 Местност: м."Каръшков егрек"

 • нива трета категория (3898 кв.м.)
4/2/2012 89/12/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1057 лв
Данъчна: 262.95 лв
Общ.съвет: 1057 лв
1164.4 лв агро мм
 
Странско
Номер: 048010 Местност: м."Студената чешма"

 • нива четвърта категория (2549 кв.м.)
4/2/2012 92 /12/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 5922 лв
Данъчна: 1077.29 лв
Общ.съвет: 5922 лв
7227.7 лв агро мм
 
Странско
Номер: 030008 Местност: м."Азмаците"

 • нива пета категория (13741 кв.м.)
4/2/2012 54/9/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1493 лв
Данъчна: 458.29 лв
Общ.съвет: 1493 лв
1874.7 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 014112 Местност: м."Крушките"

 • нива трета категория (3897 кв.м.)
4/2/2012 59/9/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1012 лв
Данъчна: 382.78 лв
Общ.съвет: 1012 лв
1288.6 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 026001 Местност: м."Горни чеири"

 • нива четвърта категория (2826 кв.м.)
4/2/2012 58/9/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2904 лв
Данъчна: 687.47 лв
Общ.съвет: 2904 лв
3031.7 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 024019 Местност: м."Граищата"

 • нива пета категория (6100 кв.м.)
4/2/2012 50/9/7/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 874 лв
Данъчна: 322.59 лв
Общ.съвет: 874 лв
1132.2 лв АГРО ММ
 
Странско
Номер: 039081 Местност: м."Долни лозя"

 • нива трета категория (2090 кв.м.)
3/29/2012 83/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1275 лв
Данъчна: 331.34 лв
Общ.съвет: 1275 лв
1280 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 039077 Местност: м."Долни чеири"

 • нива пета категория (3220 кв.м.)
3/29/2012 62/9/12/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1753 лв
Данъчна: 624.81 лв
Общ.съвет: 1753 лв
1760 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 039089 Местност: м."Долни лозя"

 • нива трета категория (4048 кв.м.)
3/29/2012 80/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2575 лв
Данъчна: 728.05 лв
Общ.съвет: 2575 лв
2580 лв Димитър Вълков Ангело
 
Странско
Номер: 038063 Местност: м."Долни чеири"

 • нива трета категория (5503 кв.м.)
3/29/2012 81/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 20020 лв
Данъчна: 4567.28 лв
Общ.съвет: 20020 лв
15025 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 038064 Местност: м."Герена"

 • нива пета категория (40526 кв.м.)
3/29/2012 77 /12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1314 лв
Данъчна: 447.62 лв
Общ.съвет: 1314 лв
1320 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 038014 Местност: м."Долни чеири"

 • нива трета категория (2900 кв.м.)
3/29/2012 48/9/7/2011 Частна - Надстрояване и пристрояване Публичен търг Пазарна: 1170 лв
Данъчна: 432.18 лв
Общ.съвет: 1170 лв
1170 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 038069 Местност: м."Арка"

 • нива трета категория (2800 кв.м.)
3/29/2012 34/1/15/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 470 лв
Данъчна: 95.4 лв
Общ.съвет: 470 лв
500 лв Румяна Георгиева Иванова
 
Светлина
Поземлен имот №: 017001

 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ ливада,2.239 дка,ІV и ІХ категория (1 кв.м.)
3/28/2012 240 /12/2/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 344 лв
Данъчна: 25.2 лв
Общ.съвет: 344 лв
344 лв Мария Иванова Господинова
 
Бодрово
Номер: 169023 Местност: м."Дъбановия ямач"

 • нива девета категория (1155 кв.м.)
3/28/2012 241 /12/2/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 209 лв
Данъчна: 42.1 лв
Общ.съвет: 209 лв
209 лв Мария Иванова Господинова
 
Бодрово
Номер: 161056 Местност: м."Метоха"

 • нива шеста категория (650 кв.м.)
3/23/2012 257/8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4656 лв
Данъчна: 1626.09 лв
Общ.съвет: 4656 лв
4670 лв Живко Митев Тодоров
 
Добрич
Номер: 000137 Местност: м."Пясъка"

 • нива трета категория (9619 кв.м.)
3/19/2012 355/9/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 476 лв
Данъчна: 112.03 лв
Общ.съвет: 476 лв
786 лв Живко Вълев Желев
 
Крепост
Номер: 001211 Местност: м."Чучките"

 • Др.селскостоп.територия четвърта категория (383 кв.м.)
3/2/2012 265 /8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1071 лв
Данъчна: 198.98 лв
Общ.съвет: 1071 лв
1480 лв Добромир Коев Якимов
 
Добрич
Номер: 019098 Местност: м."Градини"

 • нива четвърта категория (1234 кв.м.)
3/2/2012 261/8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1286 лв
Данъчна: 219.85 лв
Общ.съвет: 1286 лв
1707 лв Добромир Коев Якимов
 
Добрич
Номер: 019071 Местност: м."Градини"

 • нива четвърта категория (1482 кв.м.)
3/2/2012 273/8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1032 лв
Данъчна: 158.19 лв
Общ.съвет: 1032 лв
1709 лв Добромир Коев Якимов
 
Добрич
Номер: 094018 Местност: м."Боев паметник"

 • нива шеста категория (2699 кв.м.)
3/2/2012 299 /8/26/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1618 лв
Данъчна: 397.63 лв
Общ.съвет: 1618 лв
2439 лв Добромир Коев Якимов
 
Добрич
Номер: 163025 Местност: м."Горната ува"

 • нива четвърта категория (3853 кв.м.)
3/2/2012 264 /8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 900 лв
Данъчна: 133.9 лв
Общ.съвет: 900 лв
1152 лв Добромир Коев Якимов
 
Добрич
Номер: 019097 Местност: м."Градини"

 • нива четвърта категория (1038 кв.м.)
3/2/2012 59/1/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 35895 лв
Данъчна: 6397.88 лв
Общ.съвет: 35895 лв
40015 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Долно Белево
Местност: Долна кузалтия Поземлен имот №: 194016

 • нива ІV категория (61995 кв.м.)
3/2/2012 280/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1784 лв
Данъчна: 439.25 лв
Общ.съвет: 1784 лв
2223 лв Добромир Коев Якимов
 
Добрич
Номер: 115026 Местност: м."Каратопрак"

 • нива четвърта категория (3405 кв.м.)
3/2/2012 99/7/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 432 лв
Данъчна: 144.38 лв
Общ.съвет: 432 лв
583 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 125033 Местност: м."Долни лозя"

 • нива четвърта категория (1399 кв.м.)
3/2/2012 97/7/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1138 лв
Данъчна: 310.78 лв
Общ.съвет: 1138 лв
1625 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 013003 Местност: м."Халтакова чешма"

 • врем.неизп.нива пета категория (3964 кв.м.)
3/2/2012 93/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1968 лв
Данъчна: 880.24 лв
Общ.съвет: 1968 лв
2801 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 001008 Местност: м."Им.пл.145 кв.39"

 • нива трета категория (5207 кв.м.)
3/2/2012 88/7/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1098 лв
Данъчна: 293.84 лв
Общ.съвет: 1098 лв
1324 лв "Агрофермер 2002"ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 019019 Местност: м."Халтакова чешма"

 • врем.неизп.нива пета категория (3748 кв.м.)
2/27/2012 78/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4780 лв
Данъчна: 1553.38 лв
Общ.съвет: 4780 лв
4790 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 038036 Местност: м."Долни чеири"

 • нива трета категория (10064 кв.м.)
2/27/2012 52 /9/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1778 лв
Данъчна: 536.02 лв
Общ.съвет: 1778 лв
1780 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 000084 Местност: м."Долни чеири"

 • нива трета категория (4558 кв.м.)
2/27/2012 53 /9/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1626 лв
Данъчна: 499.21 лв
Общ.съвет: 1626 лв
1630 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 000085 Местност: м."Жигеров бент"

 • нива трета категория (4245 кв.м.)
2/27/2012 65/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1892 лв
Данъчна: 491.66 лв
Общ.съвет: 1892 лв
1900 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 027043 Местност: м."Воденичен баир"

 • нива пета категория (4778 кв.м.)
2/27/2012 84/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1692 лв
Данъчна: 843.29 лв
Общ.съвет: 1692 лв
1700 лв Димитър Вълков Ангелов
 
Странско
Номер: 039090 Местност: м."Юртето"

 • нива пета категория (4272 кв.м.)
2/25/2012 353/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 7660 лв
Данъчна: 1517.78 лв
Общ.съвет: 7660 лв
7665 лв Гинка Петкова Петрова
 
Крепост
Номер: 180033 Местност: м-т"Гангалица"

 • нива четвърта категория (13073 кв.м.)
2/24/2012 112/12/14/2004 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4060 лв
Данъчна: 812.72 лв
Общ.съвет: 4060 лв
4065 лв Гинка Петкова Петрова
 
Крепост
Номер: 180032 Местност: "Гангалица"

 • нива ІV категория (7000 кв.м.)
2/24/2012 258/8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 35 лв
Данъчна: 13.78 лв
Общ.съвет: 35 лв
40 лв Минко Данев Делчев
 
Добрич
Номер: 005004 Местност: м."Дръбака"

 • нива трета категория (75 кв.м.)
2/24/2012 222 /6/15/2006 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6523 лв
Данъчна: 1277.1 лв
Общ.съвет: 6523 лв
6550 лв Гинка Петкова Петрова
 
Крепост
Номер: 180030 Местност: "Гангалица"

 • нива ІV категория, (11000 кв.м.)
2/24/2012 300/11/8/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 9886 лв
Данъчна: 6583.7 лв
Общ.съвет: 9886 лв
9921 лв Каолин АД
 
Добрич
Номер: 072003 Местност: "Дурхана"

 • др.селищна територия пета категория (3429 кв.м.)
2/24/2012 55 /9/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3330 лв
Данъчна: 941.39 лв
Общ.съвет: 3330 лв
4501 лв коко оод
 
Странско
Номер: 014138 Местност: м."Крушките"

 • нива четвърта категория (9122 кв.м.)
2/24/2012 61/9/12/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3192 лв
Данъчна: 965.08 лв
Общ.съвет: 3192 лв
7260 лв коко оод
 
Странско
Номер: 026015 Местност: м."Горни чеири"

 • нива четвърта категория (7125 кв.м.)
2/24/2012 68/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2873 лв
Данъчна: 678.01 лв
Общ.съвет: 2873 лв
3026 лв коко оод
 
Странско
Номер: 030039 Местност: м."Бозалъка4

 • нива пета категория (6589 кв.м.)
2/24/2012 56 /9/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 874 лв
Данъчна: 322.59 лв
Общ.съвет: 874 лв
1010 лв коко оод
 
Странско
Номер: 017149 Местност: м."Баба Рада"

 • нива трета категория (2090 кв.м.)
2/24/2012 47/9/7/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 9269 лв
Данъчна: 2077.38 лв
Общ.съвет: 9269 лв
10010 лв коко оод
 
Странско
Номер: 032163 Местност: м."Бозалъка"

 • нива четвърта категория (17893 кв.м.)
2/24/2012 75 /12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1024 лв
Данъчна: 270.48 лв
Общ.съвет: 1024 лв
1199 лв коко оод
 
Странско
Номер: 037116 Местност: м."Симонова чука"

 • нива трета категория (2300 кв.м.)
2/24/2012 74 /12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1052 лв
Данъчна: 358.4 лв
Общ.съвет: 1052 лв
1212 лв коко оод
 
Странско
Номер: 037011 Местност: м."Юртска река"

 • нива трета категория (2322 кв.м.)
2/24/2012 69/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1480 лв
Данъчна: 389.52 лв
Общ.съвет: 1480 лв
1604 лв коко оод
 
Странско
Номер: 032067 Местност: м."Папа Азма"

 • нива четвърта категория (3355 кв.м.)
2/24/2012 64/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 8300 лв
Данъчна: 2145.8 лв
Общ.съвет: 8300 лв
16040 лв коко оод
 
Странско
Номер: 026016 Местност: м."Горни чеири"

 • нива четвърта категория (15842 кв.м.)
2/24/2012 70/12/13/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1087 лв
Данъчна: 323.21 лв
Общ.съвет: 1087 лв
1260 лв Коко ООД
 
Странско
Номер: 035047 Местност: м."Белезмата"

 • нива трета категория (2443 кв.м.)
2/16/2012 73 /9/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 962 лв
Данъчна: 251.47 лв
Общ.съвет: 962 лв
3000 лв ЕТ Тенчо Илиев-Зорница 3
 
Скобелево
Номер: 100001 Местност: м."Чомурлука"

 • нива четвърта категория (2166 кв.м.)
2/16/2012 71/9/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 531 лв
Данъчна: 136.53 лв
Общ.съвет: 531 лв
1150 лв ЕТ Тенчо Илиев-Зорница 3
 
Скобелево
Номер: 073019 Местност: м.Чаллъка"

 • нива четвърта категория (1007 кв.м.)
2/16/2012 70/9/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 818 лв
Данъчна: 227.72 лв
Общ.съвет: 818 лв
1535 лв ЕТ Тенчо Илиев-Зорница 3
 
Скобелево
Номер: 073004 Местност: м."Чаллъка"

 • нива четвърта категория (1535 кв.м.)
2/16/2012 72 /9/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 204 лв
Данъчна: 62.23 лв
Общ.съвет: 204 лв
450 лв ЕТ Тенчо Илиев-Зорница 3
 
Скобелево
Номер: 093008 Местност: м."Тойново"

 • нива четвърта категория (536 кв.м.)
2/16/2012 74 /9/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 313 лв
Данъчна: 81.73 лв
Общ.съвет: 313 лв
650 лв ЕТ Тенчо Илиев-зорница 3
 
Скобелево
Номер: 101009 Местност: м."Юрт баир"

 • нива четвърта категория (704 кв.м.)
2/8/2012 272/8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 710 лв
Данъчна: 218.27 лв
Общ.съвет: 710 лв
950 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 089005 Местност: м."Долния герен"

 • нива четвърта категория (1692 кв.м.)
2/8/2012 263 /8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 532 лв
Данъчна: 90.94 лв
Общ.съвет: 532 лв
550 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 019090 Местност: м."Градини"

 • нива четвърта категория (613 кв.м.)
2/8/2012 262 /8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1397 лв
Данъчна: 238.84 лв
Общ.съвет: 1397 лв
1400 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 019080 Местност: м-т"Градини"

 • нива четвърта категория (1611 кв.м.)
2/8/2012 295 /8/26/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 538 лв
Данъчна: 145.79 лв
Общ.съвет: 538 лв
726 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 131023 Местност: м."Добришинеца"

 • нива трета категория (1102 кв.м.)
2/8/2012 268 /8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 388 лв
Данъчна: 117 лв
Общ.съвет: 388 лв
400 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 078029 Местност: м."Стоев кладенец"

 • нива четвърта категория (907 кв.м.)
2/8/2012 269 /8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 434 лв
Данъчна: 148.35 лв
Общ.съвет: 434 лв
450 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 083004 Местност: м."Градини"

 • нива четвърта категория (1000 кв.м.)
2/8/2012 270 /8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 434 лв
Данъчна: 148.5 лв
Общ.съвет: 434 лв
450 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 086050 Местност: м."Долмите"

 • нива четвърта категория (1002 кв.м.)
2/8/2012 291 /8/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3619 лв
Данъчна: 673.01 лв
Общ.съвет: 3619 лв
6313 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 105007 Местност: м."Кар дере"

 • нива шеста категория (9232 кв.м.)
2/8/2012 283/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3129 лв
Данъчна: 903 лв
Общ.съвет: 3129 лв
5013 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 078020 Местност: м."Стоев кладенец"

 • нива четвърта категория (7001 кв.м.)
2/8/2012 276/8/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1632 лв
Данъчна: 383.87 лв
Общ.съвет: 1632 лв
2713 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 107009 Местност: м."Каратопрак"

 • нива шеста категория (4121 кв.м.)
2/8/2012 278/8/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2560 лв
Данъчна: 716.83 лв
Общ.съвет: 2560 лв
3513 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 113043 Местност: м."Каратопрак"

 • нива четвърта категория (4832 кв.м.)
2/8/2012 256/8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1365 лв
Данъчна: 400.03 лв
Общ.съвет: 1365 лв
2113 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 114024 Местност: м."Каратопрак"

 • нива четвърта категория (3101 кв.м.)
2/8/2012 284/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2640 лв
Данъчна: 445.5 лв
Общ.съвет: 2640 лв
3613 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 117029 Местност: м."Каратопрак"

 • нива шеста категория (5499 кв.м.)
2/8/2012 296/8/26/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1302 лв
Данъчна: 348.3 лв
Общ.съвет: 1302 лв
2113 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 163011 Местност: м."Горната ува"

 • нива четвърта категория (3000 кв.м.)
2/8/2012 297 /8/26/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2420 лв
Данъчна: 638.55 лв
Общ.съвет: 2420 лв
3813 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 166001 Местност: м."Долна ува"

 • нива четвърта категория (5500 кв.м.)
2/8/2012 298 /8/26/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2647 лв
Данъчна: 698.23 лв
Общ.съвет: 2647 лв
4213 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 166042 Местност: м."Долна ува"

 • нива четвърта категория (6015 кв.м.)
2/8/2012 275/8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1703 лв
Данъчна: 320.76 лв
Общ.съвет: 1703 лв
2800 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 105001 Местност: м."Кар дере"

 • нива щеста категория (4400 кв.м.)
2/8/2012 277/8/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 356 лв
Данъчна: 102.06 лв
Общ.съвет: 356 лв
513 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 112042 Местност: м."Каратопрак"

 • нива четвърта категория (688 кв.м.)
2/8/2012 279/8/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2503 лв
Данъчна: 267.03 лв
Общ.съвет: 2503 лв
2506 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 113044 Местност: м."Каратопрак"

 • нива четвърта категория (1800 кв.м.)
2/8/2012 271/8/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2235 лв
Данъчна: 645 лв
Общ.съвет: 2235 лв
3463 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 088032 Местност: м."Долмите"

 • нива четвърта категория (5001 кв.м.)
2/8/2012 285/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 699 лв
Данъчна: 121.5 лв
Общ.съвет: 699 лв
713 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 118034 Местност: м."Каратопрак"

 • нива шеста категория (1500 кв.м.)
2/8/2012 286/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 968 лв
Данъчна: 264.6 лв
Общ.съвет: 968 лв
1313 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 119020 Местност: м.Каратопрак"

 • нива трета категория (1800 кв.м.)
2/8/2012 287/8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 646 лв
Данъчна: 174.4 лв
Общ.съвет: 646 лв
1013 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 123010 Местност: м."Гърбавела"

 • нива трета категория (1200 кв.м.)
2/8/2012 290 /8/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 817 лв
Данъчна: 253.41 лв
Общ.съвет: 817 лв
1213 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 126023 Местност: м."Гърбавела"

 • нива трета категория (1499 кв.м.)
2/8/2012 292 /8/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 545 лв
Данъчна: 169.05 лв
Общ.съвет: 545 лв
713 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 127046 Местност: м."Мерите"

 • нива трета категория (1000 кв.м.)
2/8/2012 293 /8/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 566 лв
Данъчна: 175.64 лв
Общ.съвет: 566 лв
726 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 129018 Местност: м."Добришинеца"

 • нива трета категория (1039 кв.м.)
2/8/2012 294 /8/26/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 545 лв
Данъчна: 216.2 лв
Общ.съвет: 545 лв
713 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 130034 Местност: м."Добришинеца"

 • нива трета категория (1000 кв.м.)
1/17/2012 137/7/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 553 лв
Данъчна: 156.2 лв
Общ.съвет: 553 лв
555 лв Йорданка Делчева Николова
 
Каснаково
Номер: 114008 Местност: м."Церя"

 • нива пета категория (1518 кв.м.)
1/16/2012 63/1/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 512 лв
Данъчна: 154.7 лв
Общ.съвет: 512 лв
521 лв Здравко Атанасов Запрянов
 
Каснаково
Местност: Батманката Поземлен имот №: 009225

 • нива V категория (1373 кв.м.)
1/12/2012 112/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 902 лв
Данъчна: 300 лв
Общ.съвет: 902 лв
910 лв Николина Русева Димитрова
 
Каснаково
Номер: 073004 Местност: м."Дели Иванка"

 • нива четвърта категория (2215 кв.м.)
1/12/2012 87/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 854 лв
Данъчна: 248 лв
Общ.съвет: 854 лв
860 лв Николина Русева Димитрова
 
Каснаково
Номер: 087001 Местност: м-т"Гиризето"

 • нива Четвърта категория (2136 кв.м.)
1/12/2012 131/7/18/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1274 лв
Данъчна: 308.7 лв
Общ.съвет: 1274 лв
1280 лв Николина Русева Димитрова
 
Каснаково
Номер: 128001 Местност: м."Кардере"

 • нива пета категория (3500 кв.м.)
1/12/2012 134/7/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 957 лв
Данъчна: 107.9 лв
Общ.съвет: 957 лв
961 лв Николина Русева Димитрова
 
Каснаково
Номер: 117011 Местност: м."Габера"

 • нива осма категория (3244 кв.м.)
1/12/2012 79/6/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 962 лв
Данъчна: 279.3 лв
Общ.съвет: 962 лв
965 лв Николина Русева Димитрова
 
Каснаково
Номер: 089027 Местност: м-т"Друма"

 • нива четвърта категория (2406 кв.м.)
1/3/2012 80/6/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1529 лв
Данъчна: 429.8 лв
Общ.съвет: 1529 лв
1540 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 090020 Местност: м-т"Друма"

 • нива четвърта категория (3702 кв.м.)
1/3/2012 109/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1039 лв
Данъчна: 293.8 лв
Общ.съвет: 1039 лв
1570 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 061013 Местност: м."Хаджиюрт"

 • нива пета категория (2855 кв.м.)
11/23/2011 1549/12/7/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2062.55 лв
Данъчна: 2442.4 лв
Общ.съвет: 2442.4 лв
3000 лв Минка Христова Михайлова
 
Димитровград
Кв: 44 УПИ: VI Местност: кв.Изток

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (355 кв.м.)
11/23/2011 688/11/17/2011 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 14874 лв
Данъчна: 3357.8 лв
Общ.съвет: 14874 лв
14874 лв Грудка Генова Петрова
 
Меричлери
Кв: 58 УПИ: ХIV Номер: 1068

 • УПИ имот в урбанизирана територия (743 кв.м.)
11/3/2011 248/6/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1244 лв
Данъчна: 140 лв
Общ.съвет: 1244 лв
1820 лв Добромир Коев Якимов
 
Добрич
Номер: 080027 Местност: м-т"Кайряка"

 • нива осма категория (4000 кв.м.)
11/1/2011 1610/5/25/2011 Частна
 • 1375/5/21/2009
  и № 1376/21.05.2009г.
продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 45965.28 лв
Данъчна: 27038.4 лв
Общ.съвет: 45965.28 лв
45965.28 лв "Вулкан цимент" АД
 
Димитровград
Кв: 179 Местност: кв."Вулкан" Поземлен имот №: 21052.1005.100

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия- за комплексно застрояване. (2272 кв.м.)
11/1/2011 1609/5/25/2011 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 45965.28 лв
Данъчна: 27038.4 лв
Общ.съвет: 45965.28 лв
45965.28 лв "Вулкан цимент" АД
 
Димитровград
Кв: 179 Улица: "Заводска" Местност: кв.Вулкан Поземлен имот №: 21052.1005.101

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия-/обособен имот/ (872 кв.м.)
11/1/2011 88/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 596 лв
Данъчна: 135.4 лв
Общ.съвет: 596 лв
600 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 083036 Местност: м-т" Къра"

 • нива шеста категория (1858 кв.м.)
11/1/2011 105/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1277 лв
Данъчна: 310.6 лв
Общ.съвет: 1277 лв
1280 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 056004 Местност: м."Хаджиюрт"

 • нива шеста категория (3835 кв.м.)
11/1/2011 58/1/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2022 лв
Данъчна: 524.3 лв
Общ.съвет: 2022 лв
2940 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Местност: Кардере Поземлен имот №: 035005

 • нива V категория (5350 кв.м.)
11/1/2011 59/1/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1880 лв
Данъчна: 450.5 лв
Общ.съвет: 1880 лв
2800 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Местност: Кясмелките Поземлен имот №: 051004

 • нива V категория (5108 кв.м.)
11/1/2011 136/7/19/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1400 лв
Данъчна: 386.2 лв
Общ.съвет: 1400 лв
1410 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 113001 Местност: м."Чуките"

 • нива пета категория (3753 кв.м.)
11/1/2011 129/7/18/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2434 лв
Данъчна: 747.1 лв
Общ.съвет: 2434 лв
2440 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 120018 Местност: м."Хамама"

 • нива трета категория (5350 кв.м.)
11/1/2011 110/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1814 лв
Данъчна: 434.6 лв
Общ.съвет: 1814 лв
1830 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 067008 Местност: м."Крива"

 • нива пета категория (4928 кв.м.)
11/1/2011 133/7/18/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1384 лв
Данъчна: 432.5 лв
Общ.съвет: 1384 лв
1400 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 120014 Местност: м."Хамама"

 • нива трета категория (3097 кв.м.)
11/1/2011 96/6/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1597 лв
Данъчна: 353.7 лв
Общ.съвет: 1597 лв
1600 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 040001 Местност: м-т"Хайваджика"

 • нива пета категория (4511 кв.м.)
11/1/2011 108/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 763 лв
Данъчна: 173.4 лв
Общ.съвет: 763 лв
770 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 050004 Местност: м."Есетата"

 • нива шеста категория (2378 кв.м.)
11/1/2011 130/7/18/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2548 лв
Данъчна: 782 лв
Общ.съвет: 2548 лв
3080 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 121012 Местност: м."Хамама"

 • нива трета категория (5600 кв.м.)
11/1/2011 111/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1119 лв
Данъчна: 308.7 лв
Общ.съвет: 1119 лв
1130 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 068019 Местност: м."Мулето"

 • нива пета категория (3000 кв.м.)
11/1/2011 92 /6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 824 лв
Данъчна: 202.5 лв
Общ.съвет: 824 лв
830 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 083034 Местност: м-т" Къра"

 • нива пета категория (2296 кв.м.)
11/1/2011 113/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2072 лв
Данъчна: 529 лв
Общ.съвет: 2072 лв
2830 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 082037 Местност: м."Мешето"

 • нива пета категория (5141 кв.м.)
11/1/2011 95/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2160 лв
Данъчна: 517.6 лв
Общ.съвет: 2160 лв
3240 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 042008 Местност: м-т"Есетата"

 • нива пета катагория (5869 кв.м.)
11/1/2011 86/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 73 лв
Данъчна: 18 лв
Общ.съвет: 73 лв
75 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 084007 Местност: м-т"Гиризето"

 • нива пета категория (204 кв.м.)
11/1/2011 103/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1061 лв
Данъчна: 655.1 лв
Общ.съвет: 1061 лв
1070 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 052028 Местност: м."Пашовото"

 • нива пета категория/1861м2/,трета категория/925м2/ (2786 кв.м.)
11/1/2011 104/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1397 лв
Данъчна: 360.1 лв
Общ.съвет: 1397 лв
1400 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 055037 Местност: м."Хаджиюрт"

 • нива шеста категория (4234 кв.м.)
11/1/2011 101/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1618 лв
Данъчна: 364.1 лв
Общ.съвет: 1618 лв
1620 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 032002 Местност: м."Кардере"

 • нива шеста категория (4994 кв.м.)
11/1/2011 30/3/17/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1758 лв
Данъчна: 602.4 лв
Общ.съвет: 1758 лв
1770 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 103010 Местност: "Юртето"

 • нива ІV категория (4061 кв.м.)
11/1/2011 90/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1640 лв
Данъчна: 461.3 лв
Общ.съвет: 1640 лв
1650 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 091008 Местност: м-т"Друма"

 • нива четвърта категория (3973 кв.м.)
11/1/2011 106/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 311 лв
Данъчна: 81.6 лв
Общ.съвет: 311 лв
320 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 056038 Местност: м."Хаджиюрт"

 • нива шеста категория (960 кв.м.)
11/1/2011 91/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1119 лв
Данъчна: 268.1 лв
Общ.съвет: 1119 лв
1130 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 084011 Местност: м-т"Гиризето"

 • нива пета категория (3040 кв.м.)
11/1/2011 107/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 719 лв
Данъчна: 188.6 лв
Общ.съвет: 719 лв
720 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 056037 Местност: м."Хаджиюрт"

 • нива шеста категория (2218 кв.м.)
11/1/2011 94/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 591 лв
Данъчна: 145.3 лв
Общ.съвет: 591 лв
600 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 047010 Местност: м-т"Сълъря"

 • нива пета категория (1647 кв.м.)
11/1/2011 98/6/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1481 лв
Данъчна: 375.1 лв
Общ.съвет: 1481 лв
1500 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 035006 Местност: м-т"Кардере"

 • нива пета категория (3828 кв.м.)
11/1/2011 64/1/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2961 лв
Данъчна: 862.4 лв
Общ.съвет: 2961 лв
2970 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Местност: Билички харман Поземлен имот №: 010225

 • нива V категория (7652 кв.м.)
11/1/2011 100/6/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 605 лв
Данъчна: 138.7 лв
Общ.съвет: 605 лв
610 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 032017 Местност: м-т"Кардере"

 • нива шеста категория (1902 кв.м.)
11/1/2011 97/6/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 538 лв
Данъчна: 129 лв
Общ.съвет: 538 лв
540 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 037005 Местност: м-т"Хайваджика"

 • нива Пета категория (1463 кв.м.)
11/1/2011 102/7/11/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 395 лв
Данъчна: 98.3 лв
Общ.съвет: 395 лв
400 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 051001 Местност: м."Кясмелките"

 • нива пета категория (1115 кв.м.)
11/1/2011 89/6/23/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3154 лв
Данъчна: 1865.7 лв
Общ.съвет: 3154 лв
3160 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 091014 Местност: м-т"Друма"

 • нива четвърта категория/71м2/,трета категория/6985м2/ (7056 кв.м.)
11/1/2011 99/6/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 778 лв
Данъчна: 178.3 лв
Общ.съвет: 778 лв
780 лв Тоню Николов Тонев
 
Каснаково
Номер: 032018 Местност: м-т"Кардере"

 • нива шеста категория (2446 кв.м.)
10/31/2011 8/1/27/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 798 лв
Данъчна: 236.4 лв
Общ.съвет: 798 лв
800.64 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 093011 Местност: м-т"Средния баир"

 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ нива, 2.502 дка, VІ категория - 1.25 дка и ІV категория - 1.251 дка (2502 кв.м.)
10/31/2011 69/6/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1307 лв
Данъчна: 334.3 лв
Общ.съвет: 1307 лв
1308 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 093021 Местност: м-т"Средния баир"

 • нива шеста категория (4586 кв.м.)
10/31/2011 70/6/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6385 лв
Данъчна: 16.5 лв
Общ.съвет: 6385 лв
6394.61 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 184015 Местност: м-т "Драмката"

 • нива шеста категория (19407 кв.м.)
10/31/2011 9/1/27/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 283 лв
Данъчна: 85.3 лв
Общ.съвет: 283 лв
283.85 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 171020

 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ нива,1,003дка,VІкат. (1003 кв.м.)
10/31/2011 71/6/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 602 лв
Данъчна: 225.1 лв
Общ.съвет: 602 лв
623.77 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 092001 Местност: м-т"Чалъка"

 • нива четвърта категория (2181 кв.м.)
10/31/2011 72 /6/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 856 лв
Данъчна: 218.8 лв
Общ.съвет: 856 лв
1504 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 096014 Местност: м-т"Под солакова кория"

 • нива шеста категория (3002 кв.м.)
10/31/2011 52/5/15/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1700 лв
Данъчна: 502.4 лв
Общ.съвет: 1700 лв
2598.44 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 093015 Местност: Средния баир

 • нива VІ кат /1.799 дка/; ІV кат /3.198 дка / (4997 кв.м.)
10/31/2011 65/2/9/2010 Частна
 • 13/1/9/2003
продажба Публичен търг Пазарна: 2987 лв
Данъчна: 830.3 лв
Общ.съвет: 2987 лв
5320.83 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Местност: Корийката Поземлен имот №: 171043

 • нива VІ категория (9763 кв.м.)
10/31/2011 47/5/15/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 865 лв
Данъчна: 231 лв
Общ.съвет: 865 лв
870.58 лв "Агрофермер 2002"ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 156001 Местност: Зад баира

 • нива VІ категория (3002 кв.м.)
10/31/2011 73/6/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 941 лв
Данъчна: 243.3 лв
Общ.съвет: 941 лв
971.36 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Номер: 080016 Местност: м-т"Дренака"

 • нива шеста категория (3338 кв.м.)
10/31/2011 60/1/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 67584 лв
Данъчна: 11775.3 лв
Общ.съвет: 67584 лв
86646.6 лв "Агрофермер 2002" ЕООД
 
Долно Белево
Местност: Чалъка Поземлен имот №: 115018

 • нива VІ катгория-115.529 дка и ІV категория-28.882 дка (144411 кв.м.)
10/26/2011 48/5/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 873 лв
Данъчна: 336.1 лв
Общ.съвет: 873 лв
880 лв "Братя Желеви" ООД
 
Върбица
Номер: 006258 Местност: м-т "Карагерените"

 • нива IV-та категория (2482 кв.м.)
10/26/2011 47/5/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1163 лв
Данъчна: 431.4 лв
Общ.съвет: 1163 лв
1170 лв "Братя Желеви" ООД
 
Върбица
Номер: 006260 Местност: м-т "Карагерените"

 • нива IV-та категория (3186 кв.м.)
10/20/2011 251/6/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 31329 лв
Данъчна: 3727 лв
Общ.съвет: 31329 лв
31352 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 116080 Местност: м-т"Каратопрак"

 • нива шеста категория (40011 кв.м.)
10/20/2011 253/6/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 656 лв
Данъчна: 125 лв
Общ.съвет: 656 лв
679 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 157053 Местност: м-т" Над каваците"

 • нива шеста категория (1543 кв.м.)
10/20/2011 254/6/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 516 лв
Данъчна: 98.4 лв
Общ.съвет: 516 лв
539 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 158053 Местност: м-т"Над каваците"

 • нива шеста категория (1215 кв.м.)
10/20/2011 255/6/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3544 лв
Данъчна: 667.6 лв
Общ.съвет: 3544 лв
3567 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 173024 Местност: м-т"Горната ува"

 • нива шеста категория (10301 кв.м.)
10/20/2011 242 /6/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1386 лв
Данъчна: 255.7 лв
Общ.съвет: 1386 лв
1409 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Номер: 019116 Местност: м-т"Градини"

 • нива Чтвърта категория (1586 кв.м.)
10/19/2011 102/6/13/2007 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 11781 лв
Данъчна: 2082.06 лв
Общ.съвет: 11781 лв
11880 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 000115 Местност: "Чаллъка"

 • храсти ІХ категория (50782 кв.м.)
10/6/2011 673/9/24/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1396 лв
Данъчна: 593.4 лв
Общ.съвет: 1396 лв
1484.04 лв АГРО ММ -Васил Светославов Марин
 
Меричлери
Номер: 051028 Местност: "Ванчов бозалък"

 • нива ІV категория (4000 кв.м.)
10/6/2011 44/1/21/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 19351 лв
Данъчна: 7485.8 лв
Общ.съвет: 19351 лв
22601.01 лв АГРО ММ-Васил Светославов Марин
 
Странско
Местност: Азмаците Поземлен имот №: 026068

 • нива ІІІ категория (48499 кв.м.)
9/2/2011 1595/3/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 5901.3 лв
Данъчна: 2048 лв
Общ.съвет: 9480 лв
11400 лв Ставио ООД
 
Димитровград
Улица: Ремонтна Местност: "Производствена база Дурхана" Поземлен имот №: 21052.339.56

 • ОБЩИНСКИ ТЕРЕН Имот в урбанизирана територия (474 кв.м.)
8/30/2011 228 /2/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 418 лв
Данъчна: 152.3 лв
Общ.съвет: 418 лв
467 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Местност: м.Мерите Поземлен имот №: 111037

 • нива ІV кат -809 кв.м; ІІІ кат-191 кв.м (1000 кв.м.)
8/30/2011 137/3/14/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4370 лв
Данъчна: 850.5 лв
Общ.съвет: 4370 лв
4400 лв Атанас Стефанов Запрянов
 
Горски извор
Местност: м. Старите лозя Поземлен имот №: 172031

 • нива VІ категория (10000 кв.м.)
 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (10000 кв.м.)
8/15/2011 70/3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1284 лв
Данъчна: 477.9 лв
Общ.съвет: 1284 лв
1391 лв Кирил Павлов Иванов
 
Каснаково
Номер: 074008 Местност: м-т "Ахчика"

 • нива категория на земята-четвърта (3528 кв.м.)
8/15/2011 75 /3/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 976 лв
Данъчна: 386.3 лв
Общ.съвет: 976 лв
1081 лв Кирил Павлов Иванов
 
Каснаково
Местност: м.Мулето Поземлен имот №: 068021

 • нива ІІІ категория (2503 кв.м.)
8/15/2011 77 /5/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2120 лв
Данъчна: 651 лв
Общ.съвет: 2120 лв
2302 лв Кирил Павлов Иванов
 
Каснаково
Номер: 082030 Местност: м-т"Мешето"

 • нива IV-та категория (5608 кв.м.)
8/15/2011 78/5/9/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1483 лв
Данъчна: 464 лв
Общ.съвет: 1483 лв
1630 лв Кирил Павлов Иванов
 
Каснаково
Номер: 082007 Местност: м-т "Мешето"

 • нива IV-та категория (3998 кв.м.)
8/15/2011 1607/4/18/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 355 лв
Данъчна: 9.5 лв
Общ.съвет: 355 лв
500 лв Димитър Димов Илиев
 
Димитровград
Местност: м-т"Дурхана" Поземлен имот №: 21052.335.4

 • нива трайно предназначение на територията-земеделска (217 кв.м.)
8/4/2011 1608/5/11/2011 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 1574.51 лв
Данъчна: 1747.9 лв
Общ.съвет: 1747.9 лв
2097.48 лв Румяна Сашева Стамова
 
Димитровград
Кв: 20 УПИ: IV Улица: "Втора" Местност: кв.Изток

 • УПИ Имот в урбанизирана територия (271 кв.м.)
7/29/2011 74 /3/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 82 лв
Данъчна: 13.7 лв
Общ.съвет: 82 лв
85 лв Георги Милев Янев
 
Каснаково
Местност: м.Лочката Поземлен имот №: 011203

 • нива V категория (122 кв.м.)
7/20/2011 350/3/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1063 лв
Данъчна: 198.9 лв
Общ.съвет: 1063 лв
2346.55 лв Никола Влашев Николов
 
Крепост
Местност: м.Чобан баир Поземлен имот №: 087012

 • нива VІ категория (2135 кв.м.)
7/20/2011 73 /3/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1870 лв
Данъчна: 732.1 лв
Общ.съвет: 1870 лв
1885 лв Яни Динков Динков
 
Каснаково
Местност: м.Мулето Поземлен имот №: 068015

 • нива V-категория-646м2; ІІІ-категория-4097м2 (4743 кв.м.)
7/20/2011 234 /4/8/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 809 лв
Данъчна: 250.9 лв
Общ.съвет: 809 лв
860 лв Никола Иванов Нитов
 
Добрич
Номер: 036001 Местност: "Над каваците"

 • нива трета категория (1484 кв.м.)
7/20/2011 121/3/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 37262 лв
Данъчна: 7607.6 лв
Общ.съвет: 37262 лв
37263 лв ЕТ Боян Гьоков
 
Радиево
Местност: м.Гьола Поземлен имот №: 109022

 • нива V катгория (73932 кв.м.)
7/19/2011 76 /4/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 298 лв
Данъчна: 53.7 лв
Общ.съвет: 298 лв
298 лв Иван Желев Хубенов
 
Каснаково
Номер: 010227 Местност: "Билич.харман"

 • нива пета категория (438 кв.м.)
7/14/2011 347/3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1108 лв
Данъчна: 102.9 лв
Общ.съвет: 1108 лв
1113 лв Агрозоо-инвест ООД
 
Крепост
Номер: 016016 Местност: м-т"Юртето"

 • нива категория на земята- седма (1790 кв.м.)
7/14/2011 346/3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 374 лв
Данъчна: 34.7 лв
Общ.съвет: 374 лв
379 лв Агрозоо-инвест
 
Крепост
Номер: 016031 Местност: м-т "Юртето"

 • нива категория на земята-седма (604 кв.м.)
6/24/2011 69/3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1666 лв
Данъчна: 463.4 лв
Общ.съвет: 1666 лв
1801 лв Здравко Атанасов Запрянов
 
Каснаково
Номер: 093006 Местност: м-т"Бански път"

 • нива категория на земята- пета (5254 кв.м.)
6/15/2011 341 /2/22/2011 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 9649 лв
Данъчна: 31819.7 лв
Общ.съвет: 31819.7 лв
31819.7 лв Васил Господинов Генев
 
Крепост
Местност: м.Стенето Поземлен имот №: 001207

 • Др.селскостоп.територия VІІІ категория (12814 кв.м.)
6/10/2011 65/3/17/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 7920 лв
Данъчна: 2778.5 лв
Общ.съвет: 7920 лв
11500 лв Амисет ООД
 
Скобелево
Номер: 033014 Местност: м-т"Чеирето"

 • нива категория на земята-трета (18001 кв.м.)
6/10/2011 67/3/17/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 929 лв
Данъчна: 325.1 лв
Общ.съвет: 968 лв
1200 лв Амисет ООД
 
Скобелево
Номер: 033024 Местност: м-т "Чеирето"

 • нива категория на земята-четвърта (2400 кв.м.)
6/10/2011 138 /3/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 7536 лв
Данъчна: 1734 лв
Общ.съвет: 7536 лв
7550 лв Атанас Стефанов Запрянов
 
Горски извор
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 172032

 • нива VІ категория (17128 кв.м.)
6/10/2011 66/3/17/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 968 лв
Данъчна: 338.8 лв
Общ.съвет: 929 лв
1253 лв Янко Стефанов Ангелов
 
Скобелево
Номер: 033003 Местност: м-т"Чеирето"

 • нива категория на земята- четвърта (2500 кв.м.)
6/8/2011 233 /3/15/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 407 лв
Данъчна: 116.6 лв
Общ.съвет: 407 лв
410 лв Митко Сашев Младенов
 
Добрич
Номер: 019118 Местност: м."Градини"

 • нива четвърта категория (787 кв.м.)
6/8/2011 186 /3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2410 лв
Данъчна: 396.7 лв
Общ.съвет: 2410 лв
2519 лв Асен Митев Огнянов
 
Брод
Номер: 000305 Местност: м-т"Къра"

 • храсти категория на земята - пета (5060 кв.м.)
6/8/2011 71/3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 204 лв
Данъчна: 34.3 лв
Общ.съвет: 304 лв
324.44 лв Латун Димитров Делчев
 
Каснаково
Номер: 002079 Местност: м-т"Кози Брада"

 • нива категория на земята- пета (304 кв.м.)
6/8/2011 72 /3/16/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 372 лв
Данъчна: 62.3 лв
Общ.съвет: 552 лв
564.44 лв Латун Димитров Делчев
 
Каснаково
Номер: 002089 Местност: м-т"Кози Брада"

 • нива категория на земята -пета (553 кв.м.)
5/18/2011 219 /2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 389 лв
Данъчна: 203 лв
Общ.съвет: 389 лв
399 лв Недялко Маринов Делчев
 
Добрич
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 179022

 • лозе VІ категория (1203 кв.м.)
5/18/2011 349/3/17/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 533 лв
Данъчна: 1838.1 лв
Общ.съвет: 1838.1 лв
1840 лв Петър Янакиев Митев
 
Крепост
Местност: м.Иринжиски лозя Поземлен имот №: 575018

 • полски път (718 кв.м.)
5/16/2011 84/3/19/2011 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 3502 лв
Данъчна: 2732.2 лв
Общ.съвет: 4775 лв
5730 лв Жулиета Николова Вълкова
 
Голямо Асеново
Кв: 55 УПИ: III Номер: 350

 • УПИ (1084.2 кв.м.)
5/11/2011 118/2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2420 лв
Данъчна: 402 лв
Общ.съвет: 5416 лв
5416 лв Диана Велкова Чолакова
 
Радиево
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 000207

 • Др.селскостоп.територия ІV категория (2708 кв.м.)
5/11/2011 119/2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4040 лв
Данъчна: 679 лв
Общ.съвет: 10024 лв
10024 лв Диана Велкова Чолакова
 
Радиево
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 000208

 • Др.селскостоп.територия ІV категория (5012 кв.м.)
5/11/2011 68/2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 453 лв
Данъчна: 146 лв
Общ.съвет: 453 лв
460 лв Динко Стефанов Динков
 
Каснаково
Местност: До село Поземлен имот №: 135054

 • нива ІV категория (1075 кв.м.)
5/11/2011 225/2/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 410 лв
Данъчна: 214.7 лв
Общ.съвет: 410 лв
447 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Местност: м.Старите лэзя Поземлен имот №: 179005

 • лозе VІ категория (1269 кв.м.)
5/11/2011 218/2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1805 лв
Данъчна: 392 лв
Общ.съвет: 1805 лв
1857 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Местност: м.Долна ува Поземлен имот №: 171020

 • нива V категория (5000 кв.м.)
5/11/2011 229/2/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1645 лв
Данъчна: 405.1 лв
Общ.съвет: 1645 лв
1697 лв Димитър Стефанов Ди4митров
 
Добрич
Местност: м.Каратопрак Поземлен имот №: 116016

 • нива VІ категория (5000 кв.м.)
5/11/2011 230/2/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 487 лв
Данъчна: 154.8 лв
Общ.съвет: 487 лв
507 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Местност: м.Каратопрак Поземлен имот №: 114046

 • нива ІV категория (1200 кв.м.)
5/11/2011 232/2/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1760 лв
Данъчна: 514.9 лв
Общ.съвет: 1760 лв
1797 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Местност: м.Каратопрак Поземлен имот №: 114045

 • нива ІV категория (4201 кв.м.)
5/11/2011 226 /2/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 403 лв
Данъчна: 210.8 лв
Общ.съвет: 403 лв
427 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 179004

 • лозе VІ категория (1247 кв.м.)
5/11/2011 223 /2/22/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 220 лв
Данъчна: 115.3 лв
Общ.съвет: 220 лв
247 лв димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 179007

 • лозе VІ категория (682 кв.м.)
 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (682 кв.м.)
5/11/2011 220/2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 258 лв
Данъчна: 134.9 лв
Общ.съвет: 258 лв
277 лв Димитър Стефанов Димитров
 
Добрич
Местност: м. Старите лозя Поземлен имот №: 179014

 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (798 кв.м.)
 • лозе VІ категория (798 кв.м.)
5/9/2011 315 /3/24/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 666 лв
Данъчна: 217.6 лв
Общ.съвет: 666 лв
669 лв Марийка Латева Кабакова
 
Бряст
Местност: м.До село Поземлен имот №: 003012

 • нива V категория (2115 кв.м.)
5/9/2011 164 /2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 15663 лв
Данъчна: 3801 лв
Общ.съвет: 15663 лв
15670 лв "СИТИ ЛЕНД" ООД
 
Черногорово
Местност: м.Раевица Поземлен имот №: 058003

 • нива V категория (36940 кв.м.)
5/9/2011 227 /2/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 203 лв
Данъчна: 59 лв
Общ.съвет: 203 лв
233 лв КАТЯ МИТЕВА ПЕТРОВА
 
Добрич
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 179017

 • нива VІ категория (629 кв.м.)
5/9/2011 231/2/25/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2538 лв
Данъчна: 927 лв
Общ.съвет: 2538 лв
2599 лв МИНКА МИТЕВА ИВАНОВА
 
Добрич
Местност: м.Дръбака Поземлен имот №: 000244

 • нива ІІІ категория (5482 кв.м.)
5/9/2011 221/2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 655 лв
Данъчна: 343 лв
Общ.съвет: 655 лв
675 лв КАТЯ МИТЕВА ПЕТРОВА
 
Добрич
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 179009

 • лозе VІ категория (2027 кв.м.)
5/9/2011 222 /2/21/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 530 лв
Данъчна: 277 лв
Общ.съвет: 530 лв
559 лв КАТЯ МИТЕВА ПЕТРОВА
 
Добрич
Местност: м.Старите лозя Поземлен имот №: 179008

 • лозе VІ категория (1639 кв.м.)
5/9/2011 1446/1/20/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 485 лв
Данъчна: 484.5 лв
Общ.съвет: 485 лв
490 лв Виктор Николаев Павлов
 
Димитровград
Кв: Черноконево Местност: "Чуките" Поземлен имот №: 21052.40.2

 • друг вид нива трайно предназначение на територията-земеделска (1182 кв.м.)
4/8/2011 1590/3/10/2011 Частна
 • 1110/6/9/2008
продажба Публичен търг Пазарна: 23442.15 лв
Данъчна: 9244 лв
Общ.съвет: 23442.15 лв
29099 лв Валентин Иванов Вълков
 
Димитровград
Кв: 130 УПИ: ХХХII Улица: Детелина Поземлен имот №: 21052.1017.494

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия,за производствен,складов обект. (951 кв.м.)
4/5/2011 343/3/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 264 лв
Данъчна: 16.1 лв
Общ.съвет: 264 лв
300 лв "Агрозоо-инвест" ООД
 
Крепост
Местност: м.Маята Поземлен имот №: 014031

 • нива VІІІ категория (400 кв.м.)
4/5/2011 344/3/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2656 лв
Данъчна: 175 лв
Общ.съвет: 2656 лв
2680 лв "Агрозоо-инвест" ООД
 
Крепост
Местност: м.Юртето Поземлен имот №: 016026

 • нива VІІІ категория (4000 кв.м.)
4/5/2011 342 /3/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1453 лв
Данъчна: 88.6 лв
Общ.съвет: 1453 лв
1600 лв "Агрозоо-инвест" ООД
 
Крепост
Местност: м.Маята Поземлен имот №: 014012

 • нива VІІІ категория (2201 кв.м.)
3/22/2011 292 /9/27/2006 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 261 лв
Данъчна: 55 лв
Общ.съвет: 1120 лв
1180 лв "Каолин" АД
 
Меричлери
Номер: 144086 Местност: "Старите лозя"

 • нива V категория (560 кв.м.)
3/22/2011 685/1/27/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1175 лв
Данъчна: 222 лв
Общ.съвет: 5042 лв
5550 лв "Каолин" АД
 
Меричлери
Местност: Старите лозя Поземлен имот №: 142016

 • нива V категория (2521 кв.м.)
3/22/2011 291 /9/27/2006 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 320 лв
Данъчна: 67 лв
Общ.съвет: 1374 лв
1430 лв "Каолин" АД
 
Меричлери
Номер: 144085 Местност: "Старите лозя"

 • нива V категория (687 кв.м.)
3/18/2011 1462/2/4/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 653 лв
Данъчна: 484 лв
Общ.съвет: 653 лв
654 лв Коста Тенев Тодоров
 
Димитровград
Кв: Черноконево Местност: "Чуките" Поземлен имот №: 21052.40.98

 • друг вид нива трайно предназначение на територията-земеделска (1795 кв.м.)
3/18/2011 1589/3/10/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2797 лв
Данъчна: 977 лв
Общ.съвет: 2913 лв
3119.9 лв Снежана Николова Господинова
 
Димитровград
Местност: м.Герените Поземлен имот №: 21052.50.21

 • нива друг вид нива (5826 кв.м.)
3/18/2011 57/11/18/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6843 лв
Данъчна: 2943.3 лв
Общ.съвет: 6843 лв
6845 лв Янко Стефанов Ангелов
 
Скобелево
Местност: Турски герени Поземлен имот №: 042013

 • нива ІІІ категория (17411 кв.м.)
3/16/2011 1573/12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 14493.22 лв
Данъчна: 16089.1 лв
Общ.съвет: 16093.56 лв
19314 лв ЕТ"Демир Антонов""
 
Димитровград
Кв: 177 УПИ: ХIII Местност: Източна индустриална зона Поземлен имот №: 21052.1010.265

 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имотът е отреден за животновъден комплекс (2254 кв.м.)
3/15/2011 61/1/27/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 411 лв
Данъчна: 175.7 лв
Общ.съвет: 411 лв
430 лв "Амисет"ООД
 
Скобелево
Местност: Дереджика Поземлен имот №: 067001

 • нива ІV категория (1297 кв.м.)
3/15/2011 64/1/28/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 170 лв
Данъчна: 77.2 лв
Общ.съвет: 170 лв
180 лв "Амисет"ООД
 
Скобелево
Местност: Балъка Поземлен имот №: 036010

 • нива ІІІ категория (500 кв.м.)
3/10/2011 684/12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4640 лв
Данъчна: 10383 лв
Общ.съвет: 10383.4 лв
10385 лв "АГРО ММ"ООД
 
Меричлери
Номер: 500005 Местност: Стопански двор 1

 • Др.селскостоп.територия ІV категория (5408 кв.м.)
3/10/2011 683/12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 5959 лв
Данъчна: 13344 лв
Общ.съвет: 13344.4 лв
13345 лв "АГРО ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 500006 Местност: Стопански двор 1

 • Др.селскостоп.територия ІV категория (6945 кв.м.)
3/10/2011 681/12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4828 лв
Данъчна: 10803 лв
Общ.съвет: 10803.8 лв
10805 лв "АГРО ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 500002 Местност: Стопански двор 1

 • Др.селскостоп.територия ІV категория (5627 кв.м.)
3/10/2011 682/12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1494 лв
Данъчна: 3448 лв
Общ.съвет: 3448.3 лв
3449 лв "АГРО ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 500008 Местност: Стопански двор 1

 • Др.селскостоп.територия ІV категория (1796 кв.м.)
2/24/2011 308/6/30/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2640 лв
Данъчна: 501 лв
Общ.съвет: 34555 лв
35500 лв "Елба Бетон" ООД
 
Крепост
Местност: Долна чешма Поземлен имот №: 000409

 • храсти VІІІ категория (6911 кв.м.)
2/24/2011 299 /12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 185 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 185 лв
186 лв Желязко Хубенов Христов
 
Сталево
Номер: 000609 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (922 кв.м.)
2/24/2011 298 /12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1343 лв
Данъчна: 204.5 лв
Общ.съвет: 1343 лв
1344 лв Желязко Хубенов Христов
 
Сталево
Номер: 000608 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (6553 кв.м.)
2/24/2011 297 /12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1620 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1620 лв
1621 лв Желязко Хубенов Христов
 
Сталево
Номер: 000607 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (7907 кв.м.)
2/24/2011 45/1/28/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 8238 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 8238 лв
8358 лв "Тедимекс"ООД
 
Странско
Местност: Юртето Поземлен имот №: 039073

 • изоставена нива V категория (26153 кв.м.)
2/22/2011 337 /12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 40110 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 54481.5 лв
54481.5 лв Беттран АД
 
Крепост
Номер: 000465 Местност: Бей тепе

 • храсти VІІІ категория (106963 кв.м.)
2/22/2011 338 /12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 583 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1153 лв
1163 лв Беттран АД
 
Крепост
Номер: 000507 Местност: Бей тепе

 • храсти VІІІ категория (2306 кв.м.)
2/22/2011 336 /12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1390 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2674 лв
2674 лв Беттран АД
 
Крепост
Номер: 000459 Местност: Бей тепе

 • храсти VІІІ категория (5349 кв.м.)
2/21/2011 306/12/14/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2037 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2037 лв
2038 лв Митко Тенев Димитров
 
Сталево
Номер: 000616 Местност: Мерите

 • изостав.тр.нас. ІХ категория (9935 кв.м.)
2/21/2011 81/11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 666 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 666 лв
667 лв Агрофермер 2002- ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: Сухатя Поземлен имот №: 046003

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (2044 кв.м.)
2/21/2011 80/11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1089 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1089 лв
1090 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: Балталъка Поземлен имот №: 144003

 • врем.неизп.нива ІV категория (3445 кв.м.)
2/21/2011 82/11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1531 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1531 лв
1532 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: Сухатя Поземлен имот №: 046004

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (4489 кв.м.)
2/21/2011 76 /11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 728 лв
Данъчна: 213.5 лв
Общ.съвет: 728 лв
729 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: Карлъка Поземлен имот №: 002027

 • нива V категория (2075 кв.м.)
2/21/2011 83/11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2206 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2206 лв
2207 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: Сухатя Поземлен имот №: 046005

 • врем.неизп.нива ІІІ категория (6340 кв.м.)
2/21/2011 75 /11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 685 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 685 лв
686 лв Агрофермер-2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: Карлъка Поземлен имот №: 002026

 • нива V категория (1951 кв.м.)
2/21/2011 79/11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 766 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 766 лв
767 лв Агрофермер-2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: КВ.84/П.8 Поземлен имот №: 002012

 • нива V категория (2183 кв.м.)
2/21/2011 77 /11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 765 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 765 лв
766 лв Агрофермер -2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: Карлъка Поземлен имот №: 002028

 • нива V категория (2178 кв.м.)
2/21/2011 78/11/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 767 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 767 лв
768 лв Агрофермер -2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Местност: Каръка Поземлен имот №: 002030

 • нива V категория (2185 кв.м.)
2/18/2011 62/1/27/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 710 лв
Данъчна: 273.8 лв
Общ.съвет: 710 лв
740 лв "Амисет"ООД
 
Скобелево
Местност: Турски герени Поземлен имот №: 057003

 • нива ІІІ категория (1774 кв.м.)
2/18/2011 60/1/27/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 680 лв
Данъчна: 308.7 лв
Общ.съвет: 680 лв
700 лв "Амисет"ООД
 
Скобелево
Местност: Турски герен Поземлен имот №: 071005

 • нива ІІІ категория (2000 кв.м.)
2/18/2011 59/1/27/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 622 лв
Данъчна: 219.8 лв
Общ.съвет: 622 лв
654 лв "Амисет"ООД
 
Скобелево
Местност: Жабежика Поземлен имот №: 108029

 • нива ІІІ категория (1869 кв.м.)
2/18/2011 38/3/14/2007 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1020 лв
Данъчна: 463 лв
Общ.съвет: 1020 лв
1050 лв "Амисет"ООД
 
Скобелево
Номер: 36001 Местност: "Балъка"

 • нива ІІІ категория (3000 кв.м.)
2/18/2011 63/1/27/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 494 лв
Данъчна: 210.9 лв
Общ.съвет: 494 лв
510 лв "Амисет"ООД
 
Скобелево
Местност: Чеирето Поземлен имот №: 033032

 • нива ІV категория (1557 кв.м.)
2/17/2011 1504/10/13/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 348 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 348 лв
355 лв Иван Неделчев Господинов
 
Димитровград
Номер: 21052.3.42 Местност: м-т"Гробето"

 • друг вид нива Трайно предназначение на територията-земеделска (1078 кв.м.)
2/17/2011 40/3/14/2007 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1020 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1020 лв
1102 лв Янко Стефанов Ангелов
 
Скобелево
Номер: 33019 Местност: "Чеирето"

 • нива ІІІ категория, (3000 кв.м.)
2/17/2011 44/4/8/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 492 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 492 лв
495 лв Братя Желеви
 
Върбица
Местност: м. Опашката Поземлен имот №: 097006

 • нива V категория (1900 кв.м.)
2/17/2011 46/4/8/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 326 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 326 лв
330 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Местност: м. Начов Паньов кайряк Поземлен имот №: 048115

 • нива VІ категория (1257 кв.м.)
2/17/2011 45/4/8/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 504 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 504 лв
670 лв Братя Желеви ООД
 
Върбица
Местност: м. Гьоловете Поземлен имот №: 004392

 • нива VІ категория (1903 кв.м.)
2/14/2011 67/1/27/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1654 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1654 лв
2610 лв Костадин Йорданов Хараланов
 
Каснаково
Местност: Пладнишката Поземлен имот №: 069012

 • нива ІІІ категория (4740 кв.м.)
2/14/2011 117/12/11/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1388 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 3300 лв
3305 лв Веселин Иванов Апостолов
 
Радиево
Номер: 000176 Местност: До село

 • Др.селскостоп.територия V категория (2500 кв.м.)
2/14/2011 340 /1/28/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 531 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 531 лв
550 лв Атанас Димитров Димитров
 
Крепост
Местност: Гробето Поземлен имот №: 030013

 • нива VІ категория (750 кв.м.)
2/14/2011 339 /1/28/2011 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 532 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 532 лв
550 лв Атанас Димитров Димитров
 
Крепост
Местност: Гробето Поземлен имот №: 030012

 • нива VІ категория (751 кв.м.)
2/1/2011 1211/11/21/2008 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 11128.86 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 11128.86 лв
11128.86 лв Пламен Атанасов Димитров
 
Димитровград
Кв: 160 УПИ: ХХІІІ Номер: част от Поземлен имот №: 21052.1015.325

 • УПИ 111/1481.3 ид. части от УПИ с идентиф. 21052.1015.325 (111 кв.м.)
1/21/2011 2/7/3/1997 Частна
 • 0/12/30/1899
  16
продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 3802.12 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 3802.12 лв
4562.54 лв Тодор Иванов Ченлиев
 
Върбица
Кв: 12 УПИ: І

 • ЗАСТРОЕН ВИЛЕН ПАРЦЕЛ дворно място,950 м2 (1 кв.м.)
12/29/2010 56 /9/1/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 545 лв
Данъчна: 209.2 лв
Общ.съвет: 545 лв
545 лв Росица Асенова Енчева
 
Скобелево
Номер: 059004 Местност: м-т"Зад каяджика"

 • нива нива-пета категория (1708 кв.м.)
12/22/2010 332/12/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 399 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 789 лв
789 лв Беттран АД
 
Крепост
Номер: 000481 Местност: Бей тепе

 • храсти VІІІ кат (1578 кв.м.)
12/22/2010 333 /12/10/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1042 лв
Данъчна: 141.3 лв
Общ.съвет: 2019 лв
2019 лв Беттран АД
 
Крепост
Номер: 050003 Местност: Бей тепе

 • нива VІІІ категория (4038 кв.м.)
12/21/2010 52/5/8/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1563 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1563 лв
1564 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 077017 Местност: Горни лозя

 • нива ІІІ категория (5505 кв.м.)
12/21/2010 53/5/8/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 768 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 768 лв
769 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 109047 Местност: Каз дере

 • нива ІV категория (3000 кв.м.)
12/21/2010 49/5/8/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 492 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 492 лв
493 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 113004 Местност: Бялата пръст

 • нива V категория (2001 кв.м.)
12/21/2010 35 /7/26/2006 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2455 лв
Данъчна: 1034.8 лв
Общ.съвет: 2455 лв
2456 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 134011 Местност: " Оджака "

 • нива ІІІ категория, (8799 кв.м.)
12/21/2010 45/3/13/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 7254 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 7254 лв
7255 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 125012 Местност: "Долни лозя"

 • нива ІV категория (22185 кв.м.)
12/21/2010 50/5/8/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1664 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1664 лв
1665 лв Агфермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 003037 Местност: Чукурето

 • нива V катгория (6375 кв.м.)
12/21/2010 37 /10/12/2006 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1940 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1940 лв
1941 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 73022 Местност: "Маринова чешма"

 • нива V категория (7700 кв.м.)
12/21/2010 40/3/20/2007 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1450 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1450 лв
1451 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 119001 Местност: "Гюрген"

 • нива ІІІ категория (5105 кв.м.)
12/21/2010 36 /7/26/2006 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2560 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2560 лв
2561 лв Агрофермер 2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 130009 Местност: " Щерка "

 • нива V категория, (10000 кв.м.)
12/21/2010 32/6/6/2005 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1512 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1512 лв
1513 лв Агрофермер -2002 ЕООД
 
Голямо Асеново
Номер: 72039 Местност: "Боялъка"

 • нива V категория (6000 кв.м.)
 • УПИ Имотът е отреден за индивидуално жилищно застрояване (553 кв.м.)
12/14/2010 100/9/1/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 230 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 230 лв
250 лв Господин Кънчев Господинов
 
Ябълково
Номер: 161042 Местност: м-т"Османова чешма"

 • лозе лозе -седма категория (493 кв.м.)
12/13/2010 1098/1/8/2008 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 13892.8 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 13892.8 лв
16671.36 лв Живко Ангелов Делчев и "Ивонс метал"ЕООД.
 
Димитровград
Кв: 205 УПИ: І Местност: кв.Марийно Поземлен имот №: 21052.1010.600

 • общинска земя Терен отреден за общ.обслужване и произв.дейности (1428 кв.м.)
 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Имот в урбанизирана територия с недифиниран начин на трайно ползване. (1107 кв.м.)
12/13/2010 38/4/14/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 5880 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 5880 лв
5900 лв Ивета Иванова Дечева
 
Странско
Номер: 026069 Местност: "Азмаците"

 • нива ІІІ категория (15000 кв.м.)
11/10/2010 35/1/15/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 760 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 760 лв
770 лв Красимир Димитров Костадинов
 
Светлина
 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ нива,2.695 дка,ІV категория (1 кв.м.)
11/10/2010 43/1/15/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 451 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 451 лв
460 лв Красимир Димитров Костадинов
 
Светлина
 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ нива,1.601 дка,ІV категория (1 кв.м.)
11/8/2010 39/1/15/2003 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 515 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 515 лв
520 лв Виктория Иванова Янева
 
Светлина
 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ лозе,1.047 дка,ІV категория (1 кв.м.)
11/2/2010 3/7/1/1997 Частна
 • 0/12/30/1899
  18/24,11,1994 год.
продажба Публичен търг Пазарна: 1626 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1626 лв
1627 лв Христо Цветков Христов
 
Каснаково
 • ФАБРИЧНО-ЗАВ.СГРАДА ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ Ракиен казан,56 м2,1 етаж,масивна,1984 год., (1 кв.м.)
9/7/2010 1484/6/14/2010 Частна - продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 15566 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 23060 лв
27672 лв Юлиана Антонова Маринова
 
Димитровград
Кв: 26 УПИ: VІІ Местност: кв.Марийно Поземлен имот №: 21052.1006.6542

 • УПИ Урбанизирана територия,предназначена за ниско застрояване. (1153 кв.м.)
8/12/2010 116/7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 4171 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 4171 лв
4175 лв Вълю Гочев Вангелов
 
Радиево
Местност: Гьола Поземлен имот №: 109015

 • изоставена нива V категория (14092 кв.м.)
8/6/2010 40/7/13/2004 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3365 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 3365 лв
6666 лв ЕТ"Марийка Петкова-Успех-2010"
 
Брод
Номер: 333 Местност: " До село"

 • землищно образувание Жилищна територия (1402 кв.м.)
8/4/2010 316 /7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1965 лв
Данъчна: 666.7 лв
Общ.съвет: 1965 лв
3780 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000483

 • скала VІІІ кат. (7559 кв.м.)
8/4/2010 314/7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 943 лв
Данъчна: 207.3 лв
Общ.съвет: 943 лв
1828 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000470

 • изостав.тр.нас. VІІІ кат (3656 кв.м.)
8/4/2010 322 /7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 675 лв
Данъчна: 151.3 лв
Общ.съвет: 675 лв
1334 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000469

 • изостав.тр.нас. VІІІ кат. (2668 кв.м.)
8/4/2010 318 /7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2250 лв
Данъчна: 847.9 лв
Общ.съвет: 2250 лв
4326 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000477

 • скала VІІІ кат; (8652 кв.м.)
8/4/2010 317/7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2031 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2031 лв
3906 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000473

 • скала VІІІ кат (7811 кв.м.)
8/4/2010 319 /7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3185 лв
Данъчна: 765.9 лв
Общ.съвет: 3185 лв
6079 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000478

 • изостав.тр.нас. VІІІ кат. (12157 кв.м.)
8/4/2010 323 /7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1430 лв
Данъчна: 311.9 лв
Общ.съвет: 1430 лв
2750 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000468

 • изостав.тр.нас. VІІІ кат (5499 кв.м.)
8/4/2010 315/7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 1350 лв
Данъчна: 327.1 лв
Общ.съвет: 1350 лв
2596 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000475

 • изостав.тр.нас. VІІІ кат. (5192 кв.м.)
8/4/2010 321 /7/23/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 222 лв
Данъчна: 55.4 лв
Общ.съвет: 222 лв
440 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000482

 • изостав.тр.нас. VІІІ кат (879 кв.м.)
8/4/2010 324 /7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 322 лв
Данъчна: 72.1 лв
Общ.съвет: 322 лв
634 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Голям бозалък Поземлен имот №: 000491

 • изостав.тр.нас. VІІІ кат (1271 кв.м.)
8/4/2010 320/7/5/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6215 лв
Данъчна: 1494.4 лв
Общ.съвет: 6215 лв
11860 лв Беттран АД
 
Крепост
Местност: Бей Тепе Поземлен имот №: 000461

 • изостав.тр.нас. VІІІ кат (23720 кв.м.)
7/30/2010 48/5/15/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 13456 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 13456 лв
13456 лв Борислав Йорданов Карадимов
 
Долно Белево
Номер: 155013 Местност: Червенака

 • нива VІ кат/29.211/; ІV кат /19.474/ (48.685 кв.м.)
6/24/2010 99/3/31/2010 Частна
 • 71/7/22/2002
продажба Решение на общинския съвет Пазарна: 6247.7 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 6247.7 лв
7497.24 лв Николай Димитров Николов
 
Ябълково
Кв: 41 УПИ: ІІІ-396

 • УПИ за търговия и общ. обслужване (877.4 кв.м.)
6/24/2010 101/6/13/2007 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 45273 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 45273 лв
46013 лв Апрахам Саркис Джебиян
 
Горски извор
Номер: 660 Местност: "Кунова нива"

 • храсти ІХ категория (205786 кв.м.)
6/11/2010 123/3/18/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 6830 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 6830 лв
6850 лв Андреян Николаев Янев
 
Горски извор
Местност: Батакли Поземлен имот №: 122005

 • нива V категория (21479 кв.м.)
6/9/2010 40/5/14/2008 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 2360 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2360 лв
2365 лв Живко Стаменом Желев
 
Долно Белево
Номер: 121017 Местност: Ботица

 • нива VІ категория (9.636 кв.м.)
6/3/2010 214/2/16/2009 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 434 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 434 лв
450 лв Иван Спилков Иванов
 
Бодрово
Номер: 142046 Местност: Реката

 • нива ІV категория (1700 кв.м.)
5/26/2010 42/3/14/2007 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 3850 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 3850 лв
3860 лв Янко Стефанов Ангелов
 
Скобелево
Номер: 32001 Местност: "Под шосето"

 • нива ІІІ категория (11000 кв.м.)
5/21/2010 104/1/6/2010 Частна
 • 91/8/24/2009
- Решение на общинския съвет Пазарна: 2935 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 4180 лв
5016 лв Елена Георгиева Христова
 
Черногорово
Кв: 18 УПИ: ХІ-564

 • УПИ за Комплексно обществено обслужване (414.74 кв.м.)
5/20/2010 129/1/18/2010 Частна - - Решение на общинския съвет Пазарна: 6919 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 6920 лв
8304 лв Янко Тонев Димов
 
Черногорово
Кв: 5 УПИ: ХХІ-104

 • УПИ (1033.03 кв.м.)
5/12/2010 312/4/27/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 22706 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 22706 лв
26111 лв Пим- Продукт ООД
 
Крепост
Местност: Кумето Поземлен имот №: 001144

 • широколистна гора VІІ кат. (11353 кв.м.)
5/12/2010 313/4/27/2010 Частна - продажба Публичен търг Пазарна: 19290 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 19290 лв
22222 лв Пим-Продукт ООД
 
Крепост
Местност: Кумето Поземлен имот №: 001145

 • широколистна гора VІІІ кат (9645 кв.м.)
5/3/2010 29/3/17/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 3025 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 3025 лв
3030 лв Господин Иванов Запрянов
 
Каснаково
Номер: 065010 Местност: "Гагънката"

 • нива ІІІ категория (9165 кв.м.)
4/13/2010 677/11/2/2009 Частна
 • 85/3/14/2005
- Публичен търг Пазарна: 13437 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 71408 лв
71508 лв Каолин АД
 
Меричлери
Местност: Орманя Поземлен имот №: 000554

 • залесена територия (35704 кв.м.)
3/29/2010 85/10/31/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 2262 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2262 лв
2262 лв Минка Василева Стайкова
 
Черногорово
Номер: 087117 Местност: Лозята

 • нива V категория (9156 кв.м.)
3/29/2010 142/8/24/2009 Частна
 • 55/6/12/2006
- Публичен търг Пазарна: 2571 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2571 лв
2600 лв Здравко Колев Тилев
 
Брод
Местност: Ески кория Поземлен имот №: 000254

 • изоставена нива ІІІ категория (6543 кв.м.)
3/25/2010 696/3/25/2004 Частна - - Решение на общинския съвет Пазарна: 20982 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 20982 лв
25178.5 лв Маргарита Ангелова Иванова, Иван Петров Иванов и Евгения Ряайкова Пеева
 
Димитровград
Кв: 145 УПИ: VІІІ Номер: 867 Местност: кв.Раковски

 • дворно място (489 кв.м.)
2/10/2010 1439/11/2/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 14298 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 14298 лв
19320 лв ЕТ"Лилиопласт-Латка Кирева"
 
Димитровград
Кв: 26 УПИ: V-479 Местност: кв. Марийно Поземлен имот №: 21052.1006.6544

 • УПИ ІV зона (1101 кв.м.)
2/9/2010 66/1/28/2010 Частна - - Публичен търг Пазарна: 220 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 220 лв
225 лв Динко Стефанов Динков
 
Каснаково
Местност: Юртето Поземлен имот №: 102013

 • нива ІV категория (665 кв.м.)
12/15/2009 1440/11/2/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 14298 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 14298 лв
17200 лв Христо Георгиев Георгиев
 
Димитровград
Кв: 26 УПИ: VІ-479 Местност: кв. Марийно Поземлен имот №: 21052.1006.6543

 • УПИ ІV зона (978 кв.м.)
11/17/2009 32/7/9/1997 Частна - - Решение на общинския съвет Пазарна: 4479 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 4479 лв
5375.54 лв Огнян Радославов Георгиев
 
Брод
 • ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО дворно място,1076 м2 (1 кв.м.)
11/9/2009 118/11/4/2009 Частна - - Решение на общинския съвет Пазарна: 1065 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1065 лв
1278.65 лв Иван Ангелов Неделчев и Весела Евтимова Шейтонаова
 
Горски извор
Кв: 64 УПИ: ХІІ-954

 • УПИ първа зона (413 кв.м.)
11/6/2009 290/10/26/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 9870 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 10610 лв
10610 лв Атанас Йорданов Атанасов
 
Сталево
Кв: 3 УПИ: І-292

 • УЧИЛИЩНА СГРАДА включваща: СГРАДА НА НАЧАЛНИ КЛАСОВЕ С ПЛОЩ 158 кв.м.
  СГРАДА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ПЛОЩ 65 кв.м..
  СГРАДА РАБОТИЛНИЦА С ПЛОЩ 187 кв.м (410 кв.м.)
11/2/2009 165/11/5/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 923.3 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 923.3 лв
930 лв Михо Тодоров Михов
 
Добрич
Номер: 49 Местност: Банска

 • общинска земя V кат; кад. район 190 (480.9 кв.м.)
10/30/2009 674/10/20/2009 Частна
 • 128/4/17/2005
- Публичен търг Пазарна: 6401 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 33338 лв
33350 лв Каолин АД гр. Сеново
 
Меричлери
Местност: Орманя Поземлен имот №: 000870

 • залесена територия (16669 кв.м.)
10/14/2009 26/12/14/2004 Частна - - Публичен търг Пазарна: 4059 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 4059 лв
4160 лв Христо Стоянов Димитров
 
Малко Асеново
Номер: 21003 Местност: "Кадън баир"

 • нива ІІІ и V категория (1 кв.м.)
10/12/2009 93/2/19/2004 Частна - - Публичен търг Пазарна: 698 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 5811.4 лв
5820 лв Михо Тодоров Михов
 
Добрич
Номер: 59 Местност: "Река Банска"

 • ИМОТ Земеделска земя, (2735 кв.м.)
10/12/2009 158/10/14/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 187 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1423.7 лв
1430 лв Михо тодоров Михов
 
Добрич
Номер: 46 Местност: Река Банска

 • общинска земя V категория; кад. район 190 (741.5 кв.м.)
10/12/2009 94/2/19/2004 Частна - - Публичен търг Пазарна: 111 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 936.2 лв
950 лв Михо Тодоров Михов
 
Добрич
Номер: 98 Местност: "Река Банска"

 • ИМОТ Земеделска земя (441 кв.м.)
10/12/2009 164/11/5/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 115 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 878.7 лв
880 лв Михо Тодоров Михов
 
Добрич
Номер: 47 Местност: Банска

 • общинска земя V кат: кад. район 190 (456.6 кв.м.)
10/7/2009 14/6/15/2000 Частна
 • 0/12/30/1899
  112
- Публичен търг Пазарна: 24222 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 24222 лв
26920 лв Изпитателна лаборатория гр. Бургас ЕООД
 
Сталево
 • УЧИЛИЩНА СГРАДА Осн.уч-ще"Кл.Охридски",масивна,1 етаж,1937 год.,397 м2,8 кл.стаи,учит.стая,кабинет на директора,ІІ сграда,158 м2-заначални класове,работилница,187 м2,Физк.салон,65 м2,.Външна тоалетна с 5 самост.клетки. (1 кв.м.)
10/7/2009 289/10/22/2009 Частна
 • 14/6/15/2000
  и АОС № 288/20.10.2009г.
- Публичен търг Пазарна: 24222 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 24222 лв
26920 лв Изпитателна лаборатория Булгас ЕООД
 
Сталево
Кв: 3 УПИ: ІІ-292

 • УЧИЛИЩНА СГРАДА Бивше у-ще "Св.Кл.Охридски".Масивна,едноетажна сграда,построена през 1937г.,с 8 бр.кл.стаи,1 бр. учителска стая и кабинет на директора. (400 кв.м.)
10/7/2009 160/10/14/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 217 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1654 лв
1660 лв Тончо Желев Жечкин
 
Добрич
Номер: 89 Местност: Река Банска

 • общинска земя V категория; кад. район 190 (861.7 кв.м.)
10/7/2009 288/10/21/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 24222 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 24222 лв
26920 лв Изпитателна лаборатория Бургас ЕООД
 
Сталево
Кв: 3 УПИ: ІІ-292

 • УПИ упи към сграда на бивше у-ще "Кл.Охридски" (3524 кв.м.)
10/7/2009 174/11/7/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 162 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1237.4 лв
1248 лв Иван Ганчев Иванов
 
Добрич
Номер: 41 Местност: Керешлика

 • общинска земя V кат; кад. район191 (644.5 кв.м.)
10/7/2009 97/10/13/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 256 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 256 лв
350 лв Атанаска Вълкова Младенова
 
Крум
Местност: Гичата Поземлен имот №: 042025

 • нива VІ /шеста категория/ (1000 кв.м.)
10/7/2009 91/3/18/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 1162 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1162 лв
1500 лв Атанаска Вълкова Младенова
 
Крум
Номер: 035007 Местност: "Ямача"

 • нива VІ категория (5120 кв.м.)
10/7/2009 99/10/13/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 240 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 240 лв
260 лв Георги Колев Димов
 
Крум
Местност: Гичата Поземлен имот №: 042018

 • нива VІ /шеста/ категория (1100 кв.м.)
10/7/2009 98/10/13/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 250 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 250 лв
261 лв Георги Колев Димов
 
Крум
Местност: Долен баир Поземлен имот №: 053001

 • нива VІ /Шеста/ категория (1148 кв.м.)
10/7/2009 100/10/13/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 124 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 124 лв
130 лв Георги Колев Димов
 
Крум
Местност: Чубуклу дере Поземлен имот №: 037047

 • нива VІІ категория (708 кв.м.)
10/7/2009 39/1/28/2003 Частна - - Публичен търг Пазарна: 545 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 545 лв
560 лв Георги Колев Димов
 
Крум
 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ нива,2,500дка, VІ кат. (1 кв.м.)
10/7/2009 187/11/7/2008 Частна - - Публичен търг Пазарна: 203 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1547.7 лв
1561 лв Христина Пенева Иванова
 
Добрич
Номер: 256 Местност: Керешлика

 • общинска земя V кат; кад. район 191 (806.1 кв.м.)
8/21/2009 41/3/14/2007 Частна - - Публичен търг Пазарна: 1846 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1846 лв
2275 лв Амисет ООД Тенчо Илиев Тенев
 
Скобелево
Номер: 11003 Местност: "Над шосето"

 • нива ІІІ категория (6500 кв.м.)
8/21/2009 50/5/8/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 154 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 154 лв
200 лв Амисет ООД Тенчо Илиев Тенев
 
Скобелево
Номер: 045017 Местност: Турски герени

 • нива ІІІ категория (587 кв.м.)
8/21/2009 36/3/14/2007 Частна - - Публичен търг Пазарна: 779 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 779 лв
1050 лв Амисет ООД Тенчо Илиев Тенев
 
Скобелево
Номер: 45004 Местност: "Турски герени"

 • нива ІІІ и ІV категория (3000 кв.м.)
8/21/2009 51/5/8/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 103 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 103 лв
200 лв Амисет ООД Тенчо Илиев Тенев
 
Скобелево
Номер: 092016 Местност: Тойново

 • нива V категория (518 кв.м.)
8/21/2009 49/5/8/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 1336 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 1336 лв
2205 лв Амисет ООД Тенчо Илиев Тенев
 
Скобелево
Номер: 076002 Местност: Зад каяжжика

 • изоставена нива V категория (6300 кв.м.)
8/21/2009 37/3/14/2007 Частна - - Публичен търг Пазарна: 819 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 819 лв
1120 лв Амисет ООД Тенчо Илиев Тенев
 
Скобелево
Номер: 29021 Местност: "Бюкя"

 • нива ІV категория, (3199 кв.м.)
8/21/2009 39/3/14/2007 Частна - - Публичен търг Пазарна: 2304 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 2304 лв
2800 лв Амисет ООД Тенчо Илиев
 
Скобелево
Номер: 108007 Местност: "Жабежика"

 • нива ІІІ категория (8000 кв.м.)
8/21/2009 1308/2/24/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 40353 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 40353 лв
40355 лв Веселин Николов
 
Димитровград
Кв: 201 УПИ: V-1815,1817 Номер: 21052.1015.128

 • ОБЩИНСКИ ТЕРЕН І зона (335.4 кв.м.)
8/21/2009 1309/2/24/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 24333 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 24333 лв
29202 лв Веселин Николов Милев
 
Димитровград
Кв: 201 УПИ: Х-1815 Номер: 21052.1015.127 Улица: Захари Зограф

 • ОБЩИНСКИ ТЕРЕН І зона (242.7 кв.м.)
7/21/2009 1310/2/27/2009 Частна - - Публичен търг Пазарна: 3277.34 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 11400 лв
11400 лв Делчо Танев Делчев и Янко Господинов Янков
 
Димитровград
Кв: 28 Номер: 21052.1017.486

 • ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ІV зона (38 кв.м.)
3/14/2009 1040/4/19/2007 Частна
 • 347/2/3/2000
- Публичен търг Пазарна: 94840 лв
Данъчна: -
Общ.съвет: 94840 лв
77392 лв Ти Би-2002
 
Димитровград
Кв: 28 УПИ: ХХХІ Номер: 21052.1017.479 /1986/ Улица: Панорамен път Местност: Складова зона "Болгар"

 • дворно място Терен отреден за произв. и скл.дейности (671 кв.м.)
47/4/1/2009 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Георги Станчев Георгиев
 
Каснаково
Номер: 135002 Местност: "До село"

 • нива ІV категория (1921 кв.м.)
1272/1/12/2009 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Слави Монев Делчев
 
Димитровград
Кв: 201 УПИ: VІІІ-1817 Номер: 21052.1015.2298

 • ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ІІ зона (265.4 кв.м.)
1315/3/9/2009 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Дуветика България ЕООД
 
Димитровград
Кв: 204 УПИ: ХІІ Номер: 21052.1007.111 Местност: кв.Марийно

 • ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ІV зона (14833.9 кв.м.)
78/1/23/2003 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Димитър Вълчев Димитров
 
Великан
Номер: 28006 Местност: м.Кайряка"

 • НЕЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ нива,12,627дка,VІ кат. (1 кв.м.)
120/6/10/2005 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Димитър Вълчев Димитров
 
Великан
Номер: 27032 Местност: "Долен юрт"

 • нива ІV категория (9561 кв.м.)
23/10/24/1997 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Галина Минкова Паунова
 
Радиево
 • ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО Дворно място,750 м2 (1 кв.м.)
1314/3/9/2009 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Римпопов 2009"ОООД
 
Димитровград
Кв: 204 УПИ: ХІ Номер: 21052.1007.109 Местност: кв. Марийно

 • ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ІV зона (10530.4 кв.м.)
655/11/3/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ"ООД
 
Меричлери
Номер: 045261 Местност: Дюлгерово

 • нива ІV категория (4500 кв.м.)
656/11/3/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ"ООД
 
Меричлери
Номер: 016060 Местност: Трънката

 • нива ІV категория (6101 кв.м.)
658/11/3/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ"ООД
 
Меричлери
Номер: 037055 Местност: Гикови ниви

 • нива ІV категория (4001 кв.м.)
659/11/3/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "АГро ММ"ООД
 
Меричлери
Номер: 047052 Местност: Кюнкя

 • нива V категория (4002 кв.м.)
657/11/3/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 016049 Местност: Трънката

 • нива ІV категория (6500 кв.м.)
660/11/3/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 098020 Местност: Гладен връх

 • нива ІV категория (3000 кв.м.)
645/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 044056 Местност: Солен кладенец

 • нива ІV категория (5500 кв.м.)
649/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 014054 Местност: Малък читалишки боз

 • нива V категория (11100 кв.м.)
648/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро Мм"ООД
 
Меричлери
Номер: 025070 Местност: Османова чука

 • нива ІV категория (8001 кв.м.)
646/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 046103 Местност: Сатларски бозалък

 • нива ІV категория (4998 кв.м.)
644/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- 4Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 053014 Местност: Чуките

 • нива ІV категория (12796 кв.м.)
651/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 047057 Местност: Кюнкя

 • нива V категория (3300 кв.м.)
642/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ"ООД
 
Меричлери
Номер: 017016 Местност: Белия бряг

 • нива V категория (3299 кв.м.)
641/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ"ООД
 
Меричлери
Номер: 033046 Местност: Фурните

 • нива ІV категория (7000 кв.м.)
650/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 038116 Местност: Чакаларски бозалък

 • нива ІV категория (10199 кв.м.)
654/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- " Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 084034 Местност: Орманя

 • нива ІV категория (4699 кв.м.)
652/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- " Агро ММ "ООД
 
Меричлери
Номер: 047058 Местност: Кюнкя

 • нива V категория (3301 кв.м.)
643/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ " ООД
 
Меричлери
Номер: 017017 Местност: Белия бряг

 • нива V категория (4700 кв.м.)
653/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- 4Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 047056 Местност: Кюнкя

 • нива V категория (3400 кв.м.)
647/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Агро ММ" ООД
 
Меричлери
Номер: 070009 Местност: Проданова чука

 • нива ІV категория (6000 кв.м.)
1311/3/9/2009 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Стройко -2000" ЕООД
 
Димитровград
Кв: 204 УПИ: ІІ Номер: 21052.1007.108 Местност: кв.Марийно

 • ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ІV зона (8423.3 кв.м.)
780/6/2/2004 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Николай Георгиев Николов
 
Димитровград
Номер: 533 Местност: Габера

 • ИМОТ лозови насаждения, (1590 кв.м.)
640/11/17/2003 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Николай Георгиев Николов
 
Димитровград
 • ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ Лозови насаждения,VІ категория,1031 м2,
643/11/17/2003 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Николай Георгиев Николов
 
Димитровград
 • ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ Лозови насаждения,VІ категория,501,677 м2,
35/3/14/2007 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Янко Стефанов Ангелов
 
Скобелево
Номер: 95017 Местност: "Фуражни парцели"

 • нива ІV категория (9501 кв.м.)
724/5/19/2004 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Георги Желев Дяков
 
Димитровград
Кв: 76 УПИ: ІХ Номер: 203 Улица: Шандор Петьофи Местност: кв.Славянски

 • дворно място (521 кв.м.)
723/5/19/2004 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Николай Николов Крушев и Маргарита Николова Крушева
 
Димитровград
Кв: 76 УПИ: ХІІ Номер: 206 Улица: Шандор Петьофи Местност: кв.Славянски

 • дворно място (525 кв.м.)
44/3/14/2007 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Амисет"ООД Тенчо Илиев
 
Скобелево
Номер: 93002 Местност: "Тойново"

 • нива ІV и V категория (13200 кв.м.)
43/3/14/2007 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- "Амисет"ООД Тенчо Илиев
 
Скобелево
Номер: 92003 Местност: "Тойново"

 • нива V категория (9000 кв.м.)
108/3/18/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Продажба по договор на Христо петков Златев
 
Радиево
Номер: 051009 Местност: "Коши герен"

 • нива ІІІ категория (5000 кв.м.)
48/1/12/2009 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Георги Вълчев Карачолов
 
Скобелево
Номер: 095018 Местност: Фуражни парцели

 • нива ІV категория (1699 кв.м.)
10/3/12/1997 Частна
 • 0/12/30/1899
  52
- - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Тонка Колева Илиева
 
Ябълково
 • ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО Дворно място,650 м2, (1 кв.м.)
292/12/4/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Пламен Кирилов Иванов
 
Крепост
Номер: 162008 Местност: Киприйката

 • нива ІV кат (9504 кв.м.)
15/7/9/1997 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Димитър Вълчев Димитров
 
Светлина
 • ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО Дворно място,675 м2 (1 кв.м.)
47/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Агрофермер 2002
 
Голямо Асеново
Номер: 072045 Местност: Боялъка

 • нива ІІІ категория (6401 кв.м.)
48/10/31/2008 Частна - - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Агрофермер 2002 ООД
 
Голямо Асеново
Номер: 077001 Местност: Горни лозя

 • нива ІІІ категория (1499 кв.м.)
46/10/31/2008 Частна - - Пазарна: -
Данъчна: -
Общ.съвет: -
- Агрофермер
 
Голямо Асеново
Номер: 101009 Местност: Юртето

 • нива 4.317 дка V кат; 3.679 дка ІІІ категория (7996 кв.м.)